Wilt u een gefundeerde stem uitbrengen op 13 juni? Lees dan op pagina 62 hoe de Vlaamse jeune premierBart Somers ( VLD) de industriële beleidsdaden van zijn ploeg wikt en weegt, vergelijk de lessen economie die hij uit zijn eenjarige ambtstermijn trekt met de ongezouten meningen van de twee topindustriëlen Thomas Leysen ( Umicore) en John Dejaeger ( BASF) en surf daarna naar de website www.ondernemingsconferentie.be" Klik daar op de knop 'printvriendelijke versie' en u kunt aan de slag.
...

Wilt u een gefundeerde stem uitbrengen op 13 juni? Lees dan op pagina 62 hoe de Vlaamse jeune premierBart Somers ( VLD) de industriële beleidsdaden van zijn ploeg wikt en weegt, vergelijk de lessen economie die hij uit zijn eenjarige ambtstermijn trekt met de ongezouten meningen van de twee topindustriëlen Thomas Leysen ( Umicore) en John Dejaeger ( BASF) en surf daarna naar de website www.ondernemingsconferentie.be" Klik daar op de knop 'printvriendelijke versie' en u kunt aan de slag. In een pakket van meer dan zeventig pagina's krijgt u een overzicht van alle nieuwe en lopende beleidsprojecten die de Vlaamse regering sinds 9 december - het afsluiten van de Ondernemingsconferentie - in gang heeft gezet. Op 19 april deden we de telling en kwamen tot de volgende score: op een totaal van 73 maatregelen zijn er welgeteld zes dossiers met vlag en wimpel afgewerkt. Het gaat om rentesubsidies voor export, de fusie van vier bestaande business-angelnetwerken in één Vlaamse koepel, de versnelde uitvoering van het Innovatiepact in het jaar 2004, en tv-reportages - op Kanaal Z, zo lezen we - over technologische innovatie. Een veertigtal beleidspunten draagt een lachende smiley. Dat wil zeggen dat de uitwerking ervan in de goede richting zit en snel afgerond zou moeten worden. Vijftien maatregelen dragen een sip kijkende smiley: deze dossiers vlotten (nog) niet. Daaronder diverse hete hangijzers, zoals de veelbesproken fusie van Export Vlaanderen met de Dienst Investeren Vlaanderen. De parlementaire behandeling van het ontwerpdecreet is nog niet afgehandeld, zo stelt de website. Ook met de waarborgregeling voor investeringskredieten van KMO's blijkt er zand in het raderwerk te zitten: er wordt verwezen naar de langer aanslepende gesprekken met de banken. Een ander pijnpunt is de verdere uitbouw van de opleidingscheques voor werknemers: hierover moet nog eerst een begrotingsakkoord en advies van de Raad van State worden afgewacht. Hoe graag Bart Somers met zijn regering ook verwijst naar de energieconvenanten voor grote bedrijven, de kleintjes zullen, aldus de website, hierop nog even moeten wachten. Officiële reden: "vertraging wegens bijkomend overleg". Ook de benchmarking van energie- en milieukosten voor Belgische bedrijven met de ons omringende landen krijgt een negatieve beoordeling, hoewel de gunningsprocedure is goedgekeurd en de middelen zijn vrijgemaakt. De uitvoering is echter ten vroegste voorzien voor eind dit jaar. Opmerkelijk is dat ook ARKimedes een negatieve score krijgt. Dit fonds, dat risicokapitaal voor Vlaamse starters en KMO's wil activeren, heeft nog geen definitief advies van de Europese Commissie gekregen. Die wordt nochtans verwacht voor deze of volgende week, aldus de website. De uitvoering is gepland in de week van 7 tot 13 juni, net op de valreep voor de verkiezingen. In de marge van het vraaggesprek verwees de 39-jarige Somers verrassend naar Antonio Gramsci als een van zijn leermeesters. Deze Italiaanse revolutionair en marxist poneerde dat het de cultuur is die de politieke machtsverhoudingen dicteert. "Zolang bedrijven niet aanzien worden als een bron van welvaart,wel als een bron van problemen, vrees ik dat onze welvaart verder zal afbrokkelen," aldus de Vlaamse liberaal. Toeval of niet, in de lange reeks beleidspunten van de Ondernemingsconferentie was er nog een beslissing die ondermaats scoorde: de uitbouw van een excellentiepool voor jong ondernemerschap. Reden: "voorlopig niet opgestart". Als we Bart Somers een tip mogen geven: richt die excellentiepool niet op. Om de eenvoudige reden dat ze al bestaat, bij Vlajo, de organisatie voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. Op haar finaledag, vorig weekend in het Waverse pretpark Six Flags, kwamen niet minder dan 2400 jongeren opdagen om er hun prijzen voor het beste ondernemersproject in ontvangst te nemen. De cultuuromslag - à la Gramsci - in Vlaams ondernemerschap is daar nu al ingezet. piet.depuydt@trends.beAls we Bart Somers een tip mogen geven: richt die excellentiepool voor jong ondernemer-schap niet op. Ze bestaat namelijk al.