De euforie na de vergadering van het rentecomité van de Federal Reserve was snel voorbij. Sinds het Amerikaanse ministerie van Financiën een boete van 14 miljard USD claimt van Deutsche Bank, staat de Duitse grootbank in het oog van de storm. Zeker omdat de Duitse overheid er niet aan denkt de instelling met overheidssteun tegemoet te komen. Het weegt uiteraard ook op de rest van de sector, en op de Europese beurzen in het algemeen. Een aandachtspunt, maar voorlopig is er nog geen reden tot paniek.
...

De euforie na de vergadering van het rentecomité van de Federal Reserve was snel voorbij. Sinds het Amerikaanse ministerie van Financiën een boete van 14 miljard USD claimt van Deutsche Bank, staat de Duitse grootbank in het oog van de storm. Zeker omdat de Duitse overheid er niet aan denkt de instelling met overheidssteun tegemoet te komen. Het weegt uiteraard ook op de rest van de sector, en op de Europese beurzen in het algemeen. Een aandachtspunt, maar voorlopig is er nog geen reden tot paniek. Het jonge Gentse biotechbedrijf Argen-x hield voor het eerst een investeerdersdag. Niet toevallig vond het evenement plaats in New York, aangezien de interesse van Amerikaanse investeerders in het beloftevolle bedrijf zich eerder dit jaar concretiseerde, via een dubbele instap in het kapitaal: ruim 15 miljoen EUR in januari (Federated) en 30 miljoen EUR in juni (onder meer Perceptive Advisors en MPM). Daarnaast was er in april de fantastische deal met AbbVie voor ARGX-115, een preklinisch middel in het domein van kankerimmunologie, die een mijlpaalbetaling van 40 miljoen USD opleverde. Argen-x beschikte daardoor eind juni over een zeer comfortabele kaspositie van 109 miljoen EUR (circa 36 % van de marktkapitalisatie). Dat geld wordt de komende periode volop ingezet om de eigen pijplijn versneld te ontwikkelen, waarbij de klemtoon ligt op ARGX-113, een potentieel middel om auto-antistoffen bij een auto-immuunopstoot zo snel mogelijk uit het lichaam te klaren, en ARGX-110, een middel in kankerimmunologie dat zich richt op een nieuw target (CD70). Met ARGX-113 start in het vierde kwartaal een eerste fase II-studie voor de indicatie myasthenia gravis, een zeldzame spierziekte. Nieuw was dat in het eerste kwartaal van 2017 ook al een tweede fase II-studie met ARGX-113 start voor de indicatie ITP, een ziekte waardoor antilichamen bloedplaatjes aanvallen. Op termijn biedt ARGX-113 ook potentieel bij grotere auto-immuunindicaties, zoals reuma en lupus, vermits de gebruikte techniek toepasbaar is bij elke auto-immuunziekte. Voor ARGX-110 zal voor het jaareinde een van twee geplande fase II-studies worden opgestart. Het gaat om combinatiestudies, waarbij de bestaande standaardbehandeling wordt gecombineerd met ARGX-110 bij twee zeldzame bloedkankers - T-cell Lymphona (TCL) en acute myeloid leukemia (AML) - waarbij CD70 een belangrijke rol speelt. Voor ARGX-111, een middel dat zich richt op uitgezaaide kankers, wordt gezocht naar een partner voor het opstarten van een fase II-studie. We zijn tevreden met de snelle vooruitgang van de klinische ontwikkeling. Het aandeel was voorafgaand aan de investeerdersdag gestegen en reageerde nadien neutraal. De interesse was echter groot en verschillende analisten verhoogden hun koersdoelen. Het aandeel blijft koopwaardig, voor de risicobewuste biotechbelegger (rating 1C).