Met zijn bedrijf Commerg levert de Brusselaar Rodolphe Schennen certificaten aan grote energiebedrijven waaruit blijkt dat ze voor hun elektriciteitsvoorziening een beroep doen op groene energie. "Dat is cruciaal voor hun imago", zegt Schennen, die het Europese elektriciteitsnetwerk als zijn broekzak kent.
...

Met zijn bedrijf Commerg levert de Brusselaar Rodolphe Schennen certificaten aan grote energiebedrijven waaruit blijkt dat ze voor hun elektriciteitsvoorziening een beroep doen op groene energie. "Dat is cruciaal voor hun imago", zegt Schennen, die het Europese elektriciteitsnetwerk als zijn broekzak kent. Hoe kwam u in de energiesector terecht? RODOLPHE SCHENNEN. "Aanvankelijk werkte ik elders. Ik had politieke wetenschappen gestudeerd en om mijn Engels te verbeteren ging ik werken bij Rent-a-Car in de Verenigde Staten. Terug in Brussel kon ik aan de slag bij de lobbyafdeling van de elektriciteitsproducent E.ON. Later deed ik hetzelfde werk bij het Zwitserse BKW. Het was een prachtige kans om inzicht te krijgen in de werking van de Europese elektriciteitsmarkt. Zwitserland speelt een cruciale rol, door zijn ligging en door het gewicht van groene energie. Terwijl Frankrijk zweert bij kernenergie en Italië bij gas, staat Zwitserland voor waterkrachtcentrales. De overschotten aan elektriciteit worden verhandeld en geëxporteerd. Daarna ging ik bij Gazprom in Londen aan de slag, ook als trader. In 2010 volgde Eneco. Dat was een gamechanger in mijn carrière. Het bedrijf krijgt internationaal hoge scores omdat het voor 100 procent investeert in groene energie. "In 2013 vroeg een oud-medewerker me naar Malta te komen en te werken voor Commerg, een bedrijf dat behalve in het traden van elektriciteit gespecialiseerd is in het afleveren van certificaten aan bedrijven. Het was voor mij het moment om de sprong te wagen." Waarom? SCHENNEN. "Omdat de sector van de groene energie toen in volle opgang was. Ik zag ook dat Commerg veel grote klanten had, zoals Total, EDF, Essent en het Noorse Statkraft. Zij pakten er graag mee uit dat ze groene energie leveren. Commerg fungeerde als een soort tussenagent om voor de toelevering van groene energie te zorgen die dan door de energiemaatschappijen verder werd verkocht. Tegelijk gaven we advies over de evolutie van de prijzen. Je mag niet vergeten dat de prijs van hernieuwbare energie niet enkel afhangt van regen of zon, maar ook van beleidsbeslissingen. Een energiebelasting of een groene partij die aan macht komt, heeft een invloed op de evolutie van de prijzen voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. "Vorig jaar heb ik het bedrijf volledig overgenomen en heb ik me gericht op één segment van de business: het leveren van certificaten en labels. Ondernemingen in de zware industrie pakken er graag mee uit dat ze voor hun massale elektriciteitsverbruik een beroep doen op groene energie. Op zo'n certificaat staat dat het bedrijf zich voorziet van Noordse windenergie of elektriciteit uit Belgische zonnepanelen." Wat is er gebeurd sinds de overname? SCHENNEN. "Sinds ik Commerg leid, is het bedrijf geëvolueerd. De aanvragen voor groene certificaten blijven stijgen. Vorig jaar haalden we met negen personen een omzet van 700.000 euro. Dit jaar moet de omzet verdubbelen. Als internationale trader van groene energie zag ik mij als een soort van diplomaat. Die ervaring helpt mij nu goed."