Het Belgische Internet telt vandaag 70.000 regelmatige gebruikers. Jaarlijks worden er ook voor 160 miljoen frank producten via het Net gekocht. Dat blijkt uit een studie van de Vlerick School voor Management.
...

Het Belgische Internet telt vandaag 70.000 regelmatige gebruikers. Jaarlijks worden er ook voor 160 miljoen frank producten via het Net gekocht. Dat blijkt uit een studie van de Vlerick School voor Management.De aanwas van het aantal Internet-gebruikers in België blijft ondermaats. Dat bewijzen de cijfers van de organisatie RIPE ( Réseaux IP Européens). Eind vorige maand telde ons land precies 45.112 hosts. Eén host komt overeen met één IP-nummer ( internet protocol) dit is het adres van een computer aangesloten op het Internet. Omgerekend komt dit cijfer overeen met een gemiddelde van 4,38 aansluitingen per 1000 inwoners. Een pover resultaat. Onze noorderburen tellen vandaag al zo'n 14 aansluitingen per 1000 inwoners, een flinke stijging tegenover het gemiddelde van januari '95, dat toen rond de 3,88 schommelde. België, dat begin vorig jaar 1,2 haalde, bleef nagenoeg ter plaatse trappelen. Wat is er aan de hand ?ATTITUDE.In een poging meer vat te krijgen op het profiel en de attitude van die Internet-gebruiker in België, rondde de Vlerick School voor Management onlangs een gedetailleerd onderzoek af. Een primeur voor ons land. Van mei tot juli was een vragenlijst te bezoeken én in te vullen via een website op het net. Zo'n 800 mensen reageerden op de enquête, 629 respondenten werden weerhouden. "Door onze studie op die wijze uit te voeren, werden alleen de regelmatige Internet-gebruikers geïnterviewd, wat onze bedoeling was," merkt coördinator Tim Duhamel op. Wat blijkt ? De gemiddelde leeftijd van een surfer bedraagt 33 jaar, driekwart is in het bezit van een hoger diploma, meer dan de helft situeert zichzelf in het middenkader of op bediendenniveau en het maandelijkse netto-inkomen ligt tussen 50.000 en 75.000 frank. Opvallend én ontstellend is dat slechts 7 % van de respondenten vrouwen waren. "We willen hiermee niet beweren dat de verhouding tussen mannen en vrouwen op het Internet 93 tegen 7 is. Maar blijkbaar zijn er nog niet zoveel vrouwen die dit medium op regelmatige basis gebruiken," aldus Duhamel.Opmerkelijk is ook dat het overgrote deel (69 % van de respondenten) thuis een aansluiting heeft. Uit de studie blijkt zelfs dat in niet minder dan 54 % van de gevallen het Internet voor privé-doeleinden wordt gebruikt. "De aangroei van thuisaansluitingen is momenteel sterker dan die op het werk," zegt Duhamel. Ook blijkt dat 38 % van de respondenten het Internet voornamelijk 's avonds gebruikt. Een verklaring hiervoor zijn wellicht de (nog steeds) hoge communicatiekosten. "Maar dit zou ook kunnen betekenen dat het Internet op termijn een te duchten concurrent wordt voor de tv-maatschappijen," stellen de Vlerick-onderzoekers vast.MYTHE.Een hardnekkige mythe die voorlopig sneuvelt, is dat één aansluiting op het Internet verscheidene gebruikers zou hebben. "Dit klopt niet," stelt Tim Duhamel. "Internet blijft een sterk individueel medium. In iets meer dan 58 % van de gevallen vinden we slechts 1 gebruiker per aansluiting. En het gemiddeld aantal gebruikers per aansluiting ligt op 1,55." Hiermee komt een eind aan de talloze discussies over het aantal Internetsurfers in België : ons land telt er net geen 70.000, zo leiden we uit de Vlerick-studie af (45.112 hosts maal 1,55). De tot nog toe wijdverbreide stelling dat één aansluiting 5 tot 7 gebruikers zou tellen, blijkt schromelijk overdreven.De Vlerick-studie peilde ook naar wat de Belg momenteel betaalt voor zijn Internet-gebruik. Gemiddeld 30.000 frank per jaar, luidt het antwoord, inclusief hard- en softwarekosten. En de hoofdbrok hiervan gaat naar de telefoonmaatschappij, met 1543 frank per maand. Zo'n twee derden van de thuisgebruikers vindt dit kostenplaatje aanvaardbaar, het resterende derde zou de kost liever zien zakken."Niettegenstaande vrij veel studies geen al te mooie toekomst voorspellen voor teleshopping, blijkt uit ons onderzoek dat 47 % van de Internet-gebruikers al een catalogus van een verkopend bedrijf heeft aangevraagd via het Net. En als we naar de effectieve verkopen op het Internet kijken, blijkt dat iets meer dan een kwart (26 %) ooit al eens op die wijze een aankoop heeft gedaan," aldus Duhamel. De gemiddelde jaarlijkse besteding van die aankopers zou rond de 9000 frank schommelen. Een eenvoudig rekensommetje leert dan dat de Belgische markt voor productaankopen via het Internet, op dit ogenblik zo'n 160 miljoen frank waard is. De Vlerick-onderzoekers houden het liever op een "voorzichtige raming" van 90 miljoen frank. En, opvallend detail, 88 % van deze aankopen verliep met de doordeweekse kredietkaart (hoewel 48 % van de gebruikers het Net onveilig acht en 20 % geen vertrouwen heeft in de verkoper). "Uit het onderzoek blijkt ook dat media zowat de belangrijkste factoren zijn om mensen in contact te brengen met het Internet," zegt Tim Duhamel. "Meer dan 33 % van de Internet-gebruikers beweert op die manier tot een aansluiting te zijn gekomen." Wat meteen de lage Internetgroei in België zou kunnen verklaren. Omvangrijke mediacampagnes zijn er tot nog toe niet geweest. De opstart van Belgium Online (een initiatief van de uitgevers) en Isabel (de banken) vanaf volgende maand zal hierin hopelijk één en ander veranderen. PDP TIM DUHAMEL (VLERICK SCHOOL VOOR MANAGEMENT) Het Internet zou een te duchten concurrent kunnen worden voor de tv-omroepen.