België-Nederland: 1-0, zo leek het toen het milieu-effectenrapport op 18 september duidelijk maakte wat zelfs een blinde kon zien: dat een bestaande spoorlijn _ het historische tracé _ milieuvriendelijker is dan een nieuwe.
...

België-Nederland: 1-0, zo leek het toen het milieu-effectenrapport op 18 september duidelijk maakte wat zelfs een blinde kon zien: dat een bestaande spoorlijn _ het historische tracé _ milieuvriendelijker is dan een nieuwe.Maar de Nederlanders hebben _ bijna gewoontegetrouw _ in de toegevoegde tijd de winst binnengehaald. Want pal daarop spraken de drie ministers af dat er "nader wordt uitgewerkt onder welke veiligheids- en milieuvoorwaarden en op welke termijn er tijdelijk gereden kan worden op het historische tracé (alleen overdag)," aldus het akkoord. België wilde begin volgend jaar nog vijftien treinen laten sporen, maar zou dit aantal tot acht treinen hebben laten dalen. Maar vooral de bepaling dat dit alleen overdag mag, terwijl bijna alle goederenvervoer 's nachts gebeurt, wekt verbazing bij transportorganisatoren.Het meest heikele punt is de bepaling dat "over het niveau van de kosten op een later moment verder wordt gesproken". Oorspronkelijk becijferde Tractebel de kosten op 86,76 miljoen euro (3,5 miljard frank), waarvan 32,23 miljoen euro (1,3 miljard frank) op Nederlands grondgebied. Maar Durant, Bodewig en Netelenbos spraken ook af dat er een omleiding komt bij Roermond, een overdekt tracé bij de in 1999 (!) tot natuurgebied gebombardeerde Weerter- en Budelerbergen, en ten slotte dat er onder het Nationaal Park De Meinweg een spoortunnel moet komen. Spoorwegexperts schatten de kostprijs van de tunnel op 545 miljoen tot 570 miljoen euro (22 tot 23 miljard frank). Bij de NMBS was te horen dat "we voor dat bedrag twee tunnels kunnen bouwen". Erger nog is dat Nederland erop aandringt dat België minstens driekwart, zo niet het volledige bedrag voor zijn rekening neemt. In het recente Tienjarenplan van de NMBS werd geen rekening gehouden met een uitgavenpost van 545 miljoen euro.L.H.