Wie won bij de dading ?
...

Wie won bij de dading ?Het eind verleden jaar door Maurits De Prins, oprichter en gewezen topman van videoverhuurketen Super Club, aangekondigde proces tegen Philips in het Amerikaanse Dallas is geëindigd op een sisser. De Prins beweerde te zijn opgelicht door Philips, toen de Eindhovense gigant enkele jaren geleden de controle over Super Club nam. Hij eiste voor de rechtbank 2,92 miljard dollar schadevergoeding, plus nog eens driemaal dat bedrag als straf ; in totaal dus 11,68 miljard dollar (362 miljard frank).De Prins had een voor de leek logisch klinkend verhaal, gesteund door vroegere vrienden als Jozef Delcroix (mede-vereffenaar van Super Club Holding & Finance sa), Eddy Wauters (ere-voorzitter van de Kredietbank), Roger Claes van Euroventures, revisor Emile Walkiers en Jos Peeters (vroegere topman van Benevent). Maar : cruciale elementen in z'n verhaal waren niet gestaafd door documentair bewijs. Ook doken bepaalde beweringen pas jaren na de (vermeende) feiten op. Philips zat wel met de moeilijkheid om de uiterst ingewikkelde zaak aan de Amerikaanse rechter duidelijk te maken ; voor De Prins was geloofwaardig (blijven) overkomen het grootste probleem. Na de zomer stuurde Philips in de VS, Ierland, Nederland en België detectives op zoek naar de rol van De Prins in een aantal dossiers "met schandaalgeur". Materiaal dat gebruikt zou kunnen worden bij de in oktober en november geplande hoorzittingen in de VS, tijdens dewelke De Prins onder eed ondervraagd zou worden door de advocaten van Philips. Vermoedelijk al na de eerste hoorzitting werd het proces afgeblazen en zetten de advocaten zich aan tafel voor een dading, een minnelijke schikking. Van het door De Prins oorspronkelijk geclaimde bedrag van 11,68 miljard dollar blijft bijna niets over. Hoeveel hij exact gekregen heeft, is officieel geheim ; uit de hoek van De Prins klinkt "minder dan een half miljard frank", bij Philips spreekt men van "een bedrag dat in verhouding staat tot de kosten die voor dit proces nog moesten worden gemaakt". Volgens welingelichte bronnen zouden vooral de advocaten van De Prins geld hebben gekregen zodat hun onkosten werden vergoed. Er wordt ter zake een bedrag genoemd van 2,94 miljoen dollar (om en bij 90 miljoen frank). Voor de Prins zou vermoedelijk een regeling worden getroffen via zijn uitstaande schuld van 897 miljoen frank (plus intresten sinds 4 juli '91) in rekening-courant bij Super Club. Mogelijks wordt die kwijtgescholden of aangepast. Eén bron stelt dat De Prins zelf toch ook een beperkt bedrag zou hebben gekregen, dat zijn kosten in deze rechtszaak dekt. Over de vermelde schuld in rekening-courant loopt nog een rechtszaak want De Prins weigert te betalen. Aangezien voor Super Club de kans tot recuperatie van dit geld sowieso miniem is (De Prins kan zo'n bedrag bijna onmogelijk ophoesten), kan het eventueel kwijtschelden ervan moeilijk een overwinning voor De Prins genoemd worden. Verhalen over een "knieval van Philips" en "ettelijke miljarden" zoals die in bepaalde kranten verschenen zijn dan ook weinig waarheidsgetrouw. Het lijkt erop dat Philips alleen het geld dat het voorzag te moeten besteden aan de kosten van deze rechtszaak, nu aan (de advocaten van) de tegenpartij heeft betaald in ruil voor het stopzetten van de zaak.Sommige schuldeisers van De Prins hadden onmiddellijk nadat het nieuws van de dading bekend raakte, allerlei beslagrechters en deurwaarders gemobiliseerd. Maar hun advocaten hebben moeten vaststellen dat er bij Philips via beslag onder derden geen geld te rapen viel. Alleen al KS claimt nog 2 miljard frank van Maurits De Prins. De echte vuurproef voor de Prins komt pas volgend jaar, wanneer in België de eerste strafprocessen worden gevoerd.