DE INTERNATIONALE FARMA-MARKT
...

DE INTERNATIONALE FARMA-MARKTkent op de drempel van de 21ste eeuw een hele kentering. Tien trends veranderen het gezicht van de sektor.1. Fusies zijn aan de orde van de dag. Glaxo en Wellcome, farma-bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, werden één reus van 291 miljard omzet. Het Amerikaanse Upjohn en het Zweedse Pharmacia doen het voortaan samen, net zoals het Duitse Hoechst en het Amerikaanse Marion Merrell. Schaalvergroting is niet te stopppen, big is beautiful.2. Mondializering van de markt. De markt wordt, naargelang van het produkt, niet langer vakkundig opgesplitst, maar wereldwijd aangepakt. Janssen Pharma en Cilag, beide J&J-dochters, hebben hun verkooporganizaties gebundeld. Ook met de andere J&J-dochters Ortho en Mc Neil, wordt er "uitgewisseld". Dit heeft ook gevolgen voor de marketing : méér produkten moeten op méér markten.3. Opkomst van generieke produkten en OTC-produkten. Generieke geneesmiddelen zijn ekwivalenten van oorspronkelijke geneesmiddelen. Als het origineel patent verlopen is (20 jaar), kunnen "generieken" vrij op de markt tegen een lagere prijs (minimum 20 procent). Voorschrijfgeneesmiddelen durven al eens meer het statuut van OTC-produkten (over the counter zonder voorschrift) aannemen.4. Europa slaagt niet in liberalizering. Europees Kommissaris Peter Sutherland bestempelde de Europese politiek ten aanzien van de farma-markt als een grote mislukking. De prijzen variëren van land tot land, en zelfs van kontinent tot kontinent. In Europa zijn de overheden, die een vaste vinger hebben in de gezondheidszorg, niet tot "gemeenschappelijke toegevingen" bereid.5. Terugbrengen van de ontwikkelingsduur van geneesmiddelen is een must. De "ontwikkeling" geniet meer dan gewone belangstelling. De vijf grootste farma-bedrijven ter wereld willen de ontwikkelingsduur van de geneesmiddelen halveren, de rest van het peloton zal volgen.6. Uitbesteden van taken aan derden is in. Samenwerkingsverbanden van grotere farma-bedrijven met kleinere is algemene regel. Het kruisbestuivingseffekt ter wille. Soms kan dit leiden tot nieuwe fusies en/of overnames.7. Overheid hamert op kostenbeheersing. Beparingen in de gezondheidzorg zetten zich willens nillens door. Er worden uitgavenplafonds gedekreteerd voor dokters en ziekenhuizen. De partikulier draagt meer bij.8. Farma-industrie krijgt andere tegenspeler. In de jaren zeventig waren de dokters de klanten van de geneesmiddelenindustrie. Nu doet zich een verschuiving voor : de overheden en de ziekenfondsen schuiven als gesprekspartner mee aan tafel.9. Grootdistributie krijgt nieuw gezicht. De schaalvergroting zet zich door. Ofwel kopen farma-groepen zich in bij groothandels, ofwel zorgen groothandels voor onderlinge koncentraties (zie Trends, 12 oktober 1995) 10. Einde van de financiële horizon wordt zichtbaar. De periode van de ongebreidelde winsten is voorbij en er zit vertraging in de groei. De waardering voor farma-firma's op de aandelenmarkt is aanzienlijk teruggelopen. De dalende returns kunnen gevolgen hebben voor de O&O-budgetten.