Volgende week
...

Volgende week Christ'l Joris (Etap Lighting)., Trends-minister van Energie, Mobiliteit en Milieu. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be.eXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet.Remi Vermeiren. "Als de Europese Unie zich wil profileren als een eenheidsmarkt, hoort daar ook vrij verkeer van diensten in. Maar de economieën van de Europese lidstaten zijn niet de soepelste en flexibelste. De richtlijn wil misschien te veel op een te korte tijd veranderen. Ik denk dat de Europese leiders er dus goed aan zouden doen de richtlijn te spreiden over de tijd en sector per sector te introduceren."Vermeiren. "Vele ministers, die ook aan de basis van het Stabiliteitspact lagen, trachten de versoepeling te verkopen als een kleine maatregel. De sceptici van de versoepeling claimen dat het hek nu van de dam is. Eigenlijk was het hek al van de dam doordat landen als Duitsland het pact al enige tijd niet meer naleefden. Ik vrees dat de toekomst de sceptici zal gelijk geven. Toegegeven, de 3 %-norm was misschien te streng en te simplistisch. Het pact houdt te weinig rekening met de mate waarin de economische capaciteit van een land wordt benut. Maar ik ben geen echte voorstander van de versoepeling. Het pact was onderschreven en de landen hadden in betere economische tijden voorzieningen moeten aanleggen. De versoepeling kan een negatieve katalysator zijn voor landen die nu al met budgettaire problemen kampen. Die problemen zijn het gevolg van het grote beslag dat een overheid legt op de economie, dus van grote overheidsuitgaven. In een slechtere conjunctuur verhogen die uitgaven, waardoor de tekorten groter worden. Het in de hand houden van overheidsuitgaven is dus geen slechte zaak. Zeker niet als je weet dat het bewezen is dat er een positieve correlatie bestaat tussen een lage overheidsinterventie op de markt en de economische groei van het land. Hoe minder de overheid zelf economische taken opneemt en dus meer ruimte laat voor privé-initiatief, hoe beter het land scoort in economische groei."Vermeiren. "Net daarvoor stelde het VBO al dat de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven achteruitgaat. Vroeger kon dat positief gecounterd worden door onze goede exportcijfers en handelsbalans. Maar in 2004 daalde het overschot op de handelsbalans. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken en waarschijnlijk liggen er verschillende factoren aan de basis van de daling, maar misschien moeten we binnenkort constateren dat de daling te maken heeft met onze dalende concurrentiekracht. Verschillende bedrijven leggen momenteel goede cijfers voor, maar tegelijkertijd worden we geconfronteerd met vele faillissementen. De vakbonden blijven echter bij hun standpunt en eisen in diverse sectoren hogere loonstijgingen dan de loonnorm voorschrijft. Dat brengt de loonnorm in diskrediet. Men moet de piste durven bewandelen om de loononderhandelingen dadelijk op sectoraal niveau te voeren. Net zoals aparte regionale onderhandelingen ook moeten bekeken worden."Vermeiren. "We zullen nog lange tijd moeten leven met hoge olieprijzen. Zolang economieën als China en India niet verzwakken en de conjunctuur in de VS en Europa vrij goed blijft, zal de prijs van de olie niet zakken. De prijs wordt natuurlijk ook beïnvloed door de aanwezigheid van traders op de financiële markten. Eigenlijk is de hoge prijs een belasting van de olieproducerende landen op de olieconsumerende landen. Er wordt wel eens gezegd dat de reële olieprijs historisch aan de lage kant is. Dat geldt niet als een troost, want de gezinnen en bedrijven worden geconfronteerd met een steeds duurdere olie. Als deze trend aanblijft, zal dit allicht een impact hebben op het consumptiegedrag van de gezinnen en dus ook op de bedrijven en de conjunctuur. De olieprijzen kunnen een fikse domper zetten op de toekomstige economische groei."A.G.Hoe minder de overheid zelf economische taken opneemt, hoe beter het land scoort in economische groei.