Als alle Belgen even actief zouden zijn als Marc Embo, dan zouden we ons geen zorgen hoeven te maken over de lage activiteitsgraad bij onze 55-plussers.
...

Als alle Belgen even actief zouden zijn als Marc Embo, dan zouden we ons geen zorgen hoeven te maken over de lage activiteitsgraad bij onze 55-plussers. Embo is 68 jaar oud maar weet van geen ophouden. Deze expert in personeelsbeleid en outplacement sloot onlangs een akkoord met Ascento over de oprichting van een divisie Skill Pooling. Human-resourcesconsultant Ascento is een divisie van de T-groep, die ook het uitzendbedrijf T-interim overkoepelt. Skill pooling is een HR-concept waarbij een werknemer niet door zijn bedrijf wordt afgedankt, maar alleen wordt ingezet wanneer die hem echt nodig heeft en voor taken waarin hij optimaal rendeert. Daarnaast kan een werknemer zijn vaardigheden ook aan andere bedrijven verhuren en dus aan het einde van zijn carrière voor meer dan één baas werken. Skill pooling werd ontwikkeld op maat van kaderleden vanaf vijftig jaar en wordt als een volwaardig alternatief beschouwd voor outplacement en brugpensioen. Ascento doet voor het aanbieden van skill pooling dus een beroep op Marc Embo, de uitvinder van het concept. "België telt het laagste aantal actieve vijftigplussers in Europa. Een op de drie is niet meer aan de slag," zegt Embo. "Die trends probeer ik te keren via skill pooling." Het concept staat nog altijd in de kinderschoenen (het werd pas gelanceerd in 2001), al zijn bedrijven als Umicore, Glaverbel, Bekaert en Tractebel ermee bezig. Embo stelt zijn ervaring op het vlak van skill pooling ter beschikking van Ascento omdat "het product op de markt pas echt succesvol kan worden wanneer een groot bedrijf zich daar actief mee bezighoudt. Het als individu promoten is veel moeilijker." Embo zal skill pooling integreren in de T-groep en de nieuwe divisie verder ontwikkelen. Skill pooling is een vorm van individuele begeleiding die vooral bij kaderleden makkelijk toepasbaar is. Embo: "Het is ook een kostenbesparing, want skill pooling is voor een bedrijf veel goedkoper dan een ontslagpremie of een outplacementprocedure."Voor de ontwikkeling van skill pooling moest Embo de mosterd niet in het buitenland halen. Hij bedacht het concept zelf, op basis van zijn ervaring in human resources en outplacement. Embo is in Vlaanderen een pionier op het vlak van personeelsbeleid, al leek hij als afgestudeerd jurist niet meteen voorbestemd om uit te groeien tot de éminence grise van de Vlaamse human-resourcesbranche. "Toen ik afstudeerde als jurist ging ik les volgen aan de toen nog relatief jonge Vlerick-school. Ik was een van de eerste PUB'ers ( nvdr - het Postuniversitair Programma in Bedrijfsbeheer)." Embo was aanvankelijk van plan om carrière te maken in de financiële sector. Maar daar stak Andries Vlerick een stokje voor. "Hij was nog op zoek naar iemand die gespecialiseerd was in personeelsbeleid en daarover zou kunnen lesgeven," herinnert Embo zich. "Maar die mensen waren in Vlaanderen amper of niet voorhanden. Vlerick vroeg me of ik die taak op mij wou nemen. Ik had daar geen problemen mee, maar moest dan wel vertrouwd raken met de materie." Embo trok daarvoor een jaar naar de Verenigde Staten. Bij zijn terugkeer in 1961 begon hij les te geven aan de Vlerick-school. Embo: "Ik ben in Vlaanderen de eerste docent geweest die zich specialiseerde in menselijk kapitaal. Vlerick zelf heb ik zelden gezien. Hij sprak op een jaar tijd misschien vijf minuten met je, maar wist heel goed waar je mee bezig was." Embo bleef lesgeven tot in 1967. Daarna ging hij toepassen wat hij altijd gedoceerd had. Deze Gentenaar met West-Vlaamse roots ("Mijn ouders vluchtten in '14-'18 uit Handzame") werd achtereenvolgens personeelschef bij Singer Company, Borg Textiles en British Leyland. In 1987 startte hij als een van de eersten met outplacement. De Nederlander Frans Claessens gaf hem de opdracht om zijn bureau in België uit te bouwen. Begin 1999 werd Claessens Outplacement overgenomen door Right Management Consultants. Right is wereldleider op het gebied van outplacement en komt begin volgend jaar onder de vleugels van Manpower terecht. "Je kunt de situatie in 1987, toen ik met outplacement startte, een beetje vergelijken met het pionierswerk dat ik rond skill pooling verricht," zegt Embo. "Toen ik de term outplacement liet vallen, hoorden veel mensen het in Keulen donderen. Bovendien moest ik naam maken en potentiële klanten vinden. Dat kon via de verschillende clubs waarin ik actief ben. Het heeft trouwens vijftien jaar geduurd vooraleer outplacement bij ons ingeburgerd raakte. Vooral van vakbondszijde heeft men lange tijd allerlei pogingen ondernomen om outplacement te verbieden. En vandaag zie ik bij hen bitter weinig enthousiasme voor skill pooling." Embo is een verwoed netwerker. Hij duikt geregeld op in kringen van de Vlerick-Boys (zijn kantoor is gevestigd in, jawel, Sint-Martens-Latem), hij is actief in de Vlaamse Managementassociatie ( VMA) en is ook lid van het Nieuw Economisch Appèl, de club rond Bekaert-voorzitter Paul Buysse. Via die netwerken adviseert Embo topkaders bij hun carrièreontwikkelingen. "Als je vijftig bent, moet je niet meer solliciteren maar netwerken als je op zoek bent naar een nieuwe job," zegt Embo. Volgens hem behoud je dan ook je reputatie als kaderlid. Veel vijftigplussers opteren ervoor om aan het einde van hun carrière de stap te maken naar de consultancy. "Dat heeft echter een slechte naam gekregen," zegt Embo, "Zelf een consultancybureau opstarten is een courante praktijk bij ontslagen kaderleden. In veel gevallen is het echter niet meer dan een noodoplossing." Het zal niemand verwonderen dat Marc Embo ook lid is van de Warande. Hij was er al bij toen de club in 1986 werd opgericht. De contacten die hij via die kanalen heeft opgebouwd, hebben hem geen windeieren gelegd. "Op cocktails kwam Embo vaak kaderleden tegen die op hun vijftigste stilaan uitgeblust waren," zegt een intimus. "Via outplacement en skill pooling heeft hij veel van die mensen begeleid naar een overstap in hun loopbaan." MARC EMBO Deze expert in personeelsbeleid en outplacement is 68 jaar oud maar weet van geen ophouden. Sloot onlangs een akkoord met Ascento (T-groep) over de oprichting van een divisie Skill Pooling. Alain Mouton"De vakbonden hebben lang geprobeerd om outplacement te verbieden. En nu zie ik bij hen bitter weinig enthousiasme voor skill pooling."