Flanders Expo krijgt een nieuwe beurshal. In het Noord-Franse Douai. De politici steigeren, maar directeur-generaal Marc Mortier lonkt al naar het Midden-Oosten en Azië.
...

Flanders Expo krijgt een nieuwe beurshal. In het Noord-Franse Douai. De politici steigeren, maar directeur-generaal Marc Mortier lonkt al naar het Midden-Oosten en Azië.Tegen september 1997 verrijst in de stadsrand van de Noord-Franse stad Douai een hallencomplex van 15.000 m2 : Gayant Expo Douai. De Gentse nv Flanders Expo ( FE) participeert in de sa Gayant Expo Douai, heeft 50 % van de aandelen én brengt haar knowhow in. Het Franse complex kost 540 miljoen Belgische frank. Het nieuws heeft in de Gentse politieke wereld voor de nodige beroering gezorgd. De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, met 80 miljoen frank niet echt een kleine aandeelhouder van Flanders Expo, was niet te spreken over de beslissing van Flanders Expo om expansie te zoeken in Douai. "Als je er een keertje niet bent, kunnen ze alles beslissen. Wie, wanneer en onder welke voorwaarden het is beslist, dat is interne keuken," sneerde de Eeklose ondernemer én gedeputeerde Paul Wille ( VLD) meteen naar de directie van Flanders Expo. Wille, niet alleen bestuurder maar ook lid van het directiecomité van Flanders Expo, verbaasde zich openlijk over de Franse optie van de Gentse vennootschap. CONCURRERENDE REGIO."Ik heb de vorige algemene vergadering van FE gemist omdat ik met vakantie was. Ik weet niets van de beslissing 300 miljoen frank in Douai te investeren. De provincieraad zal dat ook niet begrijpen. En dan nog in een concurrerende regio, net over de grens. De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande ( CVP) verklaarde onlangs nog dat het gedaan moest zijn met onder onze duiven te schieten. Deze beslissing is strijdig daarmee," zo dicteerde Paul Wille de Gentse journalisten. Wille heeft intussen lik op stuk gekregen van Vast Wervingssecretaris Guido De Wilde, de vertrouwensman van voormalig premier Wilfried Martens ( CVP) én voorzitter van de raad van bestuur van Flanders Expo. Uit de brief van De Wilde kan Wille alvast concluderen dat het voor afwezige bestuurders van het allergrootste belang is verslagen van vergaderingen te lezen. Maar ook zal het hem duidelijk worden dat de Franse expansie een logisch gevolg is van het door alle bestuurders in maart 1995 goedgekeurde businessplan 1995-1997. Dat plan stoelt op twee pijlers : het exporteren van eigen beursconcepten én het zoeken naar internationale joint ventures. Ten slotte maakt de brief van De Wilde duidelijk dat Flanders Expo geen 300 miljoen, maar amper 15 miljoen frank neertelt voor haar dochter in het Franse Douai. "Dat een bestuurder op deze manier de maatschappij en de hele raad van bestuur in een verkeerd daglicht stelt, is onaanvaardbaar," onderwijst De Wilde gedeputeerde Wille. EXPANSIE MOET ELDERS."Wij zijn niet vies van alles wat Frans is omdat we toevallig Flanders heten," reageert Marc Mortier, directeur van Flanders Expo nv gevat. "Het woord Flanders in onze naam verwijst naar onze origine ; in ons management laten we ons leiden door commerciële creativiteit én zakelijke argumenten. Ons businessplan wijst net op de noodzaak een internationale uitbraakstrategie te hanteren. De Belgische beursmarkt is verzadigd. Niemand met gezond verstand zal dat ontkennen. De komst van Flanders Expo ( nvdr in 1987) heeft het Belgische beursaanbod met meer dan 20 % doen stijgen. Die evolutie is niet zonder einde. Vandaag investeert de Belgische beurswereld in het kwalitatieve comfort van exposanten en bezoekers. Voor nieuwe initiatieven is nog weinig plaats. Het verzadigingspunt is bereikt. Dus moeten we weg, over de grenzen. Bovendien bleek het nieuwe beurscomplex in Douai een absolute opportunity. Waren we er niet op ingegaan, dan had men het ons verweten. Op de raad van bestuur van Flanders Expo van 13 maart 1996 heeft de directie zonder moeite de aanwezige bestuurders overtuigd. De participatie in Gayant Expo Douai is er unaniem goedgekeurd." Sinds de officiële ondertekening van de statuten op 12 juni 1996 mag Mortier zich vice-président van de société anonyme Gayant Expo Douai noemen. Mortier en Roger Locy, administratief-financieel directeur van Flanders Expo, zullen binnen Gayant Expo Douai de strategische lijnen bepalen. "Locy en ik vormen de stuurgroep van de Franse nv," verduidelijkt Mortier. "Flanders Expo heeft 50 % van de vennootschap in handen ; wij zullen de weg uitstippelen." En Flanders Expo heeft ambitieuze plannen met de Franse dochter. De bouw van de beurshallen, die in augustus start, moet tegen september 1997 beëindigd zijn ; de exploitatie ervan moet tegen het jaar 2000 rendabel zijn.EUROPA BETAALT."Dat is niet te hoog gemikt ; niet voor Flanders Expo, niet voor Gayant Expo Douai," stelt Mortier. "Sinds 1995 heeft de nv Flanders Expo alle investeringskredieten, toch 600 miljoen frank, terugbetaald. Het maatschappelijk kapitaal van de nv Flanders Expo bedraagt vandaag 760 miljoen frank, met de cumulatie van winsten beschikken we momenteel over 825 miljoen frank eigen vermogen. Binnen dit gegeven 15 miljoen frank investeren in Douai lijkt me een tamelijk risicoloze ondernemingsbeslissing. Zeker als je kijkt naar het strategische belang van de investering."Douai, een agglomeratie met 170.000 inwoners, op 32 kilometer van Rijsel en amper een uurtje rijden van Gent, kampt met een tekort aan beursinfrastructuur. Zo willen het althans enkele marktstudies. De ex-mijnstad Douai beschikt voor beursorganisatoren bovendien over een interessante periferie met bijvoorbeeld het stadje Valenciennes. De regio leed de voorbije decennia daarenboven onder de vele mijnsluitingen. Die economische en sociale pijn wordt vandaag vergoed door aardig wat Europese steunfondsen. Ook Gayant Expo Douai kan daarvan genieten : het beurscomplex kost 540 miljoen frank, maar daarvan wordt 240 miljoen frank gedragen door de stad, het departement Nord, de regio Nord-Pas de Calais, en vooral... de Europese Unie. Marc Mortier : "De banken stonden te springen om te mogen financieren. In principe lenen één Franse en één Belgische bank 270 miljoen frank. Zij geloven in een rendement op korte termijn. De netto-investeringskost is zeer laag ; de eigen middelen dus ook. Voor 15 miljoen frank krijgen we 50 % van de vennootschap, bepalen we de strategie én krijgen we het vice-voorzitterschap. Voorzitter van de raad van bestuur wordt Jacques Verlaine, de voorzitter van La Chambre de Commerce et de l'Industrie de Douai." De vennootschap wordt eigenaar van de beursgebouwen én staat in voor de exploitatie. De gronden, eigendom van de stad, worden via een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar ter beschikking gesteld aan Gayant Expo sa.EXPORT VLAAMSE KNOWHOW.Rest de vraag of Flanders Expo nu net in Frankrijk moet investeren ? Was het niet Vlaanderens eerste minister-president Gaston Geens ( CVP) die in 1984 aan de touwtjes van de Gentse beurshallen trok ; al was het maar om zijn geesteskind, de technologiebeurs Flanders Technology International, een vast onderkomen te bezorgen ? Moet net dat Flanders naar Frankrijk delokaliseren ? "Er wordt niets gedelokaliseerd," aldus Marc Mortier. "Er wordt wél Vlaamse knowhow geëxporteerd. Daar kan niemand iets tegen hebben, neen toch ? Flanders Expo beschikt momenteel over een geoliede structuur. We zitten in Gent ongeveer aan het maximum van onze bezetting. Jaarlijks presenteren zich in Flanders Expo zo'n 6000 bedrijven ; 70 % daarvan zijn Vlaamse kmo's. Als promotiemiddel voor de Vlaamse industrie kunnen we dus tellen. Er is echter een maar : de Nederlanders krijgen we naar Gent ; maar ondanks media en promotie realiseren we geen doorbraak in het noorden van Frankrijk. België is voor veel Fransen nog echt het buitenland. De natuurlijke regio van Flanders Expo ligt duidelijk in België en Zuid-Nederland ; niet in Frankrijk." En net toen dat besef in Gent doordrong, werd Douai ontdekt ? "Neen," reageert Mortier, "wij zijn Douai niet gaan zoeken ; de Fransen zijn Flanders Expo komen vragen. Flanders Expo is lid van de Fédération des Foires & Salons de France. In 1993 wonnen we met onze Horeca Expo-affiche de eerste prijs in het prestigieuze Concours de la Meilleur Affiche. Dat maakte de wereldwijde beurswereld meteen erg nieuwsgierig naar wat in Gent gebeurde. Toen eind 1994 in Parijs de case Flanders Expo werd voorgesteld, hebben de mensen van Douai een eerste maal hun plannen aan ons ontvouwd. Ook zij wilden een beurshal oprichten via een vennootschap waarin zowel overheid als privé actief zijn. En zij zochten een partner die het klappen van de zweep kent. Hun plannen pasten perfect in onze strategie van expansie. We zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. We worden geregeld gesolliciteerd om te participeren in beurscomplexen. Onze expansie zal, tot spijt van wie het benijdt, dan ook niet stoppen in Noord-Frankrijk. We krijgen veel vragen uit het Midden-Oosten én uit Azië, uit de Tijgerlanden." KRUISBESTUIVING.Toch lijkt in Gent nog steeds niet iedereen overtuigd van het succes van deze expansiestrategie. "Straks wordt gediscussieerd over dividenden van de nv Flanders Expo. Dat resultaat zal ook voortkomen uit wat in Noord-Frankrijk wordt ontwikkeld. Niet evident," zo klonk het, nogmaals, bij het Oost-Vlaams provinciebestuur.Reageert Marc Mortier : "We beginnen in Noord-Frankrijk niet met lege handen. Douai kent nu al zijn jaarbeurs Douasis Expo. Die ging tot nog toe door in tenten ; vanaf 1997 in onze beurshal. Wij treden in de raad van bestuur van de Gayant Expo Douai ; de staf bestaat uit Fransen, de mensen die al jaren de jaarbeurs realiseerden. Wij geloven in een kruisbestuiving tussen Gent en Douai. We willen concepten van hier ginder implementeren en gelijkaardige of gelijknamige beurzen voor de Noord-Franse markt uit de grond stampen. Franse exposanten kunnen straks zowel in Douai als in Gent aanwezig zijn en voor Vlaamse kmo's kunnen we nieuwe markten openen in Noord-Frankrijk. Maar alles op zijn tijd : we beginnen met publieksbeurzen ; in een latere fase volgen de vakbeurzen. Het zál lukken. Wat we zelf doen, doen we beter, neen ?" RON HERMANS