Net als op reissite Tripadvisor de bezoekers de content leveren door recensies te schrijven van de hotels, restaurants en plaatsen die ze bezoeken, kunnen bezoekers op Happybouwen.be een beoordeling geven van de aannemers waarmee ze hebben samengewerkt voor hun renovatie of nieuwbouw. "Happybouwen is een referentiesite waarop aannemers en vaklui een score krijgen. Die score bepaalt welke plaats ze krijgen in de resultaten van de zoekmachine, waarmee bezoekers naar een aannemer kunnen zoeken", zegt Dries Plasman. Hij is in het d...

Net als op reissite Tripadvisor de bezoekers de content leveren door recensies te schrijven van de hotels, restaurants en plaatsen die ze bezoeken, kunnen bezoekers op Happybouwen.be een beoordeling geven van de aannemers waarmee ze hebben samengewerkt voor hun renovatie of nieuwbouw. "Happybouwen is een referentiesite waarop aannemers en vaklui een score krijgen. Die score bepaalt welke plaats ze krijgen in de resultaten van de zoekmachine, waarmee bezoekers naar een aannemer kunnen zoeken", zegt Dries Plasman. Hij is in het dagelijks leven marketeer bij Voxbone, dat gespecialiseerd is in bellen via het internet (VOIP). Happybouwen is een privé-initiatief. Waar moet u op letten als u een refentiesite maakt? Wie een bedrijf beoordeelt op happybouwen geeft een score voor de kwaliteit van de dienstverlening, de prijs, de planning, de communicatie en de nazorg. De mix van die criteria leidt tot een cijfer dat wordt gewogen door versheid van het commentaar: hoe ouder een score, hoe minder zwaar ze weegt. "Ik vraag redelijk veel persoonlijke gegevens van een beoordelaar", zegt Plasman. "Anonieme e-mailadressen weiger ik en ik wil een werkend telefoonnummer. Ik besteed verreweg het meeste tijd aan het controleren op internet van de beoordelaars. Het systeem is niet waterdicht, maar de meeste manipulaties heb ik toch al kunnen onderscheppen." Een goede voorbereiding is belangrijk. Anderhalf jaar was Dries Plasman in de weer voor hij Happybouwen.be lanceerde. Hij schreef een uitgebreid businessplan en werkte in fases. Hij liet zijn concept tijdens elke stap in ontwikkelingsfase testen. "Ik werkte ook samen met een gespecialiseerd advocatenbureau. Zo mag niet om het even wie online beoordeeld worden. Enkel bedrijven met een rechtsvorm zoals bvba of nv mogen worden beoordeeld. Een zelfstandige die zonder zo'n rechtsvorm werkt moet zijn toestemming verlenen." Ook de gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk. Gezien het gaat om user generated content is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor wat hij schrijft. Plasman heeft de website met eigen middelen gefinancierd en wil ze zo snel mogelijk zelfbedruipend maken. Daarvoor is hij op zoek naar sponsors. Hij rekent erop dat zijn businessconcept aanslaat. "De gebruiker is op zoek naar referenties omdat het om grote bedragen gaat die hij uitgeeft. Voor de aannemers is zo'n referentie gratis reclame en voor de sponsors is de site goed omdat de bezoekers van de site meestal in het begin van hun bouwproject staan en dat is een goed advertentiemoment." Voorts is het cruciaal dat de website eenvoudig is. "Zorg voor een goede balans bij de opbouw van de website en de screenflow." BENNY DEBRUYNE