Van den Brande vs. Van Rompuy.
...

Van den Brande vs. Van Rompuy.Wat te doen met het Gemeentekrediet en de Vlaamse intercommunales ? Voorlopig gaat de Vlaamse energiediscussie rond de ontkoppeling van de productie ( Electrabel) en de distributie (publieke en gemengde intercommunales). Achter deze eerste discussie doemt een tweede discussie op waarover in de voorbije lawaaierige weken nog niet is gepraat. De gemeenten bezitten het monopolie op de energiedistributie. Deze monopoliebevoegdheid oefenen zij uit via een zuivere intergemeentelijke samenwerking (zuivere intercommunale) (zie Interelectra, blz. 22) of een gemengde intergemeentelijke samenwerking (gemengde intercommunale met de privé-partner Electrabel). Heeft het gemeentelijke monopolie op de distributie vandaag nog zin ? Historisch kunnen redenen worden bedacht om de huidige situatie te behouden. Met het oog op de liberalisering van de energiemarkt wordt dit privilege zinloos. Het leidt trouwens in het geval van de gemengde intercommunales tot dubieuze verbanden met de privé-partner (aanwervingen, bevoegdheidsverdelingen, tarieven die verkapte gemeentebelastingen zijn enzovoort). Public-private-partnerships kunnen oké zijn, als het gebeurt met grote doorzichtigheid. Het gemeentelijke distributiemonopolie leidt door de abdicatie van de gemeenten om bekwame co-operatoren te zijn tot een foute toestand. Eric Van Rompuy, als Vlaams Economieminister bevoegd voor energie, neemt over het monopolie van de gemeenten vandaag geen standpunt in. Zijn de burgemeesters in de CVP te sterk ? Binnen de regering- Van den Brande strijden trouwens twee opvattingen over de energie en het Gemeentekrediet om de voorrang. Economieminister Van Rompuy neigt naar marktwerking en een spaarzaam omspringen met het schaarse kapitaal in Vlaanderen. Rond minister-president Van den Brande leeft een meer interventionistische overtuiging. Niet zo beklemtonen zijn medewerkers om de overheid een greep te geven op de energie of de gemeentebank, maar wel om sneller tegenmacht op te bouwen contra estbablishment-België. Concreet ? Waarom zou een financiële extra-inspanning geleverd worden in de volgende maanden door de Vlaamse gemeenten en provincies om hun greep op het Gemeentekrediet te verhogen van 44 % tot 60 %, klinkt het bij Eric Van Rompuy ? De banksector is toe aan een rationalisering en een afbouw van de tewerkstelling. Het probleem van de overbanking gaat ook op voor het Gemeentekrediet. "Is het niet beter om de Vlaamse gemeenten en provincies te overhalen om hun aandelen 44 % te syndiceren, dat kost niets en heeft een gelijkaardig effect, namelijk een fatsoenlijke greep van de Vlamingen op de gemeentebank," vraagt een insider van het kabinet Economie zich af. Dezelfde redenering wordt opgevoerd ten aanzien van de intercommunales. De greep van Electrabel op de gemengde intercommunales is enkel te breken mits de verplichte afstand van de privé-participatie aan een nieuwe (Vlaamse) partner. Met welk geld en om wat te doen, laat het kabinet-Van Rompuy horen. LUC VAN DEN BRANDE Geen interventionisme om de staatsgreep te verhogen, wel voorlopig ingrijpen om establishment-België sneller terug te dringen.