Als commercieel en politiek centrum van Europa is onze hoofdstad nog altijd erg in trek bij zakenlui. Maar blijft dat ook zo ? Volgens immobiliënmakelaar Healey & Baker zouden bedrijven door de gebrekkige wegeninfrastructuur in Brussel wel eens naar andere steden kunnen uitwijken.
...

Als commercieel en politiek centrum van Europa is onze hoofdstad nog altijd erg in trek bij zakenlui. Maar blijft dat ook zo ? Volgens immobiliënmakelaar Healey & Baker zouden bedrijven door de gebrekkige wegeninfrastructuur in Brussel wel eens naar andere steden kunnen uitwijken.Voor de senior managers en zaakvoerders van de 500 belangrijkste Europese bedrijven scoort Brussel als economisch centrum relatief goed. Al acht jaar bekleedt onze hoofdstad de vierde plaats op de lijst van de belangrijkste Europese steden, na Londen, Parijs en het Duitse Frankfurt. De cijfers zijn afkomstig uit de studie " The European Cities Monitor", een onderzoek dat immobiliënmakelaar Healey & Baker sinds 1990 jaarlijks uitvoert. "Industrieel stond Brussel nooit sterk," analyseert Jean de Bergeyck van Healey & Baker. "Maar op commercieel vlak zit de hoofstad heel goed. België ligt nu eenmaal zeer centraal in Europa. De Europese functie zorgt voor een sneeuwbaleffect van lobby's en trekt diverse bedrijven aan." Ook zijn rol als politiek centrum kon Brussel verder consolideren. De stad steekt op dat vlak met kop en schouders uit boven Berlijn, de tweede stad in de rangschikking. 63 % van de zakenlui kiest immers voor Brussel als politieke hoofdstad, slechts 19 % opteert voor Berlijn. Op grote afstand volgt Parijs met 5 %. Doordat verschillende entiteiten er zich komen vestigen, neemt de vraag naar kantoorruimte almaar toe. De 3.000.000 m² kantoorruimte waarover Brussel in 1970 beschikte, is zo opgelopen tot 8.400.000 m². "Met een leegstand van 8 % is de Brusselse immobiliënmarkt bovendien zeer stabiel. Londen en Parijs kenden de voorbije jaren veel meer schommelingen. Duitse investeerders die op zoek zijn naar stabiliteit, tonen steeds meer belangstelling voor de Brusselse kantoren." Kwalitatief gezien scoort de Brusselse kantoormarkt nogal slecht, en zakt van een achtste naar een tiende plaats. 4.000.000 m², of bijna de helft, dateert uit de jaren '70 en is verouderd. "De nieuwe kantoren beantwoorden aan de eisen van de markt. Maar de oude kantoren hebben nood aan zware renovaties. Een voorbeeld daarvan is de pas vernieuwde Bastion Tower, die trouwens zeer goed is geslaagd." Zwak punt in Brussel zijn en blijven de loonkosten. De zakenlui dringen aan op lagere brutolonen en vragen aangepaste fiscale gunstmaatregelen. Maar de infrastructuur rond de hoofdstad blijft een steen des aanstoots voor wie er dagelijks mee wordt geconfronteerd. Het openbaar vervoer en het wegennet moeten daarom sterker worden uitgebouwd. De Bergeyck : "Vandaag duurt het makkelijk een uur om vanuit de Brusselse randgemeenten de binnenstad te bereiken. Zakenlui krijgen daar wel stilaan genoeg van."JEAN DE BERGEYCK (HEALEY & BAKER) Het dichtgeslibde wegennet wordt een probleem voor de Brusselse immobiliënmarkt, maar de positie blijft sterk.