Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde drie weken geleden dat in de periode 29 september tot en met 1 oktober 2008 sprake was van misleiding van beleggers door Fortis. Advocaat Adriaan de Gier bepleitte de zaak voor de Stichting FortisEffect. De Gier start nu een aparte procedure, een zogenaamde schadestaatprocedure, waarin onder meer de hoogte van de schade wordt bepaald en wie er recht op een schadevergoeding heeft.
...

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde drie weken geleden dat in de periode 29 september tot en met 1 oktober 2008 sprake was van misleiding van beleggers door Fortis. Advocaat Adriaan de Gier bepleitte de zaak voor de Stichting FortisEffect. De Gier start nu een aparte procedure, een zogenaamde schadestaatprocedure, waarin onder meer de hoogte van de schade wordt bepaald en wie er recht op een schadevergoeding heeft. Beleggers kunnen zich nog tot 30 november aanmelden bij FortisEffect. Dat kan online op www.fortiseffect.nl of via een omweggetje. Het lijkt ons verstandig eerst een betrokken Belgische advocaat te polsen, want een en ander is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. Bovendien is lang niet elk type Fortis-belegger het beste af bij FortisEffect. De Gier gebruikte in de procedure enkel voorbeelden van beleggers die aandelen kochten in die bewuste week. Volgens de website van FortisEffect kan ongeveer iedereen die tussen 1 januari 2007 en 3 oktober 2008 van ver of dichtbij iets te maken had met financiële instrumenten verbonden aan Fortis zich nu aanmelden. Maar sommige waarnemers vrezen dat een relatief klein advocatenkantoor als dat van De Gier zo'n grote, heterogene groep moeilijk kan beheersen. Beleggers kunnen ook nog altijd aansluiten bij andere belangenverdedigers zoals Deminor, de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB), ConsumentenClaim of het Aandeelhouderssyndicaat Fortis (ASF). We raden beleggers aan bij alle partijen te informeren, om te kijken wie het beste zijn specifieke belangen kan en wil verdedigen. Het is wellicht een slecht idee u bij verschillende partijen aan te melden. Dat maakt de zaken nog complexer en u riskeert in het ergste geval overal kosten te betalen en geen enkele vergoeding binnen te halen. Aansluiten bij FortisEffect is niet gratis. U betaalt 39 euro administratiekosten per jaar, zolang de procedure loopt, en u staat 22,5 procent (+btw) af van de uiteindelijke nettoschadevergoeding. Dat is de schadevergoeding "verminderd met de door FortisEffect gemaakte kosten (honoraria van advocaten en andere dienstverleners, kosten van de vaststelling en begroting van de schade, heffingen van overheidswege, e.d.)", lezen we in de voorwaarden. ConsumentenClaim, een organisatie gespecialiseerd in massaclaims, rekent geen jaarlijkse kosten aan en roomt een kleiner gedeelte af van de "brutoschadevergoeding" (20 procent inclusief btw) dan FortisEffect. "Wij zijn goedkoper dan kleinere partijen. Zij hebben soms moeite om de financiering rond te krijgen en moeten op voorhand ook al kosten aanrekenen", legt Stef Smit uit, de directeur van ConsumentenClaim. Zijn organisatie start wel nog maar pas met haar claim tegen Ageas. De percentages die de Belgische advocaten opeisen van een eventuele schadevergoeding liggen veel lager dan bij FortisEffect en ConsumentenClaim (zie tabel). Maar de Belgische procedures dreigen wel veel langer aan te slepen en zij rekenen hun klanten vooraf iets aan. In België kunnen advocaten niet volgens het principe van 'no cure no pay' of 'no win no fee' werken. In Nederland kan dat wel. Bij FortisEffect moet u uw schuldvordering op Ageas overdragen. "Het is mogelijk dat u daardoor uw rechten op een schadevergoeding in België verkwanselt", waarschuwt advocaat Geert Lenssens, die het Aandeelhouderssyndicaat Fortis (ASF) vertegenwoordigt. Daarin zitten enkel ex-Fortis-aandeelhouders die nog altijd Ageas-aandelen hebben. "Dit arrest heeft slechts betrekking op drie dagen, terwijl de strafzaak in België over vervalsing van de boekhouding in 2007 en misleiding van beleggers over een veel langere periode gaat. U kunt zich geen burgerlijke partij meer stellen als u uw rechten kwijt bent. U kunt dan enkel hopen dat FortisEffect dat voor u kan regelen." "We zullen in naam van onze 1300 cliënten tussenbeide komen in de Nederlandse procedures als dat nodig is om een deel van hun schade te recupereren", pikt Laurent Arnauts van ASF in. "Maar op dit moment zijn we voorzichtig. Wij vertegenwoordigen 'oude aandeelhouders', die veel meer geld hebben verloren dan de schade veroorzaakt in de laatste week voor de ontmanteling van Fortis." Volgens heel wat partijen is de veroordeling van Fortis voor wanbeleid op verschillende momenten in 2007 en 2008 door de Ondernemingskamer van de rechtbank van Amsterdam eigenlijk belangrijker. De veroordeling werd op 6 december vorig jaar bevestigd in cassatie door de Hoge Raad in Amsterdam. Die onderzocht het dossier op verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Hier staat de fout al vast, maar nog niet de aansprakelijkheid van Ageas, als opvolger van Fortis. "Wij hebben in een collectieve actie een 'verklaring voor recht' gevraagd dat Fortis onrechtmatig heeft gehandeld in de periode september 2007 tot en met oktober 2008. Het gaat over de informatie die Fortis op verschillende momenten in 2007 en 2008 heeft verstrekt", legt hoofd juridische zaken Niels Lemmers uit. "Het is een veelomvattende procedure omtrent misleiding van Fortis, de (oud-)bestuurders en de begeleidende banken." Bij VEB staat u noch uw claim noch een deel van uw vergoeding af. Het nadeel is dat de VEB niet alle werk in uw plaats doet. Lemmers: "Als die vordering slaagt, moet in een aparte procedure de schade worden bepaald per individuele aandeelhouder. De ervaring leert dat de tegenpartij het veelal niet op duizenden individuele schadestaatprocedures laat aankomen." Lemmers kan niet uitsluiten dat Ageas die tactiek wel wil voeren. "Ook bij ConsumentenClaim is er geen sprake van dat beleggers hun rechten kwijtraken en/of hun vordering afstaan", zegt Smit. "Deelnemers kunnen opdracht geven hun belangen te behartigen. Het vorderingsrecht blijft bij de belegger." Zijn organisatie start desnoods voor elk individu apart een schadestaatprocedure, maar dan gaat er mogelijk wel een hoger percentage van de vergoeding af. De Gier ging ook slechts achter twee partijen aan: de Nederlandse staat en Ageas. Er zijn andere procedures die niet enkel Ageas, maar ook BNP Paribas, de Belgische staat, de begeleidende zakenbankiers en de ex-toplui van Fortis in het vizier nemen. Misschien doet het er ook helemaal niet toe bij wie u zich aansluit, als u zich maar ergens bij aansluit. Pierre Nothomb van Deminor denkt dat Ageas, zodra de eerste schadevergoeding valt, zal onderhandelen met alle partijen in andere procedures en dat iedereen uiteindelijk op dezelfde basis een vergoeding zal krijgen. U kunt ook nog even afwachten en u voorlopig nog nergens bij aansluiten. In België hebt u dan nog altijd een kans op een schadevergoeding. Zodra de strafzaak begint tegen de zeven ex-toplui van Fortis (en eventueel ook tegen Ageas en BNP Paribas) en zolang die zaak loopt, kunt u zich kosteloos en op eigen houtje burgerlijke partij stellen. ILSE DE WITTEBij FortisEffect moet u uw schuldvordering op Ageas overdragen.