Een jaar geleden stelde chief executive officer Dirk Syx in Trends het nieuwe Banksys voor: zorgzaam, betrouwbaar, luisterbereid en goedkoop. Niet te verwonderen dat het scepticisme groot was. Een empathisch Banksys, was dat geen contradictio in terminis? Maar de stroeve, zelfs verlegen voormalige general manager voor audit, compliance en risk management van KBC in Centraal-Europa heeft woord gehouden.
...

Een jaar geleden stelde chief executive officer Dirk Syx in Trends het nieuwe Banksys voor: zorgzaam, betrouwbaar, luisterbereid en goedkoop. Niet te verwonderen dat het scepticisme groot was. Een empathisch Banksys, was dat geen contradictio in terminis? Maar de stroeve, zelfs verlegen voormalige general manager voor audit, compliance en risk management van KBC in Centraal-Europa heeft woord gehouden. Niet langer rollen Banksys en Unizo, de organisatie van zelfstandige ondernemers, vechtend over de straat. Banksys hield daar een blauw oog aan over toen het in februari 2002 door het hof van beroep een monopolie werd genoemd en met een dwangsom bedreigd. Op 26 november 2003 rookte Dirk Syx de vredespijp. De Banksys-tarieven daalden met 15 % tot 20 %, met ook lagere installatiekosten en een lager abonnementsgeld. De commissie op Proton-transacties ging van 0,7 % naar 0,55 % en Banksys beloofde schadevergoeding als het zijn verplichtingen niet nakwam. Dirk Syx vindt het akkoord een van de hoogtepunten uit het afgelopen jaar. "Het kost ons meer dan 13 miljoen euro aan inkomsten op jaarbasis, maar er is nu de duidelijke perceptie in de markt dat Banksys veel meer luistert en effectief op de behoeften inspeelt," zegt hij. De minderinkomsten - groter dan de 11,7 miljoen euro nettowinst van Bankys in 2003 - probeert hij te compenseren door onder meer de informatica van Banksys te stroomlijnen. Banksys neemt volgende maand ook een geïntegreerd bedrijfsbeheerpakket in gebruik dat het werk van 40 % van het personeel gaat beïnvloeden en de facturatie en klantenadministratie moet verbeteren. Dirk Syx is trots op de nieuwe generatie betaalterminals C-Zam/Xenta, waarvan er al honderden zijn geïnstalleerd. "De ontwikkeling heeft 11 miljoen euro gekost, maar zal vijf tot zeven jaar renderen," rekent hij voor. Vanaf 2006 verwacht hij inkomsten uit export. Plannen om de terminaldivisie af te splitsen, zijn "niet aan de orde", al sluit de Banksys-topman samenwerkingsovereenkomsten niet uit. Het betalingsnetwerk blijft innoveren. De Banxafe-technologie voor internetbe-talingen met Bancontact/Mister Cash is gedumpt, maar wordt volgend jaar vervangen door een nieuw systeem. Betalen per gsm - voor echt kleine gebruikers, marktkramers, taxichauffeurs - is in onderhandeling met de operatoren. "We moeten elkaar vinden in een evenwicht," zegt Syx. De stagnerende Proton-functie hoopt hij volgend jaar op te peppen met Proton Plus - het automatisch opladen tot een vooraf bepaald bedrag. Eén punt blijft een oud zeer. Het gebrek aan publieke geldautomaten. "Geregeld krijgen we petities van burgemeesters. Een aantal dossiers hebben we opgelost, maar er blijven er nog zestig," geeft Dirk Syx toe. "We gaan nu voor een deel de bankgevels verlaten, maar er zijn heel veel partijen bij betrokken en je hebt een aantal factoren niet in de hand."B.L.Volgend jaar lanceert Banksys 'Proton Plus'.