Zes hoogtechnologische bedrijven liggen aan de rand van de Zuiderkempen. Alle hebben ze "iets" met kernenergie. Biedt dat kansen voor de omliggende kmo's ?
...

Zes hoogtechnologische bedrijven liggen aan de rand van de Zuiderkempen. Alle hebben ze "iets" met kernenergie. Biedt dat kansen voor de omliggende kmo's ?Sinds de oprichting in 1957 in Mol van het Studiecentrum voor Kernenergie ( SCK) groeide de regio Dessel-Geel-Mol uit tot een hoogtechnologische enclave. Het SCK trok vijf andere kenniscentra aan : Vito ( Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), fabrikant van plutonium-splijtstof Belgonucleaire, Instituut voor Referentiematerialen en -metingen, fabrikant van uranium-splijtstof FBFC International en verwerker van nucleair afval Belgoprocess. Samen zijn ze goed voor 2000 jobs. Een studie van het Strategisch Plan Kempen ( SPK), van de hand van handelsingenieur Dirk Wouters en onder coördinatie van SPK-medewerker Ludo Verhesen, bekijkt de werking van deze bedrijven van 1992 tot 1995. Het rapport zoemt in op het bedrijfseconomisch aspect van de nucleaire sector ; zonder echter ook maar met één woord over het milieu-aspect te reppen. Hoe kadert dit onderzoek van spitstechnologische grootbedrijven binnen het programma van het kmo-gerichte SPK ?Theo Narinx, streekmanager Strategisch Plan Kempen : "De zes nucleaire bedrijven zijn financieel gezond. Dat kan je niet van alle grote bedrijven uit de regio zeggen. Die hoogtechnologische driehoek geeft onrechtstreeks een duw aan de plaatselijke tewerkstelling en welvaart. Het economisch belang van deze site voor de regio kun je moeilijk overschatten. Daarom willen wij, zonder de veiligheidsaspecten van kernenergie onder de mat te vegen, dialogeren met de zes. Economisch moeten we van hun aanwezigheid het beste proberen te maken voor de regio. De "kern-bedrijven" kunnen toegevoegde waarde bieden ; ze betekenen kansen op industriële toelevering én technologische spin-offs. Ook bij kmo's willen we die opportuniteiten stimuleren. Hiertoe zetten we een Plato Technologie op de sporen : we proberen, met de hulp van Innotek, het innovatiecentrum uit Geel, een brug te slaan tussen hoogtechnologische kmo's en de zes bedrijven uit de "kern-driehoek". We denken daarbij zowel aan bedrijfspeterschappen als aan het begeleiden van technologie-overdracht." LUDO VERHESEN (l), THEO NARINX EN DIRK WOUTERS (SPK) Nucleaire driehoek schept kansen voor Kempense kmo's.