De Trends Gazellen zijn de snelste groeiende bedrijven. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor deze editie vergelijken we 2019 met 2015. We berekenen de groei van drie variabelen: de toegevoegde waarde, het personeelsbestand en de cashflow, in absolute en procentuele termen. Dat geeft zes deelrangschikkin...

De Trends Gazellen zijn de snelste groeiende bedrijven. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor deze editie vergelijken we 2019 met 2015. We berekenen de groei van drie variabelen: de toegevoegde waarde, het personeelsbestand en de cashflow, in absolute en procentuele termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaatsen op die deelrangschikkingen tellen we op, wat de eindscore oplevert. Een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, heeft de eindscore 6 en staat bovenaan in de eindrangschikking. Hoe hoger de eindscore, hoe lager een onderneming noteert in de eindrangschikking. Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst van 2019 moeten minimaal tien werknemers staan. De toegevoegde waarde in 2019 bepaalt het onderscheid tussen een groot, een middelgroot en een klein bedrijf. De grote haalden een toegevoegde waarde van meer dan 5 miljoen euro, de middelgrote bleven tussen 1 en 5 miljoen euro, en de kleine haalden minder dan 1 miljoen euro. De snelste honderd groeiers bij de grote bedrijven mogen zich Grote Gazellen noemen. De snelste honderd bij de middelgrote bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De snelste vijftig bij de kleine bedrijven zijn de Kleine Gazellen. De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, is niet altijd de winnaar. Een winnaar moet operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlandse onderneming komt ook niet in aanmerking. Vanaf dit nummer van Trends publiceren we de rangschikking voor Brussel en de vijf Vlaamse provincies. We eindigen op 22 april, met de lijsten voor Vlaanderen.