De diverse salarissen stroomlijnen, de negatieve gevolgen van de culturele verschillen tot een minimum beperken, de werknemers van Fortis een gemeenschappelijk statuut geven, de doorgroeimogelijkheden voor het personeel garanderen: het zijn slechts enkele van de taken die Michel Deboeck als human resources general manager op zich moest nemen toen hij een goed jaar geleden aan de slag ging bij Fortis.
...

De diverse salarissen stroomlijnen, de negatieve gevolgen van de culturele verschillen tot een minimum beperken, de werknemers van Fortis een gemeenschappelijk statuut geven, de doorgroeimogelijkheden voor het personeel garanderen: het zijn slechts enkele van de taken die Michel Deboeck als human resources general manager op zich moest nemen toen hij een goed jaar geleden aan de slag ging bij Fortis. "Als u mij vraagt wat voor opdrachten ik hier op het vlak van human resources heb moeten uitvoeren, dan kan ik uren bezig blijven," lacht Deboeck. "Het op elkaar afstemmen van het personeel is op zich al arbeidsintensief, maar bij Fortis gaat het om 65.000 voltijdse equivalenten."Deboeck heeft de diverse opdrachten dan ook opgesplitst en ze afhankelijk van de prioriteiten aangepakt. Het doel was duidelijk: het menselijk kapitaal binnen het bedrijf zo goed mogelijk laten renderen. Zo werd het project People 2005 gelanceerd: Deboeck bracht de top-250-functies bij Fortis in kaart en lichtte de verantwoordelijkheden van alle managers door. Tegelijk werden de toplui aan een assessment onderworpen. Deboeck: "De bedoeling daarvan is om de carrièreplanning van onze topkaderleden beter te kunnen inschatten. Tegelijk willen we kunnen anticiperen wanneer een aantal topmensen op het punt staat te vertrekken en willen we hun opvolging voorbreiden. De top-250 binnen een bedrijf als Fortis is toch een belangrijke corporate asset." Met het oog op de carrièreplanning heeft Deboeck het zogenaamde manager in transition-systeem ingevoerd. Een kaderlid dat binnen het bedrijf om de een of andere reden zonder job dreigt te vallen, komt in een employee transition center terecht. Deboeck: "We willen vermijden dat menselijk kapitaal zomaar verloren gaat. Een werknemer kan in dat geval tijdelijk in een project worden ingeschakeld." Volgens Deboeck leiden al die projecten tot een grotere tevredenheid bij de werknemers. "Een werknemer behoort tot de immateriële activa van een bedrijf. Hij levert toegevoegde waarde, maar een onderneming schenkt er niet altijd genoeg aandacht aan omdat het effect van een goed personeelsbeleid moeilijk meetbaar is. Ik heb mij tot doel gesteld om de komende maanden nog harder te werken aan de verbetering van wat ik de employee satisfaction noem. Tevreden werknemers brengen nu eenmaal meer op." Vervolgens wil Deboeck het statuut van de Fortis-werknemers stroomlijnen: "Er bestaan binnen de groep tal van statuten die allemaal historisch zijn gegroeid. Uiteindelijk zullen alle Fortis-werknemers onder één statuut ressorteren. Dat is niet makkelijk omdat sommigen een aantal loonvoordelen zullen moeten opgeven. Dat zijn van die oude gevoeligheden die binnen de groep blijven bestaan."A.M."Tevreden werknemers brengen meer op."