Umicore worstelde vorig jaar met de lagere metaalprijzen. Die zetten de winstgevendheid van de recyclageactiviteiten onder druk. Maar de sterke verkopen van katalysatoren en herlaadbare batterijen en de investeringen om de recyclage uit te breiden, duwden het resultaat toch in de goede richting. De omzet over 2015 steeg met 11 procent, de recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) met 21 procent.
...

Umicore worstelde vorig jaar met de lagere metaalprijzen. Die zetten de winstgevendheid van de recyclageactiviteiten onder druk. Maar de sterke verkopen van katalysatoren en herlaadbare batterijen en de investeringen om de recyclage uit te breiden, duwden het resultaat toch in de goede richting. De omzet over 2015 steeg met 11 procent, de recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) met 21 procent. De toon lijkt daarmee gezet. Umicore staat sterk genoeg om mee te surfen op de golf van de stijgende vraag naar katalysatoren en batterijen. De capaciteitsuitbreiding zal de resultaten van de recyclagetak ondersteunen. De recyclagebusiness droeg vorig jaar bij tot 42 procent van de bedrijfswinst (ebit), ondanks de winstdaling met 5 procent. De schade van de lagere metaalprijzen en van de onderbrekingen om de uitbreiding te realiseren, werd beperkt door de betere aanvoermix van metalen en de stabiele volumes. De investeringen zijn nu achter de rug, waardoor de capaciteit van de fabriek in Hoboken met 40 procent is toegenomen. Als de grondstoffenprijzen mee willen, liggen er mooie jaren in het verschiet. Vorig jaar kelderde de vraag naar zeldzame materialen als selenium, tellurium en indium. Umicore recycleert die uit elektronisch afval, om ze te verkopen aan onder meer China. Die materialen leveren een derde van de bedrijfswinst in de recyclagetak op. De voorbije weken zijn de prijzen van de edelmetalen gestegen. Meer voorspelbare groei vindt Umicore in katalysatoren en herlaadbare batterijen. Vorig jaar stegen de omzet en de winst van de katalysatorenactiviteit met 19 en 50 procent. Die trend moet dit jaar doorzetten door de strengere emissienormen en de aantrekkende verkoop van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen in Europa en Azië. Opvallend is dat Umicore bijna overal marktaandeel wint. In de divisie Energy and Surface Technologies, die wordt gedragen door de batterijen, stegen de omzet en winst vorig jaar met 20 en 30 procent. De omzet groeit verder door de stijgende vraag uit de autosector. De elektrische auto breekt niet alleen door, de nieuwe modellen beschikken ook over een grotere batterij. Umicore heeft zijn capaciteitsuitbreidingen in Zuid-Korea afgerond, en dit jaar worden nieuwe investeringen in China opgestart. Beleggers noteren ook dat de schuldgraad van Umicore laag blijft. Die lage schuldgraad is zonder meer een troef in turbulente beurstijden. Dankzij de sterke kasstromen kan Umicore het dividend voor het boekjaar 2015 verhogen van 1 tot 1,2 euro bruto per aandeel. Door de beurscorrectie is de waardering van het aandeel gedaald, terwijl de vooruitzichten onverminderd gunstig blijven. Beleggers betalen ongeveer 15 keer de verwachte recurrente winst van dit jaar en de ondernemingswaarde bedraagt 7,5 keer de bedrijfskasstroom. Dat is redelijk voor een bedrijf met zulke rooskleurige vooruitzichten. Danny Reweghs