ANTI-ONDERNEMERSRETORIEK.
...

ANTI-ONDERNEMERSRETORIEK.Maurits Coppieters, de frontvormer van Vlaams links, en Joëlle Milquet, de kandidaat-voorzitster van de PSC zouden het gelezen kunnen hebben. Hun anti-ondernemersretoriek ruikt naar The State We're In van Will Hutton, medewerker van The Guardian en intimus van Tony Blair. Het boek ging in 50.000 exemplaren over de toonbank. Een bestseller is niet per definitie een intellectuele howitzer. Vice-premier Heseltine : "De Tories groeven de fundamenten weg onder de voeten van links. Will Hutton verpakt oude ideeën in nieuwe woorden. Hij loopt achter op de intellectuele ommekeer in Groot-Brittannië." Hier spreekt de politieke rivaal. Wat zegt professor Geoffrey Owen ( LSE), een neutrale waarnemer : "De meeste boekbesprekers, ook ik, vinden Will Hutton niet overtuigend. Hij is de grote verdediger van het Duitse model. Dat is pikant, net op een moment dat de Duitse industrie afstand kiest van een decennialange eensgezindheid. Topman Schrempf van Daimler-Benz pleit voor meer winstgevendheid, voor een betere vergoeding van de aandeelhouders. Hij spreekt als een Amerikaanse chief executive officer. Wat Daimler-Benz doet met Fokker en dat ondanks de syndicalisten in de Aufsichtsrat staat haaks op het Duitse model. Will Hutton bekampt the City als de kwintessens van het shorttermism met zijn snelle gewin en laagwaardige jobs. Links kijkt naar een alternatief voor de Thatcher Factor, wil minder wedijver en meer communautarisme. Hoeft die polarisatie, dat gekift ? Ik zie bij de Britse institutionele beleggers een meer evenwichtige kijk op de ondernemingen. Is het management goed, is de competitiviteit oké, is er toegevoegde waarde, heeft de tewerkstelling kwaliteit ? Wat wordt het verschil tussen onze pensioenfondsen en de Duitse bankiers-aandeelhouders ? Ik zie een convergentie tussen het Britse en het Duitse model. Will Huttons gedachtengoed zal enkel weerspiegeld worden in de retoriek van Tony Blair, niet in zijn beleid. De progressieven hunkeren naar een etiek van de broederlijkheid contra de zogenaamd ruwe, inhumane Thatcherites. Dat is het enige geheim van Huttons succes." MAURITS COPPIETERS Competitie is slecht.