Woensdag 9 oktober start in Gent het eerste strafproces in de zaak van Super Club & Co. Op het beklaagdenbankje : Marc De Vos, die met zijn Lowlands Holding in feite een geldkoerier was voor Super Club. Het hallucinante verhaal van een beleggingsmaatschappij die zowat alles verkeerd deed, met "decoratieve" bestuurders, bedenkelijke borgstellingen en handel in onbestaande aandelen.
...

Woensdag 9 oktober start in Gent het eerste strafproces in de zaak van Super Club & Co. Op het beklaagdenbankje : Marc De Vos, die met zijn Lowlands Holding in feite een geldkoerier was voor Super Club. Het hallucinante verhaal van een beleggingsmaatschappij die zowat alles verkeerd deed, met "decoratieve" bestuurders, bedenkelijke borgstellingen en handel in onbestaande aandelen.Toen Marc De Vos op 11 augustus '89 in Luxemburg Lowlands Holding sa oprichtte (met twee vrienden als vennoten), zag hij het groots : het maximum toegestane kapitaal bedroeg maar liefst 25 miljard frank. De bedoeling was te participeren in groeiondernemingen en een notering op de beurzen van Luxemburg en Brussel te bekomen. Bij een goeie 100 (vooral Vlaamse) investeerders, waaronder ook de Bacob Bank, haalde De Vos 241 miljoen frank bij elkaar. Maar reeds op 20 november '92, een drie jaar later, werd Lowlands ontbonden, bijna niets aan activa achterlatend. Voor financieel gesjoemel alsook voor het zonder toestemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) aanspreken van het openbaar spaarwezen hij ronselde immers geld bij meer dan 50 investeerders wordt De Vos nu strafrechtelijk vervolgd en zit hij volgende woensdag, 9 oktober, op de beklaagdenbank in Gent. Terloops weze opgemerkt dat de CBF een brief schreef naar de Gentse procureur op 26 november 1992, zes dagen na het ontbinden van Lowlands. Net als in de zaak van de aandelenzwendel bij Super Club trad de CBF dus ook hier veel te laat op. GELDKOERIER.In wezen was Marc De Vos niet meer dan een geldkoerier die de miljoentjes aanbracht voor de projecten van Maurits De Prins en Jan Maes, destijds hoofdrolspelers bij de videoketengroep Super Club en bij het Mechelse audiovisueel facilitair bedrijf Lavithas. (Voor een bondig schematisch zicht op de spelers en de bedrijven in dit verhaal : zie kader.) Zo investeerde Lowlands 53 miljoen frank in aandelen Super Club en ging een 170 miljoen frank naar de bedrijvengroep rond Lavithas. Net als het eveneens in vereffening gestelde Luc Thibaut & Co Financiers was Lowlands eigenlijk een zak geld die ter sponsoring van de plannen van De Prins & Co leeggehaald kon worden. Hoe dat in zijn werk ging, doen we u hier uit de doeken. De (verdoezelde) band tussen Marc De Vos en Jan Maes is een cruciale link tussen Lowlands enerzijds en Super Club en Lavithas anderzijds. De Vos zelf heeft tegenover de buitenwereld ook tegenover de bestuurders van Lowlands steeds gezwegen over de sleutelrol van Maes bij Lavithas het failliet gegane bedrijf dat Maes samen met gedelegeerd bestuurder Marc De Schutter controleerde. Toch hadden Maes en De Vos meer met elkaar vandoen dan die laatste liet uitschijnen. Dat bevestigt een verklaring van Marc De Schutter : "Marc De Vos werd indertijd bij Super Club geïntroduceerd door Jan Maes." Ook Jan Maes zelf, gewezen bestuurder en financieel verantwoordelijke voor zowel Super Club als Lavithas, geeft dat later toe, wanneer hij verklaart dat "er een zakenrelatie tussen ons (is) gegroeid. In een tweede fase heb ik hem ( nvdr - Marc De Vos) aangesproken aangaande de groeiambities van de nv Lavithas." GROOTSE AMBITIES.De grandioze ambities die De Vos voor Lowlands had, botsten echter snel met de bedoelingen van Jan Maes, die vooral hoopte veel geld uit die man te halen. Maar De Vos werd in het beleggersmilieu weinig vertrouwd. Zijn ontslag "om zwaarwichtige redenen" bij beleggersblad Swingtrend en zijn perikelen met het in faillissement eindigende Reynaert Communicatie nv dat door De Vos was opgericht en gerund waren slechte reclame. Als belegger deed De Vos trouwens zowat alles fout wat hij maar fout kon doen. Zo belegde hij praktisch alle middelen in de avonturen van Maes en De Prins in plaats van de risico's te spreiden. Hij liet ook een dollarkrediet staan ondanks waarschuwingen over een slecht evoluerende munt. En toen de aandelen Super Club naar een koers van 5000 frank gingen, hield hij ze toch bij, tégen het advies van gewezen medebestuurder van Lowlands Ivan Huybrighs, beheerder van de KB-fondsen Fivest en Privest. Lowlands bleek een onemanshow te zijn waar aandeelhouders en bestuurders met nepinformatie zoet werden gehouden. Net zoals De Vos zelf overigens binnen Lavithas en Super Club met mooie praatjes werd gesust. Opmerkelijk is dat de bestuurders van Lowlands slechts een "decoratieve rol" kregen toebedeeld en daarmee tevreden bleken. De woorden van bestuurder Aloys Van den Bergh spreken boekdelen : "Zelf heb ik de boekhouding nooit ingezien." Een typerend voorbeeld is de participatie van Lowlands in Afinasnv, de vennootschap achter het toenmalige beleggersblad van De Vos. In februari '90 kocht Lowlands van De Vos 900 van de 1850 aandelen in Afinas voor 15,3 miljoen frank. Een wel heel erg hoge prijs, want de aandelen waren nominaal 1000 frank per stuk waard en het eigen vermogen bedroeg toen 1,7 miljoen frank. De Vos argumenteert dat de hoge prijs gebaseerd was op de te verwachten winst. Maar Afinas heeft naderhand nooit meer winst gemaakt. Die aandelenverkoop werd overigens door De Vos pas een maand na de feiten in een nota aan de bestuursvergadering aangekaart. Gewezen bestuurder Roderik De Leersnijder : "Hij zwaaide in dit verband met documenten ( nvdr - betreffende een zogenaamd bod op Afinas door rivaal Swingtrend) die wij niet direct hebben ingekeken. Dit bijkomend aspect is doorslaggevend geweest om in te stemmen met de aankoop." GESJOEMEL.In een dergelijke situatie kon gesjoemel niet uitblijven. Zo rekende De Vos (persoonlijk) Lowlands 480.000 frank aan als kosten voor mailings, waarvan achteraf bleek dat er slechts 87.552 frank aan gespendeerd werd. Ook is er een factuur van 2 miljoen frank van Mediapar (een verbonden onderneming uit de groep) aan Lowlands voor "studie en analyse van heropgestarte activiteiten der failliete Lumina" (bedoeld wordt het failliete Lumina Communications nv uit de Lavithas-groep). Eigenlijk ging het er enkel om via die factuur een schuld van 2 miljoen van Mediapar weg te werken. Nog een opmerkelijk feit : in '92, toen Lowlands het reeds moeilijk kreeg, verhoogde Marc De Vos zijn loon van 160.000 tot 240.000 frank per maand. Daarnaast streek hij als bestuurslid nog een maandelijkse vergoeding van 25.000 frank op maar die werd om fiscale reden door de nv La Volpe gefactureerd. GELD VOOR DE PRINS.Een zeer illustratief voorbeeld van de wijze waarop Lowlands werd benut om Maurits De Prins aan geld te helpen is de borgstelling door De Vos namens Lowlands voor 60 miljoen frank, voor een lening door JMP-Special (de holding van Jan Maes) bij Thibaut. Geld dat kennelijk naar De Prins is gegaan. Voor die borgstelling, die hij voor zijn raad van bestuur verborgen hield, gaf Marc De Vos toen "niet-bestaande" aandelen Plastipack nv in pand : die onderneming moest immers nog opgericht worden en De Vos of Lowlands hebben er trouwens nooit een participatie in gehad. "Mij zegde Maes dat die lening kaderde in de samenwerking met De Vos," verklaart financier Frans Thibaut. De uitleg van De Vos : "Wij hadden een schuld aan JMP van 60 miljoen frank en Maes en De Schutter vroegen ons als zekerheid daarvoor borg te staan bij een dergelijke lening van hun bij Thibaut." Alsof men bij derden moet gaan borgstaan "in ruil voor" een schuld die men zelf heeft tegenover JMP. Poneert De Schutter : "De Vos heeft tegen Luc Thibaut niet juist gezegd waarvoor hij dat geld nodig had. Hij heeft Thibaut met een kluitje in het riet gestuurd." Men maakte Thibaut dus wat wijs om geld naar De Prins te kunnen dragen. Het resultaat is echter dat Lowlands als gevolg van de faling van JMP niet alleen de schuld aan JMP die handig werd verzilverd door filmhandelaar Guido Van Belle (zie ook Trends, 3 april 1995) moet betalen, maar ook nog moet opdraaien voor die borgstelling bij Thibaut. De schuld van Lowlands van 60 miljoen frank aan JMP moest immers betaald worden via een serie wissels die eind '92 vervielen. Via wonderlijke boekhoudkundige wegen geraakten die wissels bij Van Belle, die ze ruilde voor het bijna enige overgebleven actief van Lowlands, 2800 aandelen in de Oudenaardse petflessenproducent Plastimat nv. Willy Van Damme MARC DE VOS (LOWLANDS HOLDING) Lowlands was een onemanshow waar aandeelhouders en bestuurders met nepinformatie zoet werden gehouden.MAURITS DE PRINS EN JAN MAES (SUPER CLUB, LAVITHAS) Vele tientallen miljoenen van Lowlands kwamen bij hen terecht.