VOLGENS NIELSEN.
...

VOLGENS NIELSEN.De opdeling van de detailhandel in voedingsprodukten die het internationale marketingbureau Nielsen hanteert, is standaard geworden voor de distributie wereldwijd. Men spreekt van het Nielsen-voedingsuniversum, van de Nielsen F1, F2 en F3.Het Nielsen-voedingsuniversum slaat op de detailhandel in voedingsprodukten, in omzet goed voor 530 miljard frank in '93, tegenover 525 miljard frank in '92. Op 1 januari '94 telde het bureau 13.059 voedingswinkels in België tegenover 13.262 het jaar voordien.De opdeling qua winkeltypes ziet eruit als volgt :- F1 staat voor de massadistributie met namen als Colruyt, de Delhaize-supermarkten, de Match-winkels uit de groep Louis Delhaize, Cora dat ressorteert onder Courthéoux-Fradis, Super GB, Maxi GB en Sarma van de GIB Group en de Super M van het Waalse Mestdagh Frères & Cie.- F2 is de middelgrote distributie en wordt opgedeeld in de geïntegreerde middendistributie (F2 I) en de niet-geïntegreerde middendistributie (F2 NI). De F2 wordt in '93 gekenmerkt door een "verhuis", namelijk van de Spar-winkels (groep Unidis) uit F2 I, deels naar F2 NI wegens het zelfstandig worden van de zuidelijk gelegen Spar-winkels, deels naar F3 wegens oppervlaktedefinities. F2 I omvat onder meer Aldi, Cash & Top van Battard dat zelf werd overgenomen door het Nederlandse Vendex Food, Boxer van Colruyt, Profi van Courthéoux-Fradis, Dial van Delhaize "De Leeuw", Central Cash van Echo en Edi (ook van Vendex). De F2 NI groepeert de geaffilieerden van Delhaize "De Leeuw" (zoals AD Delhaize), Unic en Nopri van de GIB Group, de nationale inkoopvereniging van zelfstandigen Alvo en de meer regionale (Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) kollega Samgo plus een rist onafhankelijke supermarkten met een minimale verkoopoppervlakte van 400 m². - F3 tenslotte verzamelt alle zelfbedieningswinkels kleiner dan 400 m² en de traditionele voedingswinkels met bediening. Het hoeft geen uitleg dat het vooral dit segment is dat gestaag marktaandeel verliest, vooral tengevolge van winkelsluitingen : 203 (!) in 1993. BEPERKING.De Sektoriële Analyse van de Grootdistributie in België beperkt zich in deze zevende editie, zoals de overige jaren overigens, tot de grote en middelgrote distributie (F1 - F2 Nielsen). Hierbij dient wel opgemerkt dat sommige bedrijven zoals Makro (want kleine zelfstandige winkeliers kopen hier), Unidis en Battard een deel van hun omzet realizeren in de kleinere F3-winkels, omzet die helaas niet kan worden afgezonderd.