De noordelijke sluiting van de Ring rond Antwerpen is voor minister Steve Stevaert (SP) een prioriteit. Goed nieuws voor wie elke dag door de Antwerpse verkeersknoop wriemelt. "Hoewel je van één project ook geen wonderen mag verwachten," stelt Patrick Debaere, afdelingshoofd Wegen Antwerpen en coördinator van het Masterplan dat het provinciebestuur, de Vlaamse regering en het Antwerpse havenbestuur in 1997 bestelde. "Bedoeling was het mobiliteitsp...

De noordelijke sluiting van de Ring rond Antwerpen is voor minister Steve Stevaert (SP) een prioriteit. Goed nieuws voor wie elke dag door de Antwerpse verkeersknoop wriemelt. "Hoewel je van één project ook geen wonderen mag verwachten," stelt Patrick Debaere, afdelingshoofd Wegen Antwerpen en coördinator van het Masterplan dat het provinciebestuur, de Vlaamse regering en het Antwerpse havenbestuur in 1997 bestelde. "Bedoeling was het mobiliteitsprobleem rond Antwerpen te analyseren en oplossingen aan te geven. Daarbij hebben wij van in het begin multimodaal gewerkt. Alle mogelijke oplossingen werden in een verkeersmodel ingebracht waarop dan simulaties tot 2010 werden uitgevoerd." Maar de sluiting van de Ring is de meest voor de hand liggende oplossing? "Het is de oplossing die het meest soelaas biedt voor de Antwerpse mobiliteitsproblemen," nuanceert Debaere. "Maar je kunt die sluiting niet los zien van andere voorstellen, zoals het doortrekken van tramlijnen naar Antwerpse randgemeenten als Wijnegem, Brasschaat, Kontich, Boechout, Zwijndrecht... (waar de werken trouwens al bezig zijn). Een derde project is het opnieuw bekijken van de functie van de Singel, een parallelweg tussen Ring en stadscentrum die echter geen duidelijke functie heeft. Hier zouden de kruispunten met verkeerslichten moeten worden weggewerkt, waardoor de Singel zowel verkeer uit het stadscentrum als van de Ring zou kunnen aantrekken. Op termijn moet de Singel een interessantere verbindingsweg worden dan de Leien." Een Europese subsidie van 280 miljoen frank maakt nu verder studiewerk mogelijk. "Alsof er nog niet genoeg gestudeerd is," merkt de nuchtere Antwerpenaar daarbij op. "Wij studeren niet meer op de grote filosofieën," stelt Debaere daar tegenover. "Wij zetten uitvoeringsstudies in gang, die snel tot aanbestedingsdossiers moeten leiden. Begin volgend jaar besteden wij de Leien en het doortrekken van tramlijnen tot Brasschaat en Boechout aan."Het Provinciaal Mobiliteitsoverleg Antwerpen ( PMOA) zorgt ervoor dat alle gesprekspartners (stad, randgemeenten, provincie, De Lijn, NMBS, Vlaamse overheid...) op dezelfde lijn zitten en geen projecten opzetten die elkaar tegenwerken. En op 20 september roept de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus een Staten-Generaal van de Mobiliteit samen, waarop een stand van zaken zal worden opgemaakt. Blijft de vraag wie de rekening van deze tournée générale rond Antwerpen zal betalen. "De nieuwe Vlaamse regering heeft nu toch het Public Private Partnership ( PPP) in haar regeerakkoord opgenomen," zegt Debaere. "Misschien vinden wij daarin een oplossing?"