Beste lezer,
...

Beste lezer, Deze editie van de Trends Geldgids is verzorgd door de redactie van Cash, zusterblad van Trends. Een geldgids is wellicht meer dan ooit nodig. Want de aangroei van ons vermogen verloopt dezer dagen minder florissant dan het afgelopen decennium. De inkomensgroei is bijzonder matig, want bedrijfsleiders springen bijzonder behoedzaam om met loonsverhogingen, vandaar het belang van alternatieve loonsverhogingen overigens. Daarnaast is de vergoeding op spaargeld naar een naoorlogs dieptepunt gezakt. De voorbije weken en maanden hebben Trends en Cash er voldoende aandacht op gevestigd: we leven in een wereld van lage rente. En dus zitten spaarders te knarsetanden zonder meteen uitzicht op beterschap. Al sinds geruime tijd roepen de meeste financiële strategen van de daken dat er maar één weg is voor de rente, en dat is naar boven. Maar hoe meer het werd geroepen, des te lager dook de rente. Zelfs exploderende olie- en andere grondstoffenprijzen gekoppeld aan een stevig groeiende wereldeconomie krijgen de rente niet naar boven. Tot groot jolijt van wie zijn droomhuis wil realiseren. Maar de wereldwijde lage rente heeft ook gezorgd voor een mondiale klim van de vastgoedprijzen. Het droomhuis wordt dus toch wel duur betaald. De aangegane schulden stijgen tot recordhoogte, maar in tegenstelling tot andere westerse landen kunnen we voor België nog niet over een alarmpeil spreken. Dat neemt echter niet weg dat er voldoende redenen zijn om naar maximaal rendement van uw vermogen te streven. Elk procent telt. De beurzen kennen wel een wereldwijd herstel en ook de grondstoffenprijzen kropen vanuit een diep dal verticaal omhoog. Maar voor de meeste spaarders-beleggers blijft het een brug te ver, want de risico's van aandelen liggen nog te vers in het geheugen. Hooguit komen defensieve (rendements)aandelen in aanmerking voor een (beperkte) plaats in het vermogen. De komende jaren lijkt het een minutieus afwegen te worden tussen rendement en risico. Een moeilijke evenwichtsoefening. Te meer daar de klok van de vergrijzing steeds nadrukkelijker tikt. De pensioenproblematiek staat zelfs op de politieke agenda. Als het aan de actiefzijde moeilijk zit om voldoende te sparen voor een 'extra pensioen', dan moet er meer aandacht zijn voor de passiefzijde (uitgaven en kosten). En daar zijn er inderdaad wel mogelijkheden. De herfinanciering van de hypotheeklening is zo'n 'no-brainer' die de nodige besparingen oplevert. Aangevuld met een nieuw fiscaal regime kan de nettoleninglast beneden 1 % gebracht worden, zelfs voor een termijn van vijftien of twintig jaar. Ook op het gebied van erfenis- en schenkingsrechten zijn er de jongste jaren heel wat nieuwe mogelijkheden ontstaan, zodat we voordeliger ons minder snel aangroeiend vermogen kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Die voluit haar actieve carrière doormaakt in een wereld van lage rente en rendementen. Ook het budget goed onder controle houden en nakijken of u goed en goedkoop verzekerd bent, verdient meer dan gewone aandacht. In deze geldgids situeren we niet alleen de problemen, we zoeken ook naar praktische en rendabele oplossingen, tot meerdere eer en glorie van uw portefeuille. Veel renderend leesgenot! Danny Reweghs