TWINTIG NV'S.
...

TWINTIG NV'S.De nieuwe structuur van de Groep Wauters zal uit negen vennootschappen bestaan voor het vlees en elf vennootschappen voor de Unic-supermarkten.De centrale operationele maatschappij blijft Holma, de vleesversnijderij in Beernem van waaruit de 104 slagerijen van de groep beleverd worden. Het transport van dat vlees gebeurt door de vervoermaatschappij Watrans. De slagerijen zelf worden gegroepeerd in zes vennootschappen, elk voor een district (de vijf Vlaamse provincies plus Wallonië). Die vennootschappen zijn Zwevegems Vleesbedrijf, Bewa, Verkoopshuizen Wauters, Vilvowa, Salami Verkercke, Wami. Later krijgen die vennootschappen nog een andere naam. Deze zes firma's hadden op 31.12.94 een positief eigen vermogen van bijna 67 miljoen frank. Van de andere vennootschappen zullen er een hele reeks in vereffening worden gezet (dat is nu reeds gebeurd met een dertigtal), andere zullen gefuseerd worden met deze zes vennootschappen. Doel is om na deze fusies te komen tot een eigen vermogen van 20 miljoen frank per vennootschap, 120 miljoen in totaal. Volgens Lia Daemen is dat mogelijk met het bestaande kapitaal in de rest van de groep. Volgens onze eigen berekeningen zijn 23 vennootschappen met een positief eigen vermogen goed voor een eigen vermogen van 57,8 miljoen. 40 andere zijn dan waarschijnlijk voorbestemd om in vereffening gestuurd te worden, ze hebben samen een negatief eigen vermogen van 480 miljoen. De twee patrimoniumvennootschappen van Firmin Wauters, Fima en Tabotex, blijven hierbij buiten beschouwing. Het is wel opvallend dat net deze twee een goed gespekte kas hebben, samen 90 miljoen eigen vermogen. Dan zijn er nog de 11 Unics met telkens een eigen vennootschap ( Ankra, Coura, Doga, Laco, Minkler, Unic Frameries, Unic Gentbrugge, Unic Kontich, Unic tesso, Velga, Cormar). Samen hebben die Unics een negatief eigen vermogen van 91 miljoen (op basis van de laatste beschikbare jaarrekening, 12/'94 of 6/'95). Zes van de elf hebben RSZ-dagvaardingen. Volgens Lia Daemen is het ergste achter de rug, de Unics doen het nu goed. Tenslotte is er de administratieve spil van de groep : Vibra. Vibra zit alleszins in geen goede papieren, met per 6/'95 een negatief eigen vermogen van 38,1 miljoen frank, een resultaat van het boekjaar van -7,98 miljoen, een negatieve cashflow (-1,7 miljoen), en een kaskrediet bij de bankier. Merkwaardig op de balans is de post overige schulden (541,8 miljoen) en overige vorderingen (492,2 miljoen). Dat zijn schulden en vorderingen op de vennoten of op maatschappijen uit de groep. Waarschijnlijk gaat het om leningen van gezonde vennootschappen die onmiddellijk worden doorgeleend aan vennootschappen in moeilijkheden. In de structuur van de Groep Wauters zijn ook uitwegen naar het buitenland. Bestuurder bij Vibra is Fima, een patrimoniumvennootschap van Firmin Wauters. Bij Fima is op zijn beurt Meatint uit Rotterdam bestuurder. Aandeelhouder van Fima is Tabotex, de andere patrimoniumvennootschap, dat als bestuurder en hoofdaandeelhouder (4190 van de 4200 aandelen) Meatint uit Amsterdam heeft. Meatint is opgericht door de trustmaatschappij TMF Management (een vennootschap die firma's opricht voor buitenlanders). Het bezat op 31.12.94 voor 8,2 miljoen gulden financiële activa, heeft een lening lopen van 5,5 miljoen gulden en een verlies van 0,55 miljoen gulden. Vroeger was de administratieve spil Divema, dat aandeelhouder was van bijna alle vennootschappen van de groep. Maar volgens Lia Daemen is Divema in '92 verkocht en werd de opbrengst in de groep ingebracht. Vandaag zijn drie Luxemburgers er bestuurder.