In de discussie tussen voor- en tegenstanders van de 24 uren van Ieper is het ultieme argument ontdekt : de opbrengst voor de lokale economie.
...

In de discussie tussen voor- en tegenstanders van de 24 uren van Ieper is het ultieme argument ontdekt : de opbrengst voor de lokale economie.De 24 uren van Ieper zorgden er in 1996 voor dat niet minder dan 462 miljoen frank in de streekeconomie werd gepompt. Dat blijkt uit een Engelstalige studie over de economische impact van de 24 uren van Ieper. Het Britse Spots Marketing Surveys Ltd. maakte de studie in opdracht van AC Targo Florio, de organisator van de 24 uren. Het onderzoeksbureau interviewde tijdens de voorbije editie van de autorally 542 toeschouwers én vroeg 55 middenstanders naar de gevolgen van de rally voor hun business. De interviews gebeurden binnen een straal van twintig kilometer rond Ieper : de zone waarbinnen twee derden van het rallypubliek zich bevindt. Bij de editie van 1996 het jaar nadat een jongen de dood vond werden 160.000 toeschouwers geteld. Precies zij blijken een forse bijdrage te leveren aan de streekeconomie : 395,4 miljoen frank op 24 uur. Daarvan wordt 30 % uitgegeven door de lokale bevolking, vooral aan toegangskaarten, souvenirs, benzine, eten en drank. De ondervraagde middenstanders zien hun omzetcijfer tijdens de twee dagen van de rally drastisch pieken. Vijfenveertig procent van de ondervraagden haalt een gemiddelde omzetstijging van 34 %, dertig procent zelfs 38 %.Bovendien menen de onderzoekers te kunnen concluderen dat heel wat rallybezoekers ook nadien nog eens Ieper aandoen ; 27 % van de ondervraagden beweert dat "zeker" te zullen doen ; 31 % "waarschijnlijk". Op die "zeker" en "waarschijnlijk" volgende bezoeken zou nog eens 45,1 miljoen frank naar de Ieperse economie afglijden. Ook de deelnemers aan de rally 1717 mensen verdeeld over 154 teams in 1996 lieten 7,2 miljoen frank achter ; de organisatoren zelf op hun beurt 14,3 miljoen frank. Alles samen komt dat op 462 miljoen frank.Die miljoeneninjectie in de streekeconomie lijkt de organisatoren alvast een argument om de rally te bestempelen als een niet meer uit Ieper weg te bannen internationaal topsportgebeuren. Het moet de organisatoren bovendien in staat stellen om zowel via subsidies als sponsoring de toekomst van de rally veilig te stellen. Het aantrekken van topteams blijft immers absolute noodzaak : als die niet opdagen, volgt een terugval van 26 procent voor de inkomsten van de streek, een verlies van 105 miljoen frank.RALLY VAN IEPER Economische impact voor het Ieperse berekend op 462 miljoen frank.