ENGELS EXPLODEERT.
...

ENGELS EXPLODEERT.In de managementsfeer exploderen de Engelstalige boeken. Als er al Nederlandstalige boeken zijn, ontstaan ze hoofdzakelijk in Nederland. De markt voor het Vlaamse managementboek is geschapen door Crisissen zijn uitdagingen ('84) van André Leysen ( Lannoo). Daarvan werden 50.000 exemplaren verkocht, in vier talen. Lannoo heeft een klein en jong fonds algemene managementboeken en werkt samen met het gespecialiseerde Nederlandse huis Scriptum. Kluwer is de algemene marktleider en de deskundige in losbladige managementteksten in België. De kleine Vlaamse specialist MIM management- en leerboeken werd gekocht door Standaard Uitgeverij. Deze uitgever haalt 2 % van zijn totale netto-omzet, 1,4 miljard frank, met boeken voor het bedrijfsleven. De verwerving van MIM zal deze activiteit doen groeien. Roularta Books van Roularta Media Group (onder meer uitgever van Trends) publiceert per jaar een tiental, hoofdzakelijk praktijkgerichte, managementboeken. De omzet van Roularta Books over '95 voor managementboeken is 9 miljoen frank op een totale netto-omzet voor boeken van 64 miljoen (de hele omzet is 113 miljoen, omdat de postorderafdeling, Media Club, vennootschappelijk ressorteert onder Roularta Books). Praktische boeken van Roularta Books verkopen zeer goed. Bijvoorbeeld "Balanslezen voor beginners" in co-editie met Kredietbank werd een succés fou : 12.000 exemplaren. Idem dito voor "Vennootschapsbelasting voor niet-ingewijden" (samen met het VBO) : 4000 exemplaren. Over kort verschijnt "Uw Loon - Salarisonderhandelingen voor niet-ingewijden" van Erik Verreet, hoofdredacteur van Vacature. Een startoplage van 1000 tot 1500 stuks in de smalle niche van het managementboek is de regel, 3000 verkochte exemplaren heet een bestseller. Philippe Belpaire van Roularta Books : "De prijszetting is voordeliger voor de uitgever van managementboeken dan voor die van gewone boeken. De productiekost van een managementboek is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld een toeristisch boek. Maar de gevoeligheid voor de prijs bij de koper van het managementboek is kleiner." Er is een verschraling in het aanbod door de concentratie rond de Nederlanders Kluwer en Meulenhoff ( PCM). Het boekhandelkanaal als alternatief voor direct mail of de computerwinkel wordt belangrijker voor elektronische dragers. Dit is bijna allemaal Engelstalig goed. Het multimediale spreekt tot de verbeelding, maar is voor een oplage van 2000 exemplaren te hoog gegrepen.