Met zijn bedrijf Commerg levert de Brusselaar Rodolphe Schennen certificaten aan grote energiebedrijven waaruit blijkt dat ze voor hun elektriciteitsvoorziening een beroep doen op groene energie. "Dat is cruciaal voor hun imago", zegt Schennen, die het Europese elektriciteitsnetwerk als zijn broekzak kent.
...