Enkele jaren geleden hield JPMorgan een enquête onder zijn Amerikaanse cliënten om te achterhalen wat ze belangrijk vonden in een belegging. Het bleek dat ze vooral belang hechtten aan regelmatige inkomsten. Dat zette JPMorgan ertoe aan om in de Verenigde Staten het fonds Global Income te lanceren, dat voor de belegger regelmatige inkomsten genereert. Het was meteen een voltreffer. Het totale kapitaal dat in het fonds werd geïnvesteerd, b...

Enkele jaren geleden hield JPMorgan een enquête onder zijn Amerikaanse cliënten om te achterhalen wat ze belangrijk vonden in een belegging. Het bleek dat ze vooral belang hechtten aan regelmatige inkomsten. Dat zette JPMorgan ertoe aan om in de Verenigde Staten het fonds Global Income te lanceren, dat voor de belegger regelmatige inkomsten genereert. Het was meteen een voltreffer. Het totale kapitaal dat in het fonds werd geïnvesteerd, bedraagt inmiddels 3,2 miljard dollar. Ook voor Europese spaarders zijn regelmatige inkomsten erg belangrijk, vooral nu het rendement van veilig geachte beleggingen soms negatief blijkt te zijn. Om die reden heeft JP Morgan in Europa een tegenhanger van het Global Income-fonds op de markt gebracht. Ook dat heeft de ambitie een regelmatige coupon uit te keren - vandaag bedraagt die 4 procent. "We hopen dat het fonds succes heeft en dat we onze coupon binnenkort kunnen optrekken tot 4,25 procent", zegt de productspecialist van JPMorgan. "Maar niet alleen de coupon is belangrijk: we willen ook een belegging aanbieden waarvan de prestaties jaar na jaar stabiel en positief zijn." Met een geannualiseerd rendement van 10,53 procent over de jongste drie jaar werd die belofte meer dan ingelost. De fondsbeheerders kunnen beleggen in alle activaklassen uit alle regio's ter wereld. "We hebben specialisten in hoogrentende obligaties, converteerbare obligaties, bedrijfsobligaties en aandelen en obligaties uit Europa, de Verenigde Staten en de groeilanden", zegt de productspecialist van JPMorgan. "Elk kwartaal geven ze hun visie op hun markt en maken ze een lijst van de beste tips. Afhankelijk van die waarderingen en de economische cyclus maken de fondsbeheerders een tactische verdeling van de verschillende activaklassen. Ze zoeken in elk domein naar de beste beleggingskansen. Tijdens dat hele selectieproces verliezen ze nooit uit het oog dat de portefeuille regelmatige inkomsten moet opleveren." Op dit moment is het fonds vooral belegd in hoogrentende obligaties, die veel waarde opleveren. De beheerders vermijden overheidsobligaties die ofwel te risicovol zijn, ofwel een te laag rendement bieden. JPMorgan Global Income ISIN-code: LU0395794307Karine Huet