De frontierlanden vallen in de smaak bij heel wat ervaren beleggers. Die zien in de 35 groeimarkten -- onder meer Nigeria, Rwanda, Honduras en Uruguay -- de belofte van een nieuw financieel eldorado. Er bestonden al enkele fondsen die beleggen in de aandelen van de frontierlanden. Het fonds Aberdeen Global - Frontier Market Bond Fund daarentegen is volledig gewijd aan obligaties uit die markten en vervult daarin een voortrekkersrol. Sinds kort biedt Aberdeen Asset Management het product ook in België aan.
...

De frontierlanden vallen in de smaak bij heel wat ervaren beleggers. Die zien in de 35 groeimarkten -- onder meer Nigeria, Rwanda, Honduras en Uruguay -- de belofte van een nieuw financieel eldorado. Er bestonden al enkele fondsen die beleggen in de aandelen van de frontierlanden. Het fonds Aberdeen Global - Frontier Market Bond Fund daarentegen is volledig gewijd aan obligaties uit die markten en vervult daarin een voortrekkersrol. Sinds kort biedt Aberdeen Asset Management het product ook in België aan. Aangezien het minimale instapbedrag 200.000 dollar bedraagt, is het fonds vooral voorbehouden voor institutionele beheerders en rijke particulieren. Maar ongetwijfeld komen binnenkort ook soortgelijke fondsen voor gewone particuliere beleggers op de markt. "De frontierlanden worden de volgende jaren almaar toegankelijker", verwacht Kevin Daly, een van de beheerders van het fonds. "In ons fondsengamma hadden we al ongeveer 1 miljard dollar belegd in obligaties uit de frontierlanden, op een totaal van 10,5 miljard euro in obligaties uit de opkomende markten. Het is dus geen nieuwe activaklasse voor ons. We hadden al de nodige kennis in huis om een product te lanceren dat zich uitsluitend richt op obligaties uit die regio's." De frontiermarkten zijn doorgaans economieën met een lage schuldgraad en een gunstig groeiprofiel. De emissies zijn beperkt en leveren een fors hogere rente op dan de obligaties uit de opkomende landen. "Hun koersverloop hangt bovendien weinig samen met die van de westerse obligatiemarkten", zegt Kevin Daly. "Minder positief is dat veel landen afhankelijk zijn van internationale hulp en vaak niet goed worden bestuurd. Ook de financiële markten zijn weinig ontwikkeld, wat leidt tot een problematische liquiditeit, vooral voor emissies in lokale valuta's." Op dit moment bestaat er maar één index van de frontiermarkten, maar die focust op overheidsobligaties in dollar van slechts enkele landen. Het fonds van Aberdeen belegt daarnaast ook in bedrijfsobligaties (ongeveer 12 % van de activa) en in emissies in lokale valuta's (40 %). "We kiezen er dus voor geen referentie-index te volgen. Bepaalde landen -- zoals Belize, Jamaica en Ghana -- weren we wel uit onze portefeuille. We hoeven niet noodzakelijk de hoogste rente te hebben, maar de regio's waarin we beleggen, moeten wel enige zekerheid over de toekomstige betalingen bieden." "De frontiermarkten zijn de opkomende markten van vijftien jaar geleden. De komende jaren zal hun kredietrating ongetwijfeld verbeteren." Kevin Daly onderstreept ook dat het een activaklasse voor de lange termijn is, waarbij te veel in- en uitstappen moet worden vermeden. "Wij hebben een wekelijkse liquiditeit, vooral om ondoordachte beslissingen te voorkomen." Hij wijst erop dat heel wat beleggers in obligaties uit opkomende landen hun posities van de hand hebben gedaan, maar dat dat niet geldt voor obligaties uit frontierlanden. Aberdeen Global - Frontier Market Bond Fund ISIN-code: LU0963865083 FRÉDÉRIC DINEUR