Diensten worden belangrijker in de internationale handel. In de meeste lidstaten van de Europese Unie is de dienstensector goed voor 70% van de toegevoegde waarde en tewerkstelling. De belangrijkste branches zijn transport, distributie, milieu, bouw, telecommunicatie, financiële diensten, onderwijs, gezondheidszorg en allerhande nutsdiensten. De vakbonden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) betogen op 9 februari tegen GATS ( General Agreement on Trade in Services). Ze vrezen dat GATS le...

Diensten worden belangrijker in de internationale handel. In de meeste lidstaten van de Europese Unie is de dienstensector goed voor 70% van de toegevoegde waarde en tewerkstelling. De belangrijkste branches zijn transport, distributie, milieu, bouw, telecommunicatie, financiële diensten, onderwijs, gezondheidszorg en allerhande nutsdiensten. De vakbonden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) betogen op 9 februari tegen GATS ( General Agreement on Trade in Services). Ze vrezen dat GATS leidt tot loondumping, sociale afbraak en ondermijning van overheidsreguleringen. Federaal minister Annemie Neyts (VLD): "De Wereldhandelsorganisatie ( WTO) heeft tot doel het handelsverkeer te reguleren. Liberalisering is niet synoniem met deregulering. Regeringen en sociale partners kunnen kwaliteitsnormen afdwingen en sociale verplichtingen opleggen. In de distributiesector leidt GATS niet tot de afschaffing van de zondagsluiting als men daarvoor kiest. Evenmin zullen lonen en arbeidsomstandigheden in de bouw naar beneden worden gedrukt als de overheid verplichtingen oplegt." MINISTER ANNEMIE NEYTS. "In de ideologische visie van de betogers kunnen diensten niet verhandeld worden. Dat zou het privilege van de overheid moeten blijven. GATS erkent dat de burger recht heeft op een minimaal dienstenpakket. Uiteraard streven privé-bedrijven naar rentabiliteit, maar GATS stelt uitdrukkelijk dat het nooit gaat om de eigendom, wel om het beheer en de distributie van gas, elektriciteit, water. Overal is bewezen dat overheden geen succesvolle economische operatoren zijn." NEYTS. "In Seattle zijn de WTO-onderhandelingen niet mislukt door de betogers buiten, maar omdat de deelnemers binnen het oneens waren over de agenda. Daar heeft de WTO lessen uit getrokken. In de voorbereidende fase worden nu zoveel mogelijk partners betrokken via regionale conferenties met wisselende samenstellingen." NEYTS. "Landen als Egypte, Brazilië, India, Mexico, Chili hebben hun experts. Voor Afrika is dat minder het geval, maar de ACP-landen - dat zijn de ontwikkelingslanden uit Afrika, de Caraïben en de Pacific - hebben zich verenigd in één secretariaat dat grondig studiewerk verricht. In plaats van daar constructief aan mee te werken, geven sommige ngo's ontwikkelingslanden de raad dwars te liggen. Onder het voorwendsel dat ze van GATS niets goeds mogen verwachten. Die ngo's zijn te kwader trouw. Het ontbreekt die landen aan elementaire voorzieningen die buitenlandse dienstenverschaffers kunnen leveren. Ontwikkelingslanden buiten GATS houden, is de oplossing niet. Wel het aanmoedigen van goed bestuur en politieke vorming. Democratisering en mondigheid van de samenleving zullen daarbij helpen." E.B. [{ssquf}]"Liberalisering is niet synoniem met deregulering."