Net terwijl in Brussel een driedaags colloquium over de ondergrondse economie lopende was, stond op de eerste pagina van de kranten de aanhouding van Filip Cordeel, gedelegeerd bestuurder van bouwbedrijf Cordeel. Cordeel wordt beschuldigd van georganiseerde fraude om sociale bijdragen te ontlopen. Hij zou gebruikmaken van de diensten van een bende die bedrijfjes opzet en snel failliet laat gaan om zo te ontsnappen aan het betalen van sociale bijdragen.
...

Net terwijl in Brussel een driedaags colloquium over de ondergrondse economie lopende was, stond op de eerste pagina van de kranten de aanhouding van Filip Cordeel, gedelegeerd bestuurder van bouwbedrijf Cordeel. Cordeel wordt beschuldigd van georganiseerde fraude om sociale bijdragen te ontlopen. Hij zou gebruikmaken van de diensten van een bende die bedrijfjes opzet en snel failliet laat gaan om zo te ontsnappen aan het betalen van sociale bijdragen. Filip Cordeel deelt de leiding in het familiale bouwbedrijf met Dirk Cordeel, die ook voorzitter is van de Nationale Confederatie Bouw, de grootste werkgeversfederatie in de bouwsector. De firma Cordeel heeft vrijdag onmiddellijk gereageerd met een persmededeling waarin ze haar onschuld uitroept. Het is, volgens Cordeel, de schuld van de onderaannemers en het bedrijf heeft alle controles gedaan die het kan doen. Aan Trends verklaarde de Confederatie Bouw dat ze zich aansluit bij het standpunt van het bedrijf van haar voorzitter. "We wachten het onderzoek af," luidt het bij de woordvoerster. De bouw is de sector, samen met de horeca, waar zwartwerk het weligst tiert. Uit een recente studie van het Hiva (KU Leuven) blijkt dat tot 50 % van de bouwbedrijven al geconfronteerd is geweest met deloyale offertes. De Confederatie Bouw en ook zijn kmo-tegenhanger de Bouwunie, zijn er zich van bewust dat dit een gigantisch probleem vormt. En ze hebben ook al maatregelen genomen. Zo heeft de bouwsector een aantal werkgeversbijdragen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid geforfaitariseerd, zodat deeltijds officieel en deeltijds zwart werken minder aantrekkelijk wordt. De Confederatie is ook niet gekant tegen een forfaitarisering van een deel van de gewone sociale bijdragen. De Bouwfederatie maakt nu echter een zwakke beurt. De aanhouding van Cordeel is volgens de inspectie de voorbode van meer. Er zou een aantal andere grote bouwbedrijven betrokken zijn. Dit is geen occasionele fraude van kleine garnalen. En dus moet de Confederatie Bouw zich niet in een egelstelling terugplooien. Uiteraard betekent de aanhouding van Filip Cordeel niet dat hij schuldig is. En Dirk Cordeel wordt niet beschuldigd. Maar het zou een krachtig signaal zijn als Dirk Cordeel zijn voorzitterschap neerlegt om aan te tonen dat zelfs elke zweem van fraude niet getolereerd wordt. Puur principieel. Ook een inhoudelijke reactie zou gewettigd zijn. De ontslagnemende minister van Werk, Peter Van Velthoven, wou tijdens zijn regeerperiode de hoofdelijke aansprakelijkheid van de aannemer invoeren. Hij wou de hoofdaannemer verantwoordelijk maken voor de eventuele fraude die door alle onderaannemers gebeurt. Door verzet van de liberalen is die maatregel er niet gekomen. Maar als de Confederatie Bouw in dit fraudeschandaal niet verder komt dan zedig stilzwijgen, zal het moeilijker worden om in een volgende regering die hoofdelijke aansprakelijkheid tegen te houden. Als in een sector 30 % wordt gefraudeerd, dan moeten de werkgevers, om geloofwaardig te blijven, concrete voorstellen doen. Zeker als hun voorzitter, indirect weliswaar, betrokken is in een mogelijk fraudeschandaal. Guido Muelenaer