Met Bart Brenninkmeijer neemt een van de rechtstreekse nakomelingen van Clemens en August de touwtjes in handen bij C&A België. Sinds de intrede op de Belgische markt in 1963 waren het nochtans altijd externe managers die officieel het kledingconcern in ons land leidden. Maar Lode Campo, Rik Muller, Guido Kestens, Jacques Hosselet en Mimi Lamote moesten zich wel aan strikte regels houden, zeker op het vlak van communicatie met de buitenwereld. Mimi Lamote was de eerste die wat meer vrijheid kreeg en zelfs op beperkte schaal financiële informatie mocht vrijgeven.
...

Met Bart Brenninkmeijer neemt een van de rechtstreekse nakomelingen van Clemens en August de touwtjes in handen bij C&A België. Sinds de intrede op de Belgische markt in 1963 waren het nochtans altijd externe managers die officieel het kledingconcern in ons land leidden. Maar Lode Campo, Rik Muller, Guido Kestens, Jacques Hosselet en Mimi Lamote moesten zich wel aan strikte regels houden, zeker op het vlak van communicatie met de buitenwereld. Mimi Lamote was de eerste die wat meer vrijheid kreeg en zelfs op beperkte schaal financiële informatie mocht vrijgeven. Steeds meer Brenninkmeijers kregen het echter op de heupen van de vlotte manier waarop de Oostendse met de medewerkers en de pers omging. Een frisse stijl die overigens ook afstraalde op het vermolmde imago van de kledingreus, wat de resultaten ten goede kwam. "C&A heeft geen behoefte aan helden," klonk het opeens tijdens de familieraad die steevast in het Zwitserse belastingparadijs Zug wordt gehouden. Dat Mimi Lamote in oktober naar concurrent E5-Mode verkaste en dat net Bart Brenninkmeijer nu haar plaats inneemt, komt voor de meeste insiders dan ook niet echt als een verrassing. "Aanvankelijk paste de grotere openheid wel in hun kraam, maar de meeste familieleden voelden zich mettertijd toch wat minder comfortabel met deze stijl," getuigt een medewerker die absoluut anoniem wenst te blijven. "De Brenninkmeijers zijn nog altijd voorstander van meer openheid, maar ze willen die bij voorkeur zelf sturen en met een familielid op het hoogste stoeltje ligt dat toch een stuk gemakkelijker."Het lijkt er dus op dat er een einde komt aan de periode van glasnost bij C&A en dat de klok een paar jaar wordt teruggedraaid. Een gesprek met Trends werd alvast vriendelijk maar beslist afgewezen. "Bart wil zich eerst inwerken," verontschuldigt men zich in het Belgische hoofdkwartier in Vilvoorde. Toch zou Bart Brenninkmeijer een extraverte en communicatieve kerel zijn. Het valt echter te vrezen dat zijn volgzaamheid aan de familie de overhand zal halen. Al liet hij in een uitgebreid gesprek met De Volkskrant Magazine nog een sprankel hoop. "Ik vertegenwoordig een familie waar nog zeer aan privacy wordt gehecht. De consument van vandaag heeft echter behoefte aan een gezicht achter het bedrijf." Bart Brenninkmeijer groeide op in Frankrijk, waar zijn vader vanaf 1972 het C&A-concept op de kaart zette. Dat verklaart meteen ook waarom de 35-jarige opvallend goed Frans spreekt, een duidelijk pluspunt voor iemand die de Belgische operaties gaat leiden. Als jochie ging Bart mee naar de opening van nieuwe filialen waar hij de ballonnen mocht uitdelen. Van jongs af aan was hij een lieveling van de familie, want hij werd al vrij vroeg uitgenodigd om aanwezig te zijn op de beroemde familievergaderingen. Het boegbeeld van de vijfde generatie Brenninkmeijers kreeg een economische opleiding aan de Britse Kingston University, waarna hij intern de kneepjes van het vak leerde. Eerst op winkelniveau - in België werkte hij korte tijd in de winkel in de Brusselse Nieuwstraat en ook in het landelijke distributiecentrum - later op Europees niveau. In 1999 klom hij nog een stap hoger en werd hoofd van de kinderinkoop bij C&A Europa. Sinds begin 2002 leidt hij de winkels van C&A in Nederland. Met succes. Het voorbije jaar mocht de groep er zijn honderdste winkel vieren en ook met het marktaandeel gaat het weer de goede kant op. De prestaties van Bart Brenninkmeijer bleven niet onopgemerkt want recent werd hij in Nederland genomineerd voor de titel Topman van het jaar 2004. Die goede gang van zaken, die zich overigens zowat overal in Europa doorzet bij C&A, is een fenomeen van de jongste jaren. Op het einde van de vorige eeuw kreeg het kledingconcern nog rake klappen door monumentale inschattingsfouten en verkeerde strategische keuzes door de top van de Brenninkmeijers. Dat het net in die periode fout liep, was geen toeval, want rond de eeuwwisseling had de ondernemende familie te kampen met een manifeste vorm van bloedarmoede. De oudere garde - alle Brenninkmeijers trekken zich op hun 55ste terug uit het management - was verdwenen en plots was er een kloof met de jongere generatie, die er nog niet klaar voor was. De kentering kwam er met de komst van Lucas Brenninkmeijer, zowat vijf jaar geleden. Dankzij hem kon er toch een aantal heilige huisjes sneuvelen. Door de jaren heen had het kledingconcern zorgvuldig een sociaal imago opgebouwd, maar onder het bewind van een dominante Lucas kwam daar verandering in. De man met de koude ogen brak met die traditie want hij amputeerde bijna meteen de Britse activiteiten en lag aan de basis van sterke saneringen in de meeste landen. De nieuwe aanpak betekende echter wel de redding van de groep. Bart Brenninkmeijer staat bekend als een echte Lucas-boy, maar dan met meer empathie. Dat hij een belangrijke dosis mensenkennis heeft, bewees hij in zijn periode als hoofd van de Europese kinderinkoopafdeling. Hij slaagde er toen in om evenwichtige teams samen te stellen van jonge, creatieve talenten en meer ervaren mensen. Dat kwam de collectie van de kinderkleding zeker ten goede. Maar hij kan ook onverwacht hard uit de hoek komen, wat hem een beetje onvoorspelbaar maakt bij zijn naaste medewerkers. Continuïteit is volgens Bart Brenninkmeijer een van de belangrijkste kernwaarden van C&A en op dat vlak heeft hij alvast zijn verantwoordelijkheid genomen. Pas vier jaar geleden trad hij in het huwelijk met een Française maar ondertussen lopen en kruipen er al drie kleine Brenninkmeijers rond. BART BRENNINKMEIJER De nieuwe algemeen directeur van C&A België. Vijfde generatie van het geslacht Brenninkmeijer.Wolfgang RieplMet de komst van Bart Brenninkmeijer komt er wellicht een einde aan de periode van glasnost bij C&A. Een gesprek met Trends werd alvast vriendelijk afgewezen.