De financiële markten houden de conjuncturele indicatoren al een aantal maanden nauwgezet in het oog. Ze willen immers weten of de economische groei op het appel is en of het scenario van een terugval eindelijk afgewend is. Dat zorgt ervoor dat de bekendmaking van die indicatoren hand in hand gaat met scherpe marktbewegingen.
...

De financiële markten houden de conjuncturele indicatoren al een aantal maanden nauwgezet in het oog. Ze willen immers weten of de economische groei op het appel is en of het scenario van een terugval eindelijk afgewend is. Dat zorgt ervoor dat de bekendmaking van die indicatoren hand in hand gaat met scherpe marktbewegingen. De bedrijfsresultaten zijn wat naar de achtergrond verdrongen, terwijl ze zeker niet slecht zijn en ervoor hadden kunnen zorgen dat de aandelenmarkten een eerste halfjaar 2010 hadden gehad dat minstens even mooi was als het grootste deel van 2009. Maar de twijfels over de groei en vooral de duurzaamheid ervan ondermijnen het moreel van de beleggers. Het minste teken dat erop wijst dat het fout gaat met onze economie, wordt uitvergroot. Om ervoor te zorgen dat u een beter zicht krijgt op die bewegingen en erop kunt anticiperen, geven wij hier een overzicht van de meest gevolgde indicatoren. (C) Geen economisch herstel zonder een daling van de werkloosheid. Als er echt sprake is van herstel, dan zien de bedrijven hun activiteiten immers toenemen en moeten ze meer personeel in dienst nemen. We moeten er echter rekening mee houden dat de effectieve daling van de werkloosheidscijfers een achterstand heeft op het begin van het economische herstel. Specialisten rekenen over het algemeen op een vertraging van zes maanden. De recente evolutie van het werkloosheidscijfer bij de actieve bevolking lijkt erop te wijzen dat de Amerikaanse relance- en steunpolitiek een relatief succes kent. 10/2009 10,1 % PIEK 11-12/2009 10 % 01/2010 9,9 % 06/2010 9,7 % stabiel 7,9 mln banen gingen verloren van 2007 tot nu. Werkloosheid bij actieve bevolking Werkloosheid bij voltijdse werknemers (+35u) Werkloosheid bij deeltijdse werknemers (-35u)Aangezien er in geen enkele sector massaal nieuwe banen bijkomen, is de kans groot dat het erg lang zal duren voor het hoge werkloosheidscijfer weggewerkt zal zijn. 01/2010 501.000 06/2010 593.000 De PMI is de index van de aankoopdirecteurs. Wij beschouwen hem gewoonlijk als de index van de industriële sector. Hij geeft weer hoe de economische activiteit eraan toe is. Bij een economie die groeit, zal de PMI-index stijgen. Een index van meer dan 50 % wijst op een expansie, terwijl een index van minder dan 50 % op inkrimping wijst. Vooral de Chinese en Amerikaanse PMI-index worden in het oog gehouden. Die twee economieën worden immers als de economische motoren van de wereld beschouwd en het spreekt dan ook voor zich dat als zij vertragen, de rest van de wereldeconomie daardoor beïnvloed zal worden. De gezondheid van de Amerikaanse vastgoedsector was niet altijd een belangrijke indicator, maar aangezien de instorting van die sector aan de basis van de crisis lag, zou een herstel ervan een einde maken aan de onzekerheid over het economische herstel. Geen vrolijk nieuws wat de Amerikaanse vastgoedsector betreft. Als er wel positieve berichten zouden komen, zou dat de markten een flinke opstoot kunnen geven. Het ontbreekt niet aan indicatoren die de gezondheid van de Amerikaanse vastgoedsector weergeven. - koopbeloftes - de nieuwe werven - de bouwvergunningen - de evolutie van de prijzen van bestaand vastgoed. 06/2010 549.000 Het aantal nieuwe werven is in mei met 10 % gedaald en in juni met 5 %. 07/2010 580.000 06/2010 586.000 In april daalde het aantal bouwvergunningen met 10,9 %. In juni was er een verrassende stijging met 2,1 %. 07/2010 575.000 Ook het vertrouwen van de consument - zowel de Europese als de Amerikaanse - is een van de referentie-indicatoren met behulp waarvan we kunnen uitmaken hoe onze economieën ervoor staan en vooral wat we nog mogen verwachten. Als het vertrouwen van de consument groot is, consumeert hij immers veel, waardoor hij de groei van de economie ondersteunt. Het feit dat de arbeidsmarkt in de VS stagneert, verklaart gedeeltelijk waarom de Amerikaanse gezinnen minder consumeren. 05/2010 62,7 was verwacht 62,8 06/2010 54,3 was verwacht 51 07/2010 50,4 groei < index : 50 % < expansie Chinese index aankoopdirecteurs 11/2008 38,8 05/2010 50,3 We mogen het hebben over een vertraging van de Chinese economische activiteit, maar zeker niet over een recessie. was verwacht 53,1 06/2010 52,1 Amerikaanse index was verwacht 59 06/2010 56,2 De activiteit neemt nog steeds toe. Maar heel wat minder dan waarop de markt mikte. Door Karine HuetDe vastgoedsector is er opnieuw slecht aan toe.In België is de consumentenvertrouwensindex in juni hersteld nadat hij in mei een sterke terugval kende.