D e Post heeft een merkwaardige week achter de rug. Er werd gestaakt tegen het GeoRoute-systeem en er werd een op zijn minst discutabel persoon die een sleutelpositie bezette, gepakt voor een fraude van 13,5 miljoen euro. Maar vakbonden en directie bereikten ook een akkoord om GeoRoute uit te breiden over alle grote kantoren en op de raad van bestuur werd het dossier van de nieuwe sorteercentra goedgekeurd. Is de balans nu positief of negatief? Er zijn lichtpunten, maar er is nog veel werk aan de winkel.
...

D e Post heeft een merkwaardige week achter de rug. Er werd gestaakt tegen het GeoRoute-systeem en er werd een op zijn minst discutabel persoon die een sleutelpositie bezette, gepakt voor een fraude van 13,5 miljoen euro. Maar vakbonden en directie bereikten ook een akkoord om GeoRoute uit te breiden over alle grote kantoren en op de raad van bestuur werd het dossier van de nieuwe sorteercentra goedgekeurd. Is de balans nu positief of negatief? Er zijn lichtpunten, maar er is nog veel werk aan de winkel. Dat een man waarvan wordt gezegd dat hij een drank- en drugsprobleem had en dat hij een Tunesische ex-prostituee als vriendin had, en die door zijn buren omschreven wordt als eenclochard, een sleutelpositie bij de Financiële Post bezet, toont aan dat er in de organisatie van De Post nog veel te doen valt. Een interne bron zegt dat er qua fraudebestrijding al veel werk verricht is, maar dat eens de hogere regionen bereikt worden er nog veel baronieën bestaan. Voor GeoRoute - het systeem dat de post- rondes efficiënt moet hertekenen - lijkt de kogel door de kerk met de toestemming van de vakbonden om na een analyse van de proefprojecten de reorganisatie in alle grote kantoren uit te voeren. Maar hebben de vakbondsleiders hun achterban wel in de hand? Als we op de afgelopen twee jaar terugblikken, zijn de meeste stakingen spontane lokale acties geweest. Zo was er vorige week het protest in Vilvoorde en Hasselt tegen GeoRoute. Hasselt raakte opgelost, Vilvoorde niet. Ook na het akkoord tussen vakbonden en directie ging het lokale postpersoneel daar maandag zijn vijfde stakingsdag in. Sommige bedrijven en instellingen hebben al privé-bedrijven ingeschakeld voor hun postverwerking. Zo geraakt de liberalisering van de markt alvast in een stroomversnelling. En het mag verwacht worden dat Vilvoorde niet het laatste postkantoor is waar er gestaakt wordt tegen GeoRoute. Het plaatje is voor topman Johnny Thijs duidelijk. GeoRoute is essentieel voor zijn herstructureringsoperatie. Het vorige maand aangekondigde Post Plus-Plan voorziet de natuurlijke afvloeiing (zonder vervanging) van 2130 werknemers. Dat cijfer hangt wel af van het welslagen van GeoRoute en Poststation - de automatisering van de postkantoren. Mislukken die projecten, dan zal ook 2004 roodkleuren en zal minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte ( SP.A) de onderhandelingen over een participatie van TPG en Deutsche Post in het kapitaal van De Post niet kunnen aanvatten. Want de socialistische topminister heeft gezegd dat onderhandelingen pas gevoerd zullen worden als De Post weer een gezond bedrijf is. Het zou naar het einde van het jaar de druk op Johnny Thijs wel eens groot kunnen doen worden. Want ongetwijfeld zal ook de federale begroting van 2005 heel wat opsmuk nodig hebben om een positief saldo op te leveren. De verkoop van De Post zou dan een van de eenmalige maatregelen kunnen zijn. Thijs moest de eerste twee jaar van zijn beleid er vooral voor zorgen dat de sociale rust werd bewaard. Nu moet hij ook echt iets aan de problemen van het bedrijf doen. En van zijn voorganger weet hij dat het aan het hoofd van een overheidsbedrijf snel kan gaan als de aandeelhouder niet meer tevreden is.Guido Muelenaer Guido Muelenaer