PRICEWATERHOUSECOOPERS.
...

PRICEWATERHOUSECOOPERS.De fusie van Coopers en Price Waterhouse was vooral bedoeld om twee verschillende portefeuilles gemeenschappelijk te maken, aldus Vincent Gérin, real estate manager bij PricewaterhouseCoopers ( PWC). Het was in geen geval de bedoeling het personeelsbestand in te krimpen. Op dit ogenblik wordt er zelfs volop gerekruteerd: 100 nieuwe werknemers per maand. PWC telt 1750 werknemers, maar dat aantal moet snel stijgen. Om deze uitdaging aan te kunnen, hebben de partners van beide consultancybedrijven kosten noch moeite gespaard. Omdat hooggeschoold personeel steeds gevoeliger wordt voor de werkomgeving, heeft PWC vastgoed als een volwaardig strategisch instrument geïntegreerd. Voor de fusie bezette Coopers een gebouw aan de Marcel Thirylaan. Price Waterhouse was in de buurt gevestigd, in de Woluwe Garden. Tijdens de eerste fase werden de "gefuseerde" departementen van beide bedrijven opnieuw ondergebracht in die twee gebouwen. PWC ging vervolgens op zoek naar een nieuw gebouw (22.000 m²). Als gebruiker op lange termijn sloot het bedrijf een overeenkomst met een projectontwikkelaar om een gebouw op te trekken dat aan zijn noden zou beantwoorden, met de nodige aandacht voor de laatste nieuwigheden op het vlak van technologie en dienstverlening.Het gebouw zal in verschillende fasen worden betrokken, naargelang de vordering van de werken. Het ontwerp van het gebouw is gebaseerd op de bedrijfsstrategie en volgt het driejarige business plan. Uiteraard kan men het gebouw niet onbeperkt blijven uitbreiden. De werknemers zullen daarom kunnen werken waar ze willen (thuis, bij de klant, zelfs tijdens hun dienstreizen). In de ogen van de bedrijfsleiders is dit punt van cruciaal belang. Elke werknemer kreeg dan ook een GSM en een draagbare computer.Een tweede bijzonder kenmerk is het zeer ruime aanbod van diensten: bankagentschap, reisagentschap, boekhandel, fitnessruimte enzovoort. Bovendien zal het personeel in de toekomst per computer boodschappen kunnen bestellen die op het gewenste ogenblik worden geleverd.PWC nam geen genoegen met een enkele zetel in Brussel. Er werden drie andere vestigingen geopend in Gent, Antwerpen en Luik. Binnenkort vult Leuven het rijtje aan. "Waarom zouden we onze Antwerpse werknemers naar Brussel laten komen? Hun klanten zitten immers in die regio. Elke werknemer kan trouwens in eender welke zetel werken. Hij moet daarvoor alleen een lokaal reserveren. Dankzij de fusie van beide bedrijven kon het concept grondig doordacht worden," besluit Vincent Gérin.VERONIQUE PIRSON