Een vastgoedmakelaar moet met een cliënt een schriftelijk contract afsluiten. Dat moet de opdracht van de makelaar omschrijven en bepalen welke commissie hij krijgt; doorgaans varieert die vergoeding tussen 3 en 5 procent van de verkoopprijs. Er moet ook in staan hoe groot de zogenoemde vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de makelaar is. Mag hij bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst afsluiten in naam van de verkoper? Of mag hij enkel bemiddelen en een koper zoeken?
...

Een vastgoedmakelaar moet met een cliënt een schriftelijk contract afsluiten. Dat moet de opdracht van de makelaar omschrijven en bepalen welke commissie hij krijgt; doorgaans varieert die vergoeding tussen 3 en 5 procent van de verkoopprijs. Er moet ook in staan hoe groot de zogenoemde vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de makelaar is. Mag hij bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst afsluiten in naam van de verkoper? Of mag hij enkel bemiddelen en een koper zoeken? Op de overeenkomst moet de datum staan waarop het contract is afgesloten; ook de plaats moet worden vermeld. Die informatie moet met de hand op het contract worden geschreven. Het contract moet ook een looptijd en een opzeggingstermijn bevatten. De cliënt kan de makelaar niet de volledige vrijheid geven om met kandidaat-kopers te onderhandelen over de prijs of de voorwaarden. Het is ook niet toegestaan om in overeenkomsten van bepaalde duur -- bijvoorbeeld van zes maanden -- een beding op te nemen dat een opzeggingstermijn van langer dan een maand oplegt. De cliënt kan in de overeenkomst een exclusiviteit geven aan de makelaar. Dat betekent dat enkel de makelaar mag optreden als bemiddelaar bij de verkoop van het goed. De duur van het contract is dan beperkt tot maximaal zes maanden. Na die termijn kan de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur. De cliënt mag de overeenkomst dan op elk moment zonder kosten beëindigen. Hij moet wel een opzeggingstermijn van een maand in acht nemen. Sinds 31 mei gelden er nieuwe regels om het contract met een vastgoedmakelaar te beëindigen. Nadat de cliënt de overeenkomst op het kantoor van de makelaar heeft ondertekend, heeft hij een bedenktijd van zeven werkdagen. Binnen die termijn kan hij het contract alsnog opzeggen. Ondertekent hij een contract buiten het vastgoedkantoor -- bijvoorbeeld bij hem thuis -- dan geldt er een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Die bedenktijd van zeven of veertien kalenderdagen geldt niet als de makelaar er binnen die termijn in slaagt een verkoop af te sluiten. De cliënt moet daar vooraf wel uitdrukkelijk akkoord mee gaan. De vastgoedmakelaar moet de cliënt maandelijks inlichten over zijn werkzaamheden. Het contract moet duidelijk vermelden hoe hij die inlichtingen zal verstrekken, bijvoorbeeld in een maandelijkse opvolgingsnota. Nieuw is dat de vastgoedmakelaar een lijst met informatie over het contract aan de verkoper moet bezorgen. Hij moet de cliënt ook een standaardformulier ter beschikking stellen dat die kan gebruiken als hij binnen de wettelijke bedenktijd wil afzien van de samenwerking. JOHAN STEENACKERSGeeft de cliënt exclusiviteit aan de makelaar, dan is de duur van het contract beperkt tot maximaal zes maanden.