Belfius lanceerde enkele weken geleden een nieuwe tak23-levensverzekering, Belfius Invest Target Return. Met dat product kunt u via vijf interne beleggingsfondsen van de verzekeraar investeren in vijf beleggingsfondsen van externe vermogensbeheerders (JPMorgan, M&G, Fidelity, Invesco en NN). U bepaalt welk gewicht u toekent aan elk van die fondsen. Het begrip 'target return' slaat op het doelrendement van de onderliggende producten. Elk fonds heeft eigen doelstellingen, gaande van een positief totaalrendement over elke periode van drie jaar tot een middelmatige kapitaalgroei op lange termijn. Er is ook sprake van limieten op koersschommelingen, maar het gaat om een intentie, en geen belofte. De belegger kan zijn winsten veiligstellen door reserves over te zetten naar een monetair fonds.
...

Belfius lanceerde enkele weken geleden een nieuwe tak23-levensverzekering, Belfius Invest Target Return. Met dat product kunt u via vijf interne beleggingsfondsen van de verzekeraar investeren in vijf beleggingsfondsen van externe vermogensbeheerders (JPMorgan, M&G, Fidelity, Invesco en NN). U bepaalt welk gewicht u toekent aan elk van die fondsen. Het begrip 'target return' slaat op het doelrendement van de onderliggende producten. Elk fonds heeft eigen doelstellingen, gaande van een positief totaalrendement over elke periode van drie jaar tot een middelmatige kapitaalgroei op lange termijn. Er is ook sprake van limieten op koersschommelingen, maar het gaat om een intentie, en geen belofte. De belegger kan zijn winsten veiligstellen door reserves over te zetten naar een monetair fonds. Verwar een tak23- niet met een tak21-beleggingsverzekering, die een gewaarborgd rendement heeft. Een tak23 biedt geen enkele kapitaalgarantie en geen enkele waarborg op rendement. De beheerders van de onderliggende beleggingsfondsen hebben misschien wel een doel voor ogen, maar het is lang niet zeker of ze dat halen. Als ze een deel van uw inleg kwijtraken, kunt u dat verlies op geen enkele manier verhalen op de verzekeraar of op de beheerders van de fondsen. Een onrechtstreekse belegging via een tak23-product houdt nog meer risico's in dan een rechtstreekse belegging in een fonds, doordat er meer partijen bij betrokken zijn. Voor tak21-levensverzekeringen wordt geld gestort in het Bijzondere beschermingsfonds, zodat de spaarders bij een faillissement hun geld tot 100.000 euro per klant en per instelling kunnen terugkrijgen. Voor tak23-levensverzekeringen bestaat zo'n bescherming niet. Als de verzekeraar failliet gaat, is er geen enkele zekerheid dat u uw geld terugziet. Als u intekent op Belfius Invest Target Return en minder dan 50.000 euro in het verzekeringscontract stort, betaalt u normaal 2,5 procent instapkosten. De instapkosten nemen af a rato van de betaalde premie, tot 0,75 procent vanaf 250.000 euro. Er loopt tot eind 2015 een promotieactie waardoor de instapkosten voor het contract tijdelijk 0 procent bedragen. Als u later nog bijkomende stortingen doet, betaalt u het volle pond. Volgens de informatiefiche van Belfius Invest Target Return bedragen de beheerskosten van de interne beleggingsfondsen "maximaal 0,55 procent". Voor alle duidelijkheid: dat zijn de kosten die de verzekeraar aanrekent boven op de beheerskosten van de onderliggende fondsen. In het beheersreglement staat ook hoe die kosten worden aangerekend. Elke week gaat 0,010577 procent van de inventariswaarde af. Dat maakt 0,550004 procent over 52 weken. In een negatief jaar zou het best kunnen dat uw beheerskosten op een hogere inventariswaarde worden berekend dan die bij de afsluiting van het jaar op uw uittreksels stond. Zo kunnen de beheerskosten bij de uiteindelijke afrekening hoger zijn dan 0,55 procent van de inventariswaarde. De beheerskosten van de onderliggende beleggingsfondsen staan niet vermeld in de fiche en het reglement. Het gaat om de fondsen JPM Global Capital Appreciation, M&G Dynamic Allocation Fund, Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Invesco Global Targeted Returns Fund en NN First Class Multi Asset Premium. JPMorgan bijvoorbeeld rekent 1,25 procent jaarlijkse beheerskosten aan en meldt dat er daarnaast nog 0,20 procent andere onkosten zijn. Die kosten gaan automatisch af van de inventariswaarde en zitten inbegrepen in het rendement van het beleggingsfonds. De verzekeraars krijgen doorgaans een deel van de kosten teruggestort die de beheerder van het beleggingsfonds aanrekent. "Belfius ontvangt retrocessies van de externe beheerders. Die zijn niet bepalend voor de positionering en de promotie van de onderliggende fondsen", klinkt het in een reactie. Belfius wil niet zeggen hoeveel retrocessies de verzekeringsmaatschappij precies krijgt. Particuliere beleggers die rechtstreeks in dat fonds van JPMorgan stappen, betalen tot 5 procent instapkosten. In de productinformatie vonden we niet meteen een antwoord op de vraag of een belegger die in het verzekeringscontract stapt, ook nog eens instapkosten op de onderliggende fondsen afdraagt. Dat blijkt niet het geval. "De interne beleggingsfondsen van Belfius Invest Target Return betalen geen instapkosten op de bedragen die worden geïnvesteerd in de onderliggende fondsen", zegt een woordvoerder van Belfius. Ook de beheerskosten van het geldmarktfonds, 0,5 procent, vonden we niet meteen terug in de fiche en het reglement van Belfius Invest Target Return. Op elke storting in een tak23 betaalt u een premiebelasting van 2 procent. De instapkosten worden berekend op wat overblijft na aftrek van die belasting. De verkopers van tak23-producten spelen maar al te graag uit dat u geen roerende voorheffing hoeft af te dragen. Maar de onderliggende beleggingsfondsen betalen meestal wel roerende voorheffing op dividenden. Ze zijn vrijgesteld van roerende voorheffing voor hun inkomsten uit obligaties. Ze betalen ook een jaarlijkse belasting van 0,0925 procent van het geld dat in het fonds zit. Wat van uw investering overblijft na aftrek van de premiebelasting en de instapkosten, wordt door de interne beleggingsfondsen "integraal" geïnvesteerd in de fondsen die de klant heeft gekozen. "De interne beleggingsfondsen genereren hetzelfde rendement als de onderliggende fondsen van de externe partijen, waarbij nog wel periodiek beheerskosten worden afgehouden", zegt Belfius. Bovendien kan er vertraging op de investering zitten. In het beheersreglement lezen we dat de stortingen worden verwerkt op de eerstvolgende bankwerkdag nadat de verzekeringsmaatschappij de storting heeft ontvangen, "of maximaal drie bankwerkdagen" daarna. Ook dat kan leiden tot een verschil in rendement. Ook aan het monetaire fonds zijn risico's verbonden. Het belegt in "kortlopend, zeer kredietwaardig papier in euro". Maar als de rente stijgt, daalt de waarde van dat papier. "Door de korte duratie zijn eventuele koersdalingen bij een rentestijging zeer beperkt", stelt Belfius gerust. De duratie is een maatstaf voor de rentegevoeligheid, die samenhangt met de looptijd van de obligaties. Soms staan beleggers voor onaangename verrassingen als ze een deel van hun geld willen opvragen. Cliënten van Belfius Invest Target Return hebben de mogelijkheid geld van het ene naar het andere fonds te verschuiven, als ze 1 procent arbitragekosten betalen. Maar de keuze is met vijf beleggingsfondsen vrij beperkt. Geld opvragen is meestal beperkt tot een bepaald percentage per jaar, maar de afkoopvoorwaarden zijn voor elk contract anders. Het is zaak dat u die voorwaarden volledig begrijpt voordat u een contract ondertekent. ILSE DE WITTEAls de verzekeraar failliet gaat, is er geen enkele waarborg dat u uw geld terugziet.