Wilt u ook geld van de overheid? Leg dan even Brussel plat. Er vloeit meteen 16,5 miljoen euro in uw handje.
...

Wilt u ook geld van de overheid? Leg dan even Brussel plat. Er vloeit meteen 16,5 miljoen euro in uw handje. De boeren legden er de tang op, vorige week. Het chantagemiddel 'we leggen het hele land plat' hielp. De Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) zwichtte meteen voor zijn kiesvee. Het landbouwfront krijgt 16,5 miljoen euro subsidies, onder meer voor energievriendelijke investeringen. De Boerenbond vertegenwoordigt 220.000 leden. De taxichauffeurs, de vrachtwagenchauffeurs en de brandstoftransporteurs staan voor minder kiezers. Zij kregen geen 16,5 miljoen euro mee naar huis. Maar een raspoliticus heeft nu eenmaal een zevende zintuig. Hij deint mee op de golven van het heetste gespreksthema van het moment. Voedsel en energie zijn duur geworden. En dus moet de overheid maar bijpassen. Daarmee schiet de overheid twee keer in de voet van zijn onderdanen. Eén. Niets is gratis. De rekening keert altijd terug naar de belastingbetaler. Twee. De overheid bestendigt deloyale concurrentie. Landbouw- en transportsector smeken om schaalvergroting. Die zal de gemiddelde productiekost naar beneden halen en het (consumenten)leven goedkoper maken. Daarnaast wordt het rendement van de resterende bedrijven verhoogd. 40 % van de transportbedrijven zijn ondernemingen met één tot maximaal twee vrachtwagens. De toegevoegde waarde achter deze logistieke dienstverlening is niet steeds duidelijk. Indien het hier om échte zelfstandigen gaat, kan deze vorm van entrepreneurship uiteraard de eerste stap zijn in de richting van baan- én waardecreatie. Maar het is niet de belastingbetaler die de brandstoffactuur moet verlichten. Ondernemen betekent ook minimale reserves aanleggen. En minimaal betekent een buffer van enkele weken brandstofvoorraad. In de melkveehouderij haalt niet een op de zeven Belgische melkboeren de minimale rendabiliteitdrempel van een jaarproductie van 400.000 liter. De nasleep van de Europese melkquota speelt de melkboeren nog parten. Die bevorderde de kleinschaligheid. En ging ten koste van een efficiënte productie. Maar dat is de landbouwers geen zorg. Boeren teren nu eenmaal op steun. In 2007 stroomde 606 miljoen euro uit de Europese subsidietrog naar de Belgische landbouwers. Dat blijkt nog niet genoeg. De Vlaamse regering ging alweer plat op de buik met belastingmanna. Trends is dus niet solidair met landbouwers en truckers. Solidariteit werd op de drempel van de 21ste eeuw een woord zonder inhoud. Het verwerd tot een synoniem voor graaicultuur, waar honderdduizenden uit de overheidspot pikken. Werklozen krijgen vandaag een premie, omdat ze werk gaan zoeken. Boeren, truckers en werklozen vormen daarmee een front: dat van de solidaire graaicultuur. Nauwelijks 3,4 miljoen werkende belastingbetalers uit de privésector moeten deze solidaire graai-cultuur in stand houden. (T)Door Wolfgang Riepl