Het mag een understatement zijn: bedrijven worden vaak niet echt beter van milieunormen. En toch gebeurt het, zoals met afvalverwerker MEC uit het West-Vlaamse Marke. Die dankt zijn bestaan aan het Interregionaal Samenwerkingsakkoord over de terugname van verpakkingsafval. Een mond vol, maar het komt neer op het oude adagium 'de vervuiler betaalt'. Of concreet: bedrijven moeten hun verpakkingsafval zelf ophalen om te laten recycleren of hergebruiken. Natuurlijk doen bedrijven dat niet allemaal eigenhandig. De verwerking van industrieel afval wordt gecoördineerd door de vzw Val-i-pac, die de eigenlijke ophaling overlaat aan operatoren (ophalers, sorteerders en recycleerders) zoals MEC.
...

Het mag een understatement zijn: bedrijven worden vaak niet echt beter van milieunormen. En toch gebeurt het, zoals met afvalverwerker MEC uit het West-Vlaamse Marke. Die dankt zijn bestaan aan het Interregionaal Samenwerkingsakkoord over de terugname van verpakkingsafval. Een mond vol, maar het komt neer op het oude adagium 'de vervuiler betaalt'. Of concreet: bedrijven moeten hun verpakkingsafval zelf ophalen om te laten recycleren of hergebruiken. Natuurlijk doen bedrijven dat niet allemaal eigenhandig. De verwerking van industrieel afval wordt gecoördineerd door de vzw Val-i-pac, die de eigenlijke ophaling overlaat aan operatoren (ophalers, sorteerders en recycleerders) zoals MEC. Het bedrijf verlaat echter de klassieke logica van ophalen-sorteren-recycleren. MEC heeft een procédé ontwikkeld waarbij mobiele units vaten en bidons uit High Density Polyethyleen (HDPE) ter plaatse kunnen spoelen en versnipperen. Het systeem bespaart de klant de huur van enkele containers voor het opslaan van de lege verpakkingen en het transport ervan. "Wij werken 50% goedkoper dan concurrenten die volgens het klassieke systeem werken," zegt stichter-zaakvoerder Marc Himpe. "Van cans die onverwerkt dertig kubieke meter in beslag nemen, blijft er nog één kubieke meter over nadat ze door onze maalmolen zijn geweest." De polyethyleensnippers worden per kilo verkocht aan een Italiaans bedrijf, dat ze recycleert tot nieuwe producten. Andere landen, andere wettenPreventie en hergebruik zijn sleutelbegrippen geworden in de afvalbranche. Verpakkingsverantwoordelijken moeten de hoeveelheid verpakkingsafval beperken door meer verpakkingen te hergebruiken. En ook daar heeft MEC aandacht voor. "In de unit, die volledig autonoom met een generator werkt, zit ook een reconditioner. Vaten en bidons worden gereinigd zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt," aldus Himpe. Het idee om afval ter plaatse te verwerken, heeft Himpe bij zijn vorige onderneming opgedaan. "In 1989 heb ik Mobile Truck Cleaning (MTC) opgericht. MTC was gespecialiseerd in het ter plaatse reinigen van voertuigen. In 1991 heb ik Management Equipment en Consult of MEC opgestart, ter ondersteuning van MTC. Uit één van onze onderzoeken bleek dat er een grote behoefte was aan een oplossing voor plaatsrovend afval als vaten en jerrycans." Maar het liep allemaal minder vlot dan Himpe had gedroomd. Begin de jaren negentig moest hij door familiaal onheil MTC verkopen. Er volgden vier jaar gedwongen rust. MEC bleef bestaan, zij het dan op papier. In 1998 begon het bedrijf aan een tweede leven, niet langer als dienstentak van MTC, maar als zelfstandige onderneming gespecialiseerd in volumevermindering. Het eerste boekjaar werd afgesloten met een verlies van 124.145,07 euro, terwijl het eigen vermogen op een weinig hoopgevende -162.742,09 euro stond.Ruim vier jaar later ziet het plaatje er een stuk rooskleuriger uit. MEC telt onder zijn klanten grote bedrijven als Akzo Nobel, Vopak en Brenntag. Het bedrijf is actief in heel België en sporadisch ook in Nederland. Elk jaar wordt ruim 1000 ton HDPE-verpakkingsmateriaal versnipperd. In 2000 werd voor het eerst een lichte winst gemaakt (6445 euro). In 2001 werden de inspanningen van de voorbije jaren geconsolideerd en werd een winst genoteerd van om en bij de 90.000 euro. Alleen het eigen vermogen, dat ook in 2000 nog op ruim -160.000 euro stond, blijft een reden tot bezorgdheid. "Ook dat is niet onoverkomelijk," sust Himpe. "Sinds vorig jaar beheren we de zaak met twee vennoten. En dat helpt. Vennoot Francis Beuls heeft behalve voor vers kapitaal ook voor extra dynamiek gezorgd. Op dit moment bekijken wij hoe we op korte termijn verder kunnen groeien." Een van de opties is een uitbreiding van de activiteiten naar het buitenland, onder andere in Frankrijk. "Het grootste obstakel voor een vlotte internationale groei zijn de verschillen in de milieuwetgeving. Maar ook andere wetten maken het moeilijk. Banenplannen en voordelen bij de aanwerving van laaggeschoold personeel zijn onbestaande of hebben andere voorwaarden. En de markt is een grote onbekende."Misschien ligt de groei elders. MEC zoekt ook mogelijkheden om zijn beproefd concept op andere kunststoffen toe te passen. Of nog een stap verder: de recyclage van het maalgoed tot nieuwe producten. "Nu verkopen wij onze snippers voor een vaste kiloprijs aan een trader. Die kan het tienvoud van die prijs vragen voor zijn gerecycleerd product. We zouden het maalgoed kunnen hersmelten tot kunststof wieltjes of beschermkappen voor kabelleidingen. Het is niet duidelijk of de vraag groot genoeg is, maar ik vermoed dat er in de bouwsector wel interesse kan bestaan."Wouter De Broeck [{ssquf}]"Het grootste obstakel voor een vlotte internationale groei zijn de verschillen in de milieuwetgeving."