DB Associates zorgt ervoor dat de werkruimte volledig wordt aangepast aan de behoeften van de gebruikers.
...

DB Associates zorgt ervoor dat de werkruimte volledig wordt aangepast aan de behoeften van de gebruikers.Het staat ontegensprekelijk vast : de kwaliteit van de werkomgeving is een belangrijke faktor van produktiviteit. Geen wonder dan ook dat de uit de Verenigde Staten afkomstige term facility management ook snel ingang vond in Europa. DB Associates NV uit Brussel zet sinds 1990 de teorie om in de praktijk en staat bedrijven bij die problemen ondervinden bij het beheer van hun werkomgeving, ten gevolge van een verhuis of de reorganizatie van bestaande bureaus. "DBA werkt eigenlijk als een kombinatie van nichebedrijven," aldus Bart D'heer, sales manager bij DBA. "Ook al omdat de ondersteunende aktiviteiten (catering, veiligheid, logistiek...) van het bedrijf dat ons onder de arm neemt, in het projekt worden opgenomen." Van het 37 koppen tellend team maken naast ingenieurs en architekten ook tekenaars, ekonomen en informatici deel uit. Samen met de klant stellen zij een plan op. "Alles van de ruwbouw tot het kleinste kabeltje is in dit plan opgenomen. De uitvoering ervan gebeurt met behulp van Archibus, een computerprogramma dat DBA exclusief in België verdeelt." Een databank geeft duidelijk weer wat waar zal komen, en twee- of driedimensionele plannen stellen de toekomstige kantoorruimte aanschouwelijk voor. "Het programma kan ook door het bedrijf worden aangekocht, zodat men op lange termijn kan zorgen voor een kontinu beheer van de werkruimte. De kosten daarvan nemen de tweede plaats in na de loonkost," zegt Jean-Michel Kluft van DBA. Op dit ogenblik staan er ruim zestig Archibus-werkstations opgesteld bij veertien klanten. De kosten van een gemiddelde werkpost liggen rond 380.000 frank per jaar. Geen gering bedrag, maar verloren of slecht benutte werkruimtes zorgen voor jaarlijks weerkerende extra kosten, die wegvallen bij een optimale benutting van diezelfde ruimte. Dat meer en meer bedrijven het rendement van een degelijk facility management inzien, bewijst de jaarlijkse groei van de omzet van DB Associates met 100 %. Belangrijke en grootschalige projekten voor onder meer Belgacom, Shell, Spadel, Sanofi en Price Waterhouse waren vorig jaar goed voor een omzet van 100 miljoen frank. Dirk Brackenier, financieel direkteur van de Bank Card Company : "Binnen het eigen bedrijf zijn er ook wel mensen die een grootschalige verhuis kunnen koördineren, maar de dienstverlening moet op hetzelfde niveau doorgaan. De door DBA georganizeerde verhuis naar onze nieuwe gebouwen aan de Jacqmainlaan was uiteraard duurder, maar verliep snel en efficiënt. En bij werknemers die tevreden zijn over hun nieuwe, aangepaste werkomgeving stijgt ook de motivatie." JEAN-MICHEL KLUFT EN BART D'HEER (DBASSOCIATES) Slecht benutte werkruimtes zorgen voor jaarlijks weerkerende extra kosten. HANNELORE VAN DEN ABEELE (FACTOTUM) Bedrijven willen wel eens iets anders dan business seats, bedrukte paraplu's of flessen champagne.