Redt een Amerikaan met Hollandse roots Belgiës energiejuweel Electrabel uit haar Franse kerker? Eric Knight zegt in elk geval precies wat de managers van Electrabel niet kunnen zeggen, wat de onafhankelijke bestuurders van het energiebedrijf niet durven zeggen, en wat de ingedommelde minderheidsaandeelhouders vertikken te zeggen. Namelijk dat hun bedrijf tot de helft meer waard is wanneer het bevrijd wordt van het juk van het Franse nutsconcern Suez, met 50,01 % de controlerende aandeelhouder van Electrabel. Dat Electrabel te weinig schulden mag maken en het te veel cash moet oppotten om de balans van de schuldzieke moeder Suez te stutten. En dat Electrabel daarom veel te weinig in de kernactiviteit kan investeren. Op de algemene vergaderingen van Electrabel (12 mei) en Suez (13 mei) zal Eric Knight de agenda kruiden met pertinente vragen, zonder daarom al zijn kaarten op tafel te leggen.
...

Redt een Amerikaan met Hollandse roots Belgiës energiejuweel Electrabel uit haar Franse kerker? Eric Knight zegt in elk geval precies wat de managers van Electrabel niet kunnen zeggen, wat de onafhankelijke bestuurders van het energiebedrijf niet durven zeggen, en wat de ingedommelde minderheidsaandeelhouders vertikken te zeggen. Namelijk dat hun bedrijf tot de helft meer waard is wanneer het bevrijd wordt van het juk van het Franse nutsconcern Suez, met 50,01 % de controlerende aandeelhouder van Electrabel. Dat Electrabel te weinig schulden mag maken en het te veel cash moet oppotten om de balans van de schuldzieke moeder Suez te stutten. En dat Electrabel daarom veel te weinig in de kernactiviteit kan investeren. Op de algemene vergaderingen van Electrabel (12 mei) en Suez (13 mei) zal Eric Knight de agenda kruiden met pertinente vragen, zonder daarom al zijn kaarten op tafel te leggen. Maar wie is Eric Knight en waarom wil hij de ramen van de Parijse salons van de haute finance opengooien voor de frisse wind van deugdelijk bestuur? Vraag het aan Jeroen Van der Veer, de chief executive officer van Shell. Die ondervond vorig jaar aan den lijve dat Knight met minimale middelen de architectuur van grote concerns kan hertekenen. Toen de oliereus begin 2004 de oliereserves afwaardeerde, werd duidelijk dat dit ook, en misschien vooral, te wijten was aan de ondoorzichtige dubbele Brits-Nederlandse bestuursstructuur van Shell, vol ingewikkelde overlegcircuits en vergeven van de cultuurverschillen. Het was de onbekende en praatgrage Eric Knight die met de steun van grotere aandeelhouders het concern tot een vereenvoudigde structuur dwong, met één raad van bestuur en één CEO. De stijl van de Amerikaan is proper. Knight speelt de bal en niet de man. Jeroen Van der Veer bedankte Knight voor zijn beleefde houding. Nu zegt Knight, die een belang van minder dan 1 % in Suez heeft, dat hij Gérard Mestrallet niet van zijn stoel wil. Eric Knight is geboren in Amsterdam, spreekt een mondvol Nederlands, en heeft Nederlandse, Italiaanse, Britse en Zweedse voorvaderen. Hij kan adelbrieven van Cambridge University en de Sloan School of Management voorleggen. De 45-jarige veteraan van zakenbank Merrill Lynch was in 1996 medeoprichter van Sterling Investment Group, een fonds dat slecht boerende ondernemingen in het vizier nam. In 2003 hield hij samen met enkele Sterling-medewerkers Knight Vinke Asset Management (KVAM) boven de doopvont. KVAM beheert 200 miljoen dollar van Calpers, een groot Californisch overheidspensioenfonds, en 100 miljoen dollar van andere investeerders. Het hoofdkwartier ligt op Fifth Avenue in New York, maar Eric Knight is veel in Monaco en Zwitserland te vinden. KVAM jaagt op ondernemingen waarvan het (gebrek aan) deugdelijk bestuur weegt op de beurskoersen. Ze doet dat door kleine belangen te kopen in relatief grote, gezonde, maar ondergewaardeerde ondernemingen met institutionele aandeelhouders in de rangen. Vervolgens roffelt Eric Knight op de oorlogstrom. Hij stoffeert zijn dossiers met lijvige rapporten over de onderneming om met kennis van zaken grote veranderingen te eisen. Maar als cavalier seul maakt Knight geen kans en daarom loopt hij onvermoeibaar de deuren plat van de grote fondsbeheerders in Londen, Frankfurt en andere Europese financiële centra. En door als hun woordvoerder op te treden, houdt Knight de namen van de rebellerende fondsbeheerders uit de krant, want zij willen hun steriele en doodernstige imago niet kwijt. Knight stuurt intussen open brieven naar het management van het doelwit en dringt publiekelijk aan op nader onderzoek. Het is opvallend dat Eric Knight niet met de top van Suez onderhandelt in de beslotenheid van bestuurskamers, maar resoluut kiest voor de media en de aandeelhoudersvergaderingen als openbaar strijdtoneel. Zo voert hij stapsgewijs de druk op. Meer deugdelijk bestuur is het nobele motief van KVAM, maar het echte doel is natuurlijk, zoals dat goede kapitalisten betaamt, de eigen bankrekening spekken door de koersen van de doelwitten op te drijven. De kruistocht tegen Shell leverde Knight een meerwaarde van 24 % op. De koersen van Suez en Electrabel hebben al een mooie klim achter de rug sinds Knight de debatten opende. Knight mag dan een doorzetter zijn, de veldtocht tegen Suez heeft een hoog Don Quichot-gehalte. Analisten vinden de aanval van Knight slecht getimed omdat Suez zijn huiswerk maakt: de groep bouwt haar schuldpositie af en focust vooral op de Europese energiebusiness. Kan Knight daarom genoeg vuurkracht verzamelen om Gérard Mestrallet te overtuigen? De afsplitsing van Electrabel zou Suez kleineren tot een Franse midcap, en zou Mestrallet tot een kleine kapitein van de Franse industrie degraderen. Dat laat een ego als Mestrallet, die gewapend is met een sterk netwerk, niet over zich heen gaan. De geruchtenmolen wil dat Eric Knight een dekmantel is voor manoeuvres van de Belg Albert Frère, die via GBL 7,2 % van de aandelen en 12,5 % van de stemrechten van Suez in handen heeft. Frère was absoluut niet opgezet met het beleid van Mestrallet, dat Suez in 2002 naar de rand van het faillissement had gevoerd. Frère ontkent dat Eric Knight ooit voor zijn Pargesa Group zou hebben gewerkt. Eric Knight zegt de impliciete steun te hebben van Frère, maar Frère van zijn kant zegt dat een volledige overname van Electrabel door Suez een terechte vraag is. "Geen van ons beiden wil dus dat alles bij het oude blijft," zei Knight eind april in de Franse pers. Of Knight en Frère strijdmakkers zijn of niet, het schaakspel dat beide heren opvoeren, duwt Mestrallet in elk geval in het defensief. Wie is de volgende op het lijstje van Eric Knight? Deutsche Bank, waarvan de aandeelhouders al lange tijd ontevreden zijn, en Norsk Hydro, een vreemd brouwsel tussen aluminiumproducenten en een olie- en gasbedrijf, worden genoemd in de wandelgangen. En wanneer krijgen ze bij de Nationale Bank van België een open brief van Eric Knight? ERIC KNIGHT (KNIGHT VINKE ASSET) Minderheidsaandeelhouder van Suez. Daan KillemaesDe kruistocht tegen Shell leverde Knight een meerwaarde van 24 % op.