De snelle meisjes en jongens uit de banksector zijn uit", zegt Willem Vermeend. "Het corporatistische model van Rabobank is in. De nieuwe generatie weet dat er meer is dan alleen maar geld verdienen. De jeugd kiest voor een combinatie van werk en privé. Dankzij het computertijdperk zijn zij specialisten in de combinatie van verschillende taken tegelijk uitvoeren, multitasking."
...

De snelle meisjes en jongens uit de banksector zijn uit", zegt Willem Vermeend. "Het corporatistische model van Rabobank is in. De nieuwe generatie weet dat er meer is dan alleen maar geld verdienen. De jeugd kiest voor een combinatie van werk en privé. Dankzij het computertijdperk zijn zij specialisten in de combinatie van verschillende taken tegelijk uitvoeren, multitasking." Vermeend voorspelt een verschuiving van de fysieke naar de digitale economie. Tegelijk ziet hij maatschappelijk verantwoord ondernemen aan belang winnen. In zijn jongste boek over de wij-economie pleit de hoogleraar European Economics aan de Universiteit van Maastricht voor een drastische mentaliteitsverandering, zowel bij de burgers als bij de overheid. "Uit het moeras van de financiële hebzucht, het casinokapitalisme, de exorbitante bonussen en het snelle kapitaal zal weer een ouderwetse solidariteit met een eerherstel van normen en waarden in de samenleving ontstaan." Als rolmodel verwijst hij naar Apple en Google. "Zij koppelen alle productieprocessen aan elkaar en zijn 24 uur op 24 interactief op de markt. Deze bedrijven werken in teams, geleid door inspirerende leiders die duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel dragen. Ondernemingen die niet in ICT investeren, missen de boot. Zo ontwikkelt Games Factory Online - een van mijn bedrijven - educatieve spelletjes voor internet. Dat is de grootste groeisector ter wereld." De digitale sector telt op dit ogenblik 1,5 miljard business-to-businessgebruikers. Dit aantal loopt tegen 2015 op tot 2,5 miljard klanten. De grootste stijging zit in de groeilanden: Brazilië, Rusland, India en China. Volgens het Internationaal Monetair Fonds gaat de economie van de BRIC-landen dit jaar met 10 procent vooruit, terwijl Europa amper aan een sprong van 1 procent komt. "Handel en dienstverlening lopen in de toekomst steeds meer via de computer, laptop, e-reader en mobiele telefoons. Alle bedrijven moeten een geïntegreerde internetstrategie in hun hele productieproces ontwikkelen, anders dreigen ze op termijn de boot te missen. Dat doen ze nog te weinig. De driedimensionale interactieve website van een onderneming in de 21ste eeuw graast 24 uur per dag het internet af op zoek naar klanten, contacten en informatie over de concurrentie. Ondanks de importheffingen zijn de webaankopen vanuit Europa in de VS nu al een stuk goedkoper. Daarom vestigen bedrijven zich in de Verenigde Staten om hun Europese klanten te bedienen. Alles wat met het beheer van de persoonlijke financiën te maken heeft - zoals verzekeringen - wordt steeds meer digitaal. Hetzelfde geldt voor communicatie en de ontspanningsindustrie." Om uit de financiële crisis te komen, stelt Vermeend voor om massaal te investeren in onderwijs, innovatie, onderzoek en ecologie. "Overheden mogen zich niet laten verleiden tot het steunen van verouderde bedrijfstakken, zoals benzinevoertuigen. De enige echte oplossing bestaat in een zo snel mogelijke omschakeling van een 'fossiele' naar een 'groene' economie. Tegen 2050 zal meer dan de helft van het voertuigenpark in de wereld op elektriciteit of waterstof rijden. Regeringen kunnen deze omschakeling versnellen door de noodzakelijke oplaadpunten aan te leggen en fiscale vrijstellingen te verlenen aan duurzame wagens. Hetzelfde geldt voor de scheep- en de luchtvaart. Ten slotte dienen landen onmiddellijk te stoppen met lapmiddelen, zoals emissiehandel en biobrandstoffen." ERIC POMPEN, LESSEN UIT DE FINANCIëLE CRISIS, ROULARTA BOOKS, 2010. 79 BLZ.E.P."Overheden mogen zich niet laten verleiden tot het steunen van verouderde bedrijfstakken"