"Het verhaal dat we te weinig politiemensen hebben om de terreur ernstig te bestrijden, klopt gewoon niet", zegt Patrick Waeterinckx, die strafrecht doceert aan de VUB. "Er zijn juist te veel politiemensen. Heel wat van hun taken kun je uitbesteden aan de privésector. Het echte veiligheids- en opsporingswerk kun je dan overlaten aan de politie, maar geef ze wel voldoende ondersteuning, een betere opleiding en middelen om die taak zo efficiënt mogelijk uit te voeren."
...

"Het verhaal dat we te weinig politiemensen hebben om de terreur ernstig te bestrijden, klopt gewoon niet", zegt Patrick Waeterinckx, die strafrecht doceert aan de VUB. "Er zijn juist te veel politiemensen. Heel wat van hun taken kun je uitbesteden aan de privésector. Het echte veiligheids- en opsporingswerk kun je dan overlaten aan de politie, maar geef ze wel voldoende ondersteuning, een betere opleiding en middelen om die taak zo efficiënt mogelijk uit te voeren." Waeterinckx pleit ook voor een efficiëntere verwerking van internationale informatie. "De verbindingslijnen tussen de Europese politie- en veiligheidsdiensten zijn veel te complex", weet Waeterinckx, die ook advocaat (Monard Law) is en vroeger rijkswachtofficier was. "De oprichting van een Europese federale politie zou een goede zaak zijn. Er zal politieke weerstand zijn, maar start desnoods al met een beperkte groep landen die wel mee willen doen." De politieke partijen werken aan voorstellen die de politie meer slagkracht moeten geven in hun onderzoeken. Een ervan is de verlenging van het aanhoudingsmandaat van 24 naar 48 en zelfs 72 uur. De strafpleiter vindt dat een goed idee. "De politiek reageert opportunistisch op het drama in Brussel om de wetgevingsprocedure te versnellen van voorstellen die al langer op tafel liggen", stelt hij vast. "Toch getuigt dat voorstel van gezond verstand. Als je bij een raid twintig vermoedelijke terroristen oppakt, is 24 uur echt wel kort om een coherent en gefilterd beeld te krijgen van hun activiteiten." Drastischer zijn de voorstellen om de vervroegde vrijlating te beperken. Ook hier toont Waeterinckx begrip. "De wet-Lejeune is er om criminelen uitzicht te geven op een uitweg en de re-integratie te bevorderen", klinkt het. "Dat laatste is een basisdoelstelling van het gevangeniswezen. Maar die aanpak gaat enkel op voor mensen die zich willen aanpassen. Het mag dus geen automatisme zijn. Als een jonge twintiger in de gevangenis duidelijk blijft vasthouden aan zijn radicale ideeën, zou de vervroegde vrijlating haaks staan op de doelstelling van de re-integratie. Halsstarrige sympathisanten van terreurnetwerken hou je dus beter zo lang mogelijk achter de tralies in de hoop dat ze later minder geneigd zijn tot de actie over te gaan." Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hervormt ook het gerecht om sneller te kunnen optreden en de achterstand weg te werken. "Justitie werkt archaïsch. Ze verliest enorm veel tijd door achterhaalde procedures, al dan niet zelf uitgelokt door advocaten", vindt Waeterinckx. "Geens' zogenoemde potpourri-hervormingen zullen heel wat anachronismen aanpakken. Ook moet er nog dringend werk worden gemaakt van de elektronische strafdossiers. Daardoor zou de verwerving en de verwerking van de informatie door de veiligheidsdiensten bijvoorbeeld veel efficiënter kunnen verlopen, via datamining en moderne opsporingsmethodes. Bij gebrek daaraan loopt het Belgische gerecht hopeloos achter in vergelijking met de rest van de moderne wereld." H.B.