Internationaal opererende managers verhuizen vaak. Daarbij staat de aanwezigheid van een internationale - doorgaans Engelstalige - school meestal bovenaan hun verlanglijstje. En als papa zelf mag beslissen waar hij een nieuw filiaal van zijn bedrijf opricht, wint dié regio die een internationale school aanbiedt. "Ook wonen in Antwerpen heel wat mensen met een internationale achtergrond," zegt Koen De Deyne, vice-principal van de Da Vinci International School. "Ik denk bijvoorbeeld aan de joodse, Indiase of Libanese fami...

Internationaal opererende managers verhuizen vaak. Daarbij staat de aanwezigheid van een internationale - doorgaans Engelstalige - school meestal bovenaan hun verlanglijstje. En als papa zelf mag beslissen waar hij een nieuw filiaal van zijn bedrijf opricht, wint dié regio die een internationale school aanbiedt. "Ook wonen in Antwerpen heel wat mensen met een internationale achtergrond," zegt Koen De Deyne, vice-principal van de Da Vinci International School. "Ik denk bijvoorbeeld aan de joodse, Indiase of Libanese families uit de diamanthandel. Wij hebben nu leerlingen van een tiental nationaliteiten." Maar kinderen zijn toch soepel in het oppikken van een nieuwe taal? "Dat klopt voor mensen die zich hier definitief vestigen. Kinderen die hier slechts kort verblijven en die niét naar het internationaal onderwijs gaan, kunnen heel wat leerachterstand oplopen," meent De Deyne. "Daarnaast zijn er ook Vlamingen en Nederlanders die hun kinderen naar onze school sturen. Omwille van het soepeler Britse systeem bijvoorbeeld, of omdat zij wensen dat hun kinderen écht meertalig zijn. Trouwens: ons programma zal er wel toe leiden dat 80% van onze leerlingen behoorlijk Nederlands kent."De Da Vinci International School biedt kleuteropvang en lager en middelbaar onderwijs en volgt daarbij het Britse onderwijssysteem. De eindevaluatie wordt extern uitgevoerd door examencommissies van de University of Cambridge en de University of London en levert de International General Certificates of Secondary Education ( IGCSE) of het A-Level op. De school werd vorig jaar opgericht door Koen De Deyne en principal Ilse Verlinden, die beiden les gaven aan de City International School ( CIS), de nu opgedoekte middelbare school rond European University. "Wij staan nog steeds achter een concept waarbij, zoals in een deel van CIS het geval was, een erkend diploma kan worden behaald. Maar wij wensten ons te distantiëren van wanpraktijken die voortvloeien uit het verlenen van eigen, niet wettelijk erkende diploma's," gaat De Deyne voort. "Een aantal ouders vroeg ons toen of wij de opleiding van hun kinderen niet wilden blijven zorgen. In ons eerste jaar telden wij zeven leerlingen. Wij hadden er dit schooljaar zo'n twintig verwacht, maar door de sluiting van CIS werden het er vijftig. Daarvoor hebben wij nu twaalf leerkrachten van verschillende nationaliteiten die voldoen aan de wettelijke selectiecriteria." De Deyne en Verlinden richtten de school, een vzw, op met familiekapitaal. Onderdak werd gevonden in een leegstaand gebouw van het Onze-Lieve-Vrouw Instituut. "Dankzij onze kleinschalige aanpak kunnen wij het collegegeld in vergelijking met andere international schools relatief laag houden: van 200.000 frank voor de kleuterschool tot 390.000 frank voor de laatstejaars," aldus De Deyne.