"Wie actief is in de cultuursector ziet zichzelf niet makkelijk als een ondernemer, maar is het toch veel meer dan hij denkt", zegt professor Annick Schramme, opleidingsverantwoordelijke van het departement Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Het is een van de vaststellingen in een onderzoek van de Universiteit Antwerpen (UA) en Idea Consult in opdracht van Cultuurloket. Dat gesubsidieerde steunpunt heeft sinds dit jaar een ruimere doelstelling, die naast werken in de cultuursector, nu ook cultureel ondernemerschap en het financieren ervan omvat. "In die zin is dit onderzoek een nulmeting van de sector", zegt directeur Jan Timmermans. "Nu weten we op welke leemtes we de komende jaren moeten focussen."
...