Het woord verankeren doet vandaag geeuwen. Ten onrechte. Koramic 't hoeft niet altijd software te zijn verankert de Oostenrijkse reus Wienerberger. De gewaagde pirouette leidde tot een wereldverbond met 50 miljard frank omzet en het strategische hoofdkwartier in Kortrijk. Vorige week bracht Christian Dumolin deze boodschap naar de Verenigde Staten. Sedert 1980 klom de omzet van Koramic 40-maal en de winst 1500-maal. Een zwak pannenconcern werd op 16 jaar "un bon placement de père de famille". Ook voor Amerikanen.
...

Het woord verankeren doet vandaag geeuwen. Ten onrechte. Koramic 't hoeft niet altijd software te zijn verankert de Oostenrijkse reus Wienerberger. De gewaagde pirouette leidde tot een wereldverbond met 50 miljard frank omzet en het strategische hoofdkwartier in Kortrijk. Vorige week bracht Christian Dumolin deze boodschap naar de Verenigde Staten. Sedert 1980 klom de omzet van Koramic 40-maal en de winst 1500-maal. Een zwak pannenconcern werd op 16 jaar "un bon placement de père de famille". Ook voor Amerikanen.Wenen, Kortrijk.De hall van het Hilton is nog niet verlaten of de kleine karavaan belt aan de balie van Best Western. In een gele taxi wordt snel een snack verorberd. In rap tempo bereisde Christian Dumolin, voorzitter-gedelegeerd bestuurder van Koramic Building Products (KBP) één van de twee referentie-aandeelhouders van Wienerberger Baustoffindustrie het oosten van de Verenigde Staten. Hij was voor de eerste maal on the road om Amerikaanse brokers en financiële analisten te vergasten op een getuigenis over zijn bouwmaterialenconcern. Christian Dumolin weet dat grote beleggers pas beslissen na een one on one. Hij wil talk of the town worden met zijn wereldgroep. De huidige beurskapitalisering van KBP (rond 20 miljard frank) zit in de orde van grootte van die van CMB, Glaverbel, Ackermans & van Haaren, Distrigas.Zullen de Amerikanen Koramics kopen ? Christian Dumolin : "Die kans bestaat, het was mijn eerste rechtstreekse contact met tussenpersonen in de VS. Ik zal hen jaarlijks bezoeken, je moet de contacten onderhouden, ook als er minder goede tijden zijn in je onderneming."De notering van Koramic bleef een tijd achter op de huidige beursexplosie, maar de jongste dagen is er een heropleving. Christian Dumolin : "Beurskoersen zijn een wonder iets. Ik begrijp hun logica nog steeds niet." Was de roadshow ook een pasje naar een notering op een Amerikaanse beurs ? Christian Dumolin : "Neen, dat hoeft niet, we willen Amerikanen lokken naar de beurs van Brussel om daar hun Koramics te kopen." Over '96 verwacht Koramic een omzet van 30 miljard frank, de cashflow zal 2,5 miljard en de winst 1 miljard overschrijden. Pascale Weber van KB Securities commentarieert : "Het aandeel Koramic blijft goedkoop met een koerswinstverhouding van 13,2 voor '97 en 10,2 voor '98. Wie Koramics koopt, verwerft stukken van Wienerberger aan een discount. Ik bereken de onderwaardering van Koramic op 12,6 procent." De hoogste koers van Koramic in '96 was 1775 frank, de laagste 1615 frank. WenenKoramic verschilt begin '97 fundamenteel van Koramic begin '96. De aandeelhouders van Terca Brick Industries (de voorganger van Koramic Building Products) hadden tot begin '96 belangen in een baksteengroep die opereerde in 3 landen met een omzet van 7,5 miljard frank en 1450 medewerkers. Het Britse Redland was één van de aandeelhouders van Terca Brick Industries, een samenwerkingsverband tussen Koramic en Redland. In het eerste halfjaar van '96 onderging het beursgenoteerde Terca Brick Industries een ingrijpende verandering. Koceram, de industriële holding boven Koramic Building Products, kocht voor 3 miljard frank de aandelen Terca Brick Industries van Redland. Koceram werd daardoor de onbetwiste referentie-aandeelhouder van TBI. Daarop volgde de inbreng van alle bouwmaterialenactiviteiten van de Koramic-groep in Terca Brick Industries. Deze activiteiten waren het werkterrein van Koramic Dakproducten (dakpannen en zinkproducten) en Koramic Finishing Products (vloer-, wandtegels, lijmen). Door deze inbreng ontstonden extra-aandelen. Volgende etappe : de naamsverandering van Terca Brick Industries in Koramic Building Products.Nadien, verkoop op de Brusselse beurs van een gedeelte van de aandelen van Koceram, verkregen door de aankoop van de aandelen Redland en/of door de inbreng van de activiteiten van Koramic Dakproducten en Koramic Finishing Products. Daardoor steeg de free float van 1,9 tot 5 miljard frank en dus ook de liquiditeit van de stukken. Deze ingrijpende transformatie eindigde in juni op een paukenslag : de activiteiten baksteen (Terca) van Koramic Building Products werd ingebracht bij Wienerberger Baustoffindustrie in ruil voor 20 % van de aandelen van Wienerberger.Gelijklopend en hier ligt de sleutel van het verhaal werd een alliantie beklonken met de hoofdaandeelhouder van Wienerberger, de staatsbank Creditanstalt, en dit door : de aankoop van extra-aandelen Wienerberger (kostprijs 4,5 miljard frank) door Koramic Building Products en Koceram ; de oprichting van Wienerberger Holding door Koramic Building Products en Creditanstalt. Beide groepen brachten elk 25 % en 1 aandeel in van Wienerberger Baustoffindustrie ; Christian Dumolin werd voorzitter van Wienerberger Holding, met zetel in Wenen. Wienerberger Holding is de grootste aandeelhouder van Wienerberger met 50 % plus 2 aandelen, de rest van de aandelen noteert aan de Weense beurs. De controle over Wienerberger Holding berust op 50/50-basis bij Koramic Building Products als groep gespecialiseerd in bouwmaterialen en bij Creditanstalt als financiële groep met Oostenrijkse identiteit. Christian Dumolin : "Koramic sloot een verbond met Creditanstalt en niet met Wienerberger. In de praktijk zijn wij de co-controlerende aandeelhouder van Wienerberger en bestaat Koramic Building Products vandaag uit drie business- units : Koramic Dakproducten, Koramic Finishing Products allebei voor 100 % van KBP en Wienerberger, waar wij 50 % controle bezitten en een financiële participatie van 25 %. Alle vergelijkingen lopen mank, maar je kan deze constructie spiegelen aan de alliantie tussen Albert Frère en de Canadese financier Desmarais. Wat van belang is, is de controle. Deze aanpak wordt te weinig gebruikt in Vlaanderen. Je moet een maximale zeggenschap verwerven met een minimum aan financiële ammunitie. Wij opereren als partner, niet als dominerende moedermaatschappij en daarom wordt altijd het woord alliantie gekozen." Koramic Building Products heeft vandaag rechtstreeks 190 fabrieken in 22 landen. Als één van de illustraties van het perfecte huwelijk toont Christian Dumolin een slide met een sneeuwvlaag kleurvlekjes op de kaart van Europa : de vestigingen van Koramic en de vestigingen van Wienerberger sluiten naadloos aan. Christian Dumolin is knap in het opzetten van allianties. Bovendien scherpt hij in die constructies zijn groeiende vaardigheid in financiële mechanica aan. Op zijn 50 metamorfoseert Christian Dumolin van industrieel tot financier : zijn ware roeping ?"De eerste 15 jaar na mijn 35 heb ik Koramic opgebouwd tot wat het vandaag is, ik delegeer nu een aantal van mijn activiteiten aan de collega's van het directiecomité en daardoor kan ik tijd vrijmaken voor de verdere uitbouw van Koceram, een industriële holding die op termijn de helft van zijn inkomen dient te halen uit Koramic en de helft uit vastgoed, aandelenpakketten en participatiemaatschappijen." Koceram controleert bijvoorbeeld een kwart van de aandelen van Lamitref Groep ; in het Kortrijkse ontwikkelde Koceram een bedrijvenpark van 40 hectaren. De eerste belangrijke klant is Decathlon, een warenhuis met kantoren en een onderzoekscentrum. MotiveringenWat motiveerde Christian Dumolin om toenadering te zoeken tot Wienerberger ? Het groeipotentieel van Terca Brick Industries zat aan een plafond. In België en Nederland de hoofdmarkten was het moeilijk om te expanderen door de hoge concentratiegraad van de baksteenindustrie. Overnames op Terca's kernmarkt waren duur en haast uitgesloten. Met Wienerberger stootte Terca door in snelgroeiende markten in Centraal-Europa (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en in mindere mate Polen, Kroatië).Wat motiveerde de Oostenrijkers om Koramic te verwelkomen ? Grote internationale bouwmaterialenconcerns keken likkebaardend toe hoe de aanslepende privatisering van de staatsbank Creditanstalt voor hen een entree kon scheppen bij de grootste participatie van de gemengde bank : Wienerberger (zie kader : Zwart en rood). Het management van Wienerberger zag deze mogelijkheid met afgrijzen aan. Gevreesd werd dat Wienerberger zou ontmanteld worden door een financier of een internationale bouwmaterialengroep. Bij verrassing werd door hoofdaandeelhouder Creditanstalt een overeenkomst gesloten met verwante zielen uit Kortrijk. (Na een jarenlange soap opera, waarin het Belgische Bacob ook een rolletje speelde, werd Creditanstalt in januari jongstleden verkocht aan de Weense gemeentebank Bank Austria.) De eerste gesprekken van Christian Dumolin in Wenen hielden reeds rekening met een kapitaalverbinding van Koramic en Wienerberger. Het bedrijf is oud en statig, de verkoop ervan betekent in Oostenrijk zoveel als het verkopen van Bekaert aan het buitenland hier bij ons zou beduiden. "Het werd me snel duidelijk dat Wienerberger niet terugschrok voor onze kapitaalinbreng," getuigt Christian Dumolin. "In België had in de maanden voordien de discussie over de verankering veel aandacht en op den duur ook sympathie opgewekt. Ik kon me inleven in het probleem waar dr. Erhard Schaschl mee worstelde. Hij wilde zijn onderneming enerzijds Oostenrijks houden, anderzijds vergrendelen voor de inbraak van een internationale reus zelfs met een buitenlandse minoritaire referentie-aandeelhouder. De schaal, de traditie, de nationaliteit het kleine, non-interventionistische België en de rol die ik speel als privé-ondernemer bij Koramic leken de Oostenrijkers zeer interessant. Daardoor hadden zij rechtstreeks contact met de eindbeslisser en was er geen gevaar dat bestendig wijzigingen zouden opduiken in het aandeelhouderschap en het management van de groep die een controlerende rol zou hebben bij Wienerberger." Internationaliseren en schaalvergroting zijn de zwakke kanten van de Vlaamse ondernemers. Wat drijft Christian Dumolin voorbij de klassieke kmo-mentaliteit ? Christian Dumolin : "Ik heb altijd meer willen zijn dan een steenbakker en cultiveerde jarenlang de beste contacten met de groten uit de branche. Zo leer je op korte tijd hoe de sector evolueert. Ik ben steeds actief geweest in de internationale bedrijfstakorganisaties van de bouwmaterialen."De familieOp zijn 16 moest Christian Dumolin op eigen benen staan. Door de echtscheiding van zijn ouders ontstond een verzuurde relatie met vader, een enige zoon, zoals Christian Dumolin : "Ik heb als tiener en student een deel van mijn studiegeld zelf moeten verdienen." Christian Dumolin ging op kostschool in het Brusselse Saint-Louis en studeerde economie aan de ULB. Koramic is 114 jaar oud en was de eerste industriële producent van keramische dakpannen in België. De indrukwekkende en verlaten droogloodsen van de Pottelberg getuigen van het vernuft van aartsvader Ernest Dumolin en zijn broer Prosper. Hij was de motor van Comptoir Tuilier de Courtrai en bezat bovendien de drukkerij Imprimerie Commerciale, het textielbedrijf Tissage de Flandre, de meubelonderneming Samat, de fietsenfabriek De Rode Leeuw en de Bank Verschoore. Koramic heeft een gastenhuis met een verzorgde gastronomie, logeerkamers en een tuin van 1 hectare aan het station van Kortrijk ; het oude stadsverblijf van grootvader Ernest : "Hij was afstandelijk en koel, om de 14 dagen was er een zeer vormelijk contact." Ernest Dumolin was een eik, onder het dichte bladerdak werd de tweede generatie verstikt. De stichter bleef het feitelijke beleid voeren tot op zijn 90. Christian Dumolin (50 j.) heeft twee kinderen, onder meer een schattig dochtertje. In het guesthouse staat de prachtige maquette van het stoomschip Clydeside : "De zee lokt me. In mijn jeugd was ik een verwoede zeiler. Ooit heb ik plannen gemaakt om op mijn veertig te beginnen aan een wereldtocht. Met een spaarpot bij de bank leek me dat de grote zaligheid." Christian Dumolin begon na zijn 30 bij de familiale groep : omzet 800 miljoen, winst 1 miljoen frank. De rode inkt stond klaar. Op geen twintig jaar is de omzet vermenigvuldigd met 40, de winst met 1500. Christian Dumolin : "Ik werkte jarenlang zeven dagen op zeven, ook 's avonds. Ik had in 1980 geen geld ; met leningen van de banken is het me gelukt om in te stappen. De familie vroeg me om het management van Koramic over te nemen, wat ik na slepende onderhandelingen deed. Ik wenste op een zelfstandige wijze een turnaround te verwezenlijken, ik heb dan ook voorgesteld de groep te defamiliariseren door de controle te verwerven via de aankoop van aandelen. Ik was bang veel tijd en energie te verliezen door te overleggen met niet-professionele aandeelhouders. De eerste jaren waren moeilijk, ik heb de helft van de productie-eenheden moeten sluiten, de omzet halveerde en de helft van het personeel moest afvloeien of werd op pensioen gesteld." Dat is vandaag geschiedenis. Koramic Building Products is op de tijd van een halve generatie doorgestoten van lokale producent tot wereldbedrijf. Christian Dumolin heeft nog maar de helft van zijn ambities verwezenlijkt. Watch Koceram.FRANS CROLS CHRISTIAN DUMOLIN (L.) (KORAMIC BUILDING PRODUCTS, WIENERBERGER HOLDING) EN DR. ERHARD SCHASCHL (WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE) Vlamingen moeten leren om allianties aan te gaan. Met het minimum aan geld het maximum aan controle verwerven, dat is het geh