Meer over Lomborg en zijn stellingen vindt u u op www.lomborg.org
...

Meer over Lomborg en zijn stellingen vindt u u op www.lomborg.orgBjörn Lomborg illustreert de stelselmatige overdrijvingen van de ecologisten in The Skeptical Environmentalist. Haat en nijd werden zijn deel. Woedende groenen dienden een klacht in bij een instelling met de inquisitienaam Deens Comité voor Intellectuele Oneerlijkheid, dat in januari van 2003 besloot: "Objectief gesproken valt het werk dat wij beschouwen ( nvdr - het boek van Lomborg) onder de noemer wetenschappelijke oneerlijkheid." Dat oordeel werd niet ondersteund door bewijzen en argumenten en klonk bizar. Op 17 december 2003 publiceerde het Deense ministerie van Wetenschappen, Technologie en Innovatie een antwoord op de veroordeling door het Comité voor Intellectuele Oneerlijkheid. Op een beleefde en besliste wijze werd geschreven dat de mening van het comité beschamend was en getuigde van onbekwaamheid. Het ministerie schrijft onder meer: "Het comité heeft niet aangetoond waar dr. Lomborg vooringenomen was in de keuze van zijn gegevens en in zijn argumentatie. (...) Het is onvoldoende om vast te stellen dat er kritiek is op de werkwijze van een onderzoeker; het comité moet een positie innemen en aantonen waarom een kritiek al of niet verantwoord is." Een comité tegen oneerlijkheid dat zich hoort aanmanen tot eerlijkheid, dat is mooi. In 2002 publiceerde Business Week een lijst van 50 ' leaders of change'in Europa. Björn Lomborg was daarbij. In datzelfde jaar werd hij hoofd van het Environmental Assessment Institute (instituut voor de evaluatie van milieukwesties) in Denemarken. De vrijemarktpartij Venstre won de verkiezingen van november 2001 en sloot een coalitie met de conservatieve partij; de socialisten werden opzijgeschoven. Tijdens de lange bewindsperiode van Svend Auken, minister van Milieu, werd het vlakke en winderige Denemarken een wereldleider in windenergie. Deze energievorm is duur en kost de belastingbetaler een flinke stuiver, maar Auken verpletterde elke tegenkanting. De nieuwe regering ziet geen rol voor Denemarken als milieupionier en stuurt aan op kostenbewuste ecologie. Björn Lomborg, die in The Skeptical Environmentalist pleitte voor prioriteiten en gezond boerenverstand, kreeg daarom het directeurschap van het evaluatie-instituut aangeboden. Tegelijk werden twaalf milieuadviesraden afgeschaft, plus de Natuurraad. Het Environmental Assessment Institute huist in het kantoor van de verdwenen Natuurraad. Björn Lomborg heeft de sympathie van premier Anders Rasmussen, die medegastheer was van de Copenhagen Consensus. Frans Crols