Het stond in de sterren geschreven dat de CEO van ING Lease België, Patrick Beselaere, op een dag de Europese beroepsfederatie Leaseurope zou leiden. Een jaar geleden was het zover.
...

Het stond in de sterren geschreven dat de CEO van ING Lease België, Patrick Beselaere, op een dag de Europese beroepsfederatie Leaseurope zou leiden. Een jaar geleden was het zover. Is er een verschil tussen een bedrijf en een beroepsorganisatie leiden? PATRICK BESELAERE."In een beroepsvereniging komt het erop aan de sector te profileren als een groep bedrijven die ook elkaars concurrenten zijn. Daarvoor moet je zoeken naar wat je gemeen hebt, om een draagvlak te creëren. Dat is noodzakelijk om representatief te zijn voor elk lid. Anderzijds moet je ook de problemen van elk lid afzonderlijk erkennen. Dat is vaak een uitdaging, aangezien de verschillen tussen de leden enorm kunnen zijn. In Leaseurope zijn de leden landenfederaties. Geografische diversiteit en cultuurverschillen spelen dus ook een rol. "Een bedrijfsleider kan makkelijker een visie doorduwen, omdat hij de eindverantwoordelijke is. In een beroepsorganisatie kun je je dat niet permitteren. In een bedrijf kun je sneller schakelen." Niemand zag de coronapandemie aankomen. Had u een crisisplan in de lade liggen? BESELAERE."Ik geloof niet in scenario's en scripts. De realiteit is altijd anders dan het scenario. Je moet wel gepast reageren op onverwachte en uitzonderlijke omstandigheden: leiderschap tonen, kordaat handelen, direct communiceren met je leden, en bovenal empathie tonen voor hun problemen. We hebben snel alle leden gecontacteerd om de situatie per land te bekijken. Op basis daarvan hebben we in onderling overleg een actieplan opgesteld." Hoe is de Belgische leasingsector het jaar doorgekomen? BESELAERE. "Op Europees niveau lag de waarde van alle nieuw onderschreven leasecontracten 24 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. België deed het met een daling van 12 procent een stuk beter. Het is uiteraard uitkijken naar wat de gevolgen van de tweede lockdown zijn." Wat zijn de grote kansen of uitdagingen? BESELAERE. "Onze aandacht gaat naar mobiliteit in de ruime zin. De impact op de vergroening van het wagenpark, de trend naar een brede mobiliteit en de problematiek van de data die gegenereerd worden door iedereen die zich met een voertuig verplaatst: het zijn maar enkele zaken waarmee we te maken krijgen. En zoals in elke sector zal dat resulteren in een nieuwe dynamiek. Het is aan Leaseurope om een zo gunstig mogelijk kader te creëren, en aan onze leden om daar zo goed mogelijk op in te spelen." Hoe zit het met de vergroening van de sector? BESELAERE. "Het groene thema is door corona even naar de achtergrond verdwenen, maar zodra die crisis onder controle is, wordt het ontegensprekelijk opnieuw het thema dat onze sector de volgende jaren zal bezighouden. Het gaat bovendien om meer dan vergroenen alleen. We denken na over de verschillende domeinen van de circulaire economie: recyclage, de deeleconomie, betalen voor gebruik, tweede gebruik."