Door de pandemie werden begin 2020 over de hele wereld scholen gedwongen hun deuren te sluiten. In Amerika werden in maart 2020 meer dan 50 miljoen leerlingen naar huis gestuurd. Toen het onderwijzend personeel in de herfst leerlingen terug naar de klaslokalen probeerde te lokken, daalden de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 met 3 procent.
...

Door de pandemie werden begin 2020 over de hele wereld scholen gedwongen hun deuren te sluiten. In Amerika werden in maart 2020 meer dan 50 miljoen leerlingen naar huis gestuurd. Toen het onderwijzend personeel in de herfst leerlingen terug naar de klaslokalen probeerde te lokken, daalden de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 met 3 procent. De grootste daling vond plaats bij de jongste leerlingen: de inschrijvingen voor kleuterscholen daalden met 9 procent bij vijfjarigen en met 22 procent bij vierjarigen. De overstap naar onlineonderwijs was het lastigst voor jonge kinderen. Hun lessen zijn gericht op levensvaardigheden, zoals naar het toilet leren gaan en kunnen opschieten met leeftijdsgenoten. Dat kun je moeilijk aanleren via Zoom. Uit de voorlopige inschrijvingscijfers voor het schooljaar 2021-2022 blijkt dat de algemene achteruitgang in 2022 zal doorzetten. Weinig schooldistricten hebben hun cijfers al vrijgegeven. Hawaï meldt een verlies van leerlingen. Voor de pandemie (2019-2020) waren er 179.331 leerlingen ingeschreven. In 2020-2021 waren dat er 4.627 minder. In de herfst van 2021 hebben ze 3.104 minder leerlingen geteld dan het jaar ervoor. Sommige kinderen zijn gestopt met school, anderen zijn ingeschreven in een privéschool, thuisonderwijs is populairder geworden, en veel leerlingen zijn overgestapt naar andere publieke scholen. In Martha's Vineyard en op andere vakantieoorden zijn de inschrijvingen in publieke scholen toegenomen, waarschijnlijk omdat welgestelde families ervoor kozen de pandemie uit te zitten in hun vakantiehuis. Sommige kinderen worden 'vermist'. Leerlingen die bijvoorbeeld uit het onderwijssysteem op Hawaï zijn gestapt in het schooljaar 2020-2021, hebben de staat verlaten of krijgen nu thuisonderwijs. Een klein deel van hen is naar een privéschool overgegaan. Maar van 2.665 leerlingen zijn we elk spoor bijster, zegt Mark Murphy, professor onderwijspsychologie aan de universiteit van Hawaï. Gaten in de opleiding zullen in 2022 een reden tot bezorgdheid blijven, vooral bij de allerkleinsten. Uit voorlopige inschrijvingscijfers blijkt dat veel van de kinderen die vorig jaar naar de kleuterschool hadden moeten gaan, die overgeslagen hebben en in 2021 in het eerste leerjaar zijn begonnen. Dat zal wellicht een langdurig effect hebben: er zou een verband zijn tussen kwaliteitsonderwijs in de kleutertijd en betere prestaties in de middelbare school, een grotere kans op voortgezet onderwijs en een hoger loon als volwassene. Die kinderen kunnen jarenlang een achterstand hebben tegenover hun leeftijdsgenoten. Subsidies zijn ook een bron van onrust. Elk verdwenen kind betekent minder geld voor een school. Het tekort aan subsidies kan leiden tot een wervingsstop bij leerkrachten en het terugschroeven van hulpmiddelen zoals pedagogisch materiaal, buitenschoolse activiteiten en sociale projecten.De impact van covid-19 op het onderwijs zal nog een hele tijd doorwerken na het einde van de pandemie.