eXtra informatie op www.trends.be
...

eXtra informatie op www.trends.be De 'Praktische Gids Vrije Markt Euronext Brussels' vindt u op www.trends.be. De deuren van het majestueuze beursgebouw in hartje Brussel dreigen op korte termijn veel te klein te worden. Er gaat geen week voorbij of er maakt wel een of ander bedrijf zijn beursplannen bekend. Bijna zonder uitzondering gaat het om snelgroeiende KMO's die een notering nastreven op de Vrije Markt, een segment waar de regelgeving minimaal is (zie kader: Hoe vrij is de Vrije Markt?). Het succes komt vrij onverwacht. Nadat de primeur een jaar geleden naar Propharex ging, bleef het lange tijd akelig stil rond nieuwe beursnoteringen (lees: IPO's of Initial Public Offerings) op de Brusselse Vrije Markt. Critici gewaagden al van een flop. Het duurde tot de voorbije zomer vooraleer een tweede bedrijf, de bouwer en beheerder van websites voor KMO's en zelfstandigen Proximedia, zich geroepen voelde om de sprong te wagen. Intussen staat al zo'n tien snelgroeiers te trappelen om toe te treden. Onwetendheid over de extra financieringsmogelijkheid is ongetwijfeld de belangrijkste verklaring voor de moeizame start van de Brusselse Vrije Markt. Daarnaast zal niemand ontkennen dat het corporate finance-wereldje liever focust op de grote deals à la Belgacom en Telenet, en dus niet meteen warmloopt voor de niche van de Vrije Markt. Traditioneel haalt een KMO bij zijn beursgang niet meer dan 1 tot 2 miljoen euro op, waarvan 4 % tot 7 % opgaat aan kosten. Voor zo'n beperkte kapitaaloperatie halen de grote jongens dan ook hun neus op. Er zijn wel andere gegadigden om dat werk op te knappen. Zoals Bernard Ruzzicone, gedelegeerd bestuurder van Small Caps Finance, die van het begeleiden van KMO's zijn specialiteit heeft gemaakt. Propharex en Proximedia staan al op zijn referentielijst en maar liefst zes van de nieuwelingen - Sodiplan, Val-Saint-Lambert, Reibel, Pharco, EMD en Prodis - zijn ook al bij hem komen aankloppen. Vlaanderen staat wijd en zijd bekend als de KMO-regio, maar de Vrije Markt is momenteel een Waals en vooral Brussels onderonsje. "Culturele verschillen moet je daar niet achter zoeken," meent Baudouin De Cannière van Euronext Brussel. "Het heeft vooral te maken met de persoon van Bernard Ruzzicone, die in zijn regio de ideale promotor is voor de Vrije Markt." Op zoek naar nieuwe kandidaten, verkondigt De Cannière intussen zijn boodschap via ondernemersorganisaties als Voka/Kamer van Koophandel, het Instituut voor Bestuurders en gespecialiseerde advocatenkantoren. Hij rekent erop dat er jaarlijks een twintigtal nieuwe bedrijven naar de Vrije Markt zal komen. Met bijna 250 genoteerde bedrijven is de Marché Libre in Frankrijk al veel beter ingeburgerd. Niet verwonderlijk, in 2006 bestaat de Vrije Markt in Parijs al tien jaar. Ook zij moest eerst vechten om hardnekkige vooroordelen als zou de Vrije Markt enkel obscure bedrijfjes huisvesten, uit de wereld te helpen. Het gaat zeker ook niet alleen om IT-bedrijven. Begin 2006 was 28 % van de bedrijven op de Marché Libre actief in cyclische diensten, 18 % in de financiële sector en slechts 15 % in de IT-branche. Ook het Brusselse segment lijkt goed op weg om een mix van moderne en klassieke sectoren te worden. Met Propharex, Pharco en Prodis zal de farmaceutische industrie goed vertegenwoordigd zijn. Maar ook twee distributeurs - ZNJ (kleding) en EMD (muziekinstrumenten) - zullen eerstdaags de weg naar het Beursplein vinden. Chocoladeproducent New Tree en Bruxelles Gourmand (dat een zestal producenten van artisanale voedingswaren verenigt) zijn er de boegbeelden van het artisanale, Bourgondische België. Zelfs op een niet-gereglementeerde markt moet het bedrijf dat geld bij het publiek wil ophalen, een prospectus maken die de zegen moet krijgen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Een dure en tijdrovende klus, waarin wel meer dan één bedrijf zich heeft verslikt. Nogal wat mensen begrijpen dan ook niet waarom een bedrijf daar al zijn Latijn insteekt om uiteindelijk een habbekrats van een miljoen euro op te halen. "Omdat de banken absoluut niet KMO-vriendelijk zijn, trekken we naar de beurs," aldus Sylvie Henquin, gedelegeerd bestuurder van La Cristallerie du Val-Saint-Lambert. "Ik wil geen vers geld meer halen bij de banken, omdat ze te veel eisen stellen. Op den duur word je te afhankelijk van hen."Een beursgang betekent niet automatisch dat andere financieringskanalen droog komen te staan. Philippe Pellegrino van Bruxelles Gourmand sluit niet uit dat hij in de nabije toekomst nog een beroep zal doen op risicokapitaal. In de eerste helft van 2006 wil Gruno & Chardin, het bedrijf boven kledingketen ZNJ, één tot anderhalf miljoen euro ophalen. Toch was dat niet de belangrijkste reden voor de beursgang. Oprichter en gedelegeerd bestuurder René Grunchard die 85 % van de aandelen controleert, was aanvankelijk zelfs tegen de operatie. "Maar ik ben 59 geworden en heb geen opvolgers. In de sector weet men dat ook en om de haverklap krijg ik aanbiedingen om de zaak over te laten. Ik weiger echter mijn topkader te verraden en vandaar de beursgang. Die moet mijn mensen meer geld en dus ook meer vrijheid geven."Een beursnotering staat ook mooi op het visitekaartje. Het is goed voor het imago en de geloofwaardigheid van het bedrijf, zeker bij onderhandelingen met buitenlandse stakeholders. Naast de commerciële voordelen vormt het ook een extra troef bij het aantrekken van hoger opgeleid personeel. Gezien de beperkte beurskapitalisatie van de ondernemingen - op de Franse Marché Libre heeft twee derde een kapitalisatie die kleiner is dan 10 miljoen euro - is het veel moeilijker om op korte termijn grote orders op de Vrije Markt te kopen of te verkopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral de particuliere belegger handelt op de Vrije Markt. Bovendien leert de ervaring dat de niet-gereglementeerde markt hoofdzakelijk een nationaal fenomeen is, wat de bestuurders van Euronext heeft geïnspireerd om ook in Brussel (op amper 300 kilometer van Parijs) een apart platform op te richten. "Belgische bedrijven als Coil en TMS hebben de creatie van de Brusselse Vrije Markt niet afgewacht en noteren al veel langer op de Franse Marché Libre. We merken echter dat ruim driekwart van de orders nog altijd uit België komt," aldus De Cannière. De Luikse logistieke specialist TMS zou overigens graag de overstap maken van Parijs naar Brussel, maar de CBFA eist een nieuw prospectus en dat ziet gedelegeerd bestuurder Alain Smets niet zitten. Groeibedrijven zien een notering op de Vrije Markt niet als een eindstation. Integendeel, op termijn streven ze naar een plaatsje tussen de grote jongens als Total, Philips, Fortis of Carrefour op Eurolist. Om die sprong iets gemakkelijker te laten verlopen, creëerde Euronext in mei 2005 met Alternext nog een extra tussenstation dat eerder mikt op de middelgrote ondernemingen. Voorlopig noteren daar nog geen Belgische bedrijven. Dat een overstap van de niet-gereglementeerde Vrije Markt naar de eredivisie van Eurolist geen puur theoretische mogelijkheid is, bewijst de Marché Libre waar al een tiental bedrijven de sprong heeft gemaakt. Ondanks de minimale regelgeving, mag de bedrijfsleider een beursgang op de Vrije Markt niet onderschatten. "Had ik op voorhand geweten dat er zoveel media-aandacht zou komen, dan had ik nooit mijn goedkeuring gegeven," waarschuwt René Grunchard van kledinggroep Gruno & Chardin. "Sinds de bekendmaking heb ik al een massa journalisten en fotografen over de vloer gehad. Ik ben Johnny Depp niet, hé!"Wolfgang Riepl / Dirk Van ThuyneEen KMO haalt bij de beursgang 1 tot 2 miljoen euro op, waarvan 4 % tot 7 % opgaat aan kosten.